Designer

Co je to Designer?

Jak vytvořit rychle a zdarma design e-shopu tak, aby co nejlépe vyhovoval vašim individuálním požadavkům a přitom to nebyla žádná šablona? Díky modulu Designer nabízí Upgates širokou škálu možností, jak tento grafický úkol elegantně vyřešit.

Příklad: Jako základ grafiky si vyberte jednu z přednastavených grafik. Vložte své logo, upravte barevnost grafiky, případně změňte písmo, zarovnání, ohraničení a využijte další rozšířené funkce. Je možné přizpůsobit rozložení sloupců a jednotlivých komponent e-shopu. Např. si zapnete zobrazení hlavičky č. 4 a přebarvíte ji do světlého elegantního stylu. Na hlavní stránce můžete např. preferovat informace o novinkách a aktualitách před nabídkou produktů.

V Designerovi již není možné editovat nižší verze grafických šablon než 3.8. V tomto případě modul nabídne možnost aktualizovat Designera na nejnovější šablony anebo je přepnout do Editoru kódu.

Grafické šablony od verze 4.1 jsou na Apple zařízeních plně podporované pouze v prohlížeči Safari verze 15.4 a vyšší.

Úvod

Základní navigační prvky Designera naleznete ve vrchní liště. Kliknutím na konkrétní položku ve vrchním menu se následně zobrazí okno s dalšími volbami pro podrobnější nastavení.

Obsah tohoto okna se liší podle toho, jakou část šablon momentálně nastavujete. Pro lepší orientaci si můžete okno přesunout na jiné místo přetažením za jeho vrchní část.

Druhou možností je umístit si toto okno natrvalo na levou stranu obrazovky Designera. Tuto změnu provedete kliknutím na ikonu zámku v hlavičce okna.

Vrchní lišta

Ve vrchní liště se nachází 5 hlavních navigačních částí:

 1. Hlavní: nabízí možnost zvolit si některou z přednastavených grafik, provést výchozí nastavení a navigovat se mezi hlavními typy stránek z e-shopu.
 2. Seznam: obsahuje prvky, které se vyskytují na zvolené stránce (např. hlavní stránka) a lze si je nastavit.
 3. Velikost obrazovky: simuluje velikost obrazovky, na které se zobrazí e-shop. Je možné si přepínat mezi několika velikostmi od velkého monitoru až po mobilní telefon.
 4. Publikovat na doméně: umožní okamžité překlopení grafiky na ostrou doménu e-shopu.
 5. Více: další nabídky zahrnující možnost přepnutí na nejnovější verzi grafických šablon atd.

1. Hlavní

V tomto menu jsou k dispozici hlavní prvky pro nastavení grafiky e-shopu:

 • Přednastavené grafiky: umožňuje si vybrat z přednastavených grafik pro vzhled e-shopu. Více zde.
 • Výchozí nastavení: zde si můžete nakonfigurovat výchozí nastavení pro základní prvky grafiky.
 • Hlavní stránka a další: jedná se o různé typy stránek, které jsou použity na e-shopu. Jednotlivé typy stránek se dále nastavují pomocí seznamu prvků, které se na nich nacházejí.
 • Základní prvky: zde jsou obsaženy všechny prvky, se kterými se lze setkat na stránkách e-shopu. Můžete si tak snadněji nastavit jejich vzhled a další vlastnosti. Tato možnost je k dispozici až od grafických šablon verze 4.0.

Výběr šablony

Designer má přednastavené typy stránek, které se používají na e-shopu. Jedná se o následující:

 • Hlavní stránka - Nastavení hlavní stránky a jejich komponent.
 • Seznam produktů - Nastavení stránky s produkty a jejich komponent.
 • Detail produktu - Nastavení detailu produktu a jeho komponent.
 • Textová stránka - Nastavení textové stránky a jejich komponent.
 • Detail článku - Nastavení detailu článku a jeho komponent. Dostupné až od grafických šablon verze 4.0.

Na konkrétní prvek se můžete postupně proklikat pomocí tohoto menu, např. Hlavní stránka / Pozadí a sloupce / Záhlaví / Logo.

Druhou možností je přímo kliknout v okně Designera na konkrétní prvek. V menu se poté zobrazí možnosti nastavení tohoto prvku.

Poté můžete provádět jeho nastavování pomocí možností v Seznamu.

2. Seznam

Jakmile si v hlavním menu vyberete konkrétní šablonu (hlavní stránka, seznam produktů atd.), otevře se submenu obsahující její jednotlivé prvky nastavitelné v Designerovi. Tyto prvky se liší podle konkrétní šablony.

Po prokliknutí na detail šablony se v náhledu grafiky zobrazí výchozí stránka, jejíž vzhled se řídí danou šablonou. Např. stránka O nás se řídí Textovou šablonou.

Pokud kliknete na ikonku terčíku  , vybraný prvek se na stránce označí obrysem.

Některé prvky je možné vidět pouze v určitých typech zobrazení. V takovém případě je vedle názvu prvku zobrazena informační ikonka upozorňující na danou velikost obrazovky.

Při prokliknutí na takový prvek (ikonou terčíku nebo při otevření jeho detailu) Designer automaticky vyhodnotí viditelnost prvku v jednotlivých zobrazeních. Dle potřeby buď ponechá stávající typ zobrazení, anebo přepne na nejbližší vyšší/nižší zobrazení, ve kterém je tento prvek viditelný.

Jednotlivá nastavení jsou rozdělena do samostatných oddílů. Dostupné možnosti se liší podle konkrétního prvku. Z tohoto důvodu nemusí být pokaždé přístupná všechna nastavení, jelikož nejsou v daném prvku využitelná.

Jakmile si vyberete prvek, který si přejete upravit, klikněte v menu na konkrétní oddíl. Rozbalí se všechny možnosti jeho nastavení.

Některá nastavení se namísto v daném prvku provádí v souvisejícím obalovém prvku (kontejneru). V takovém případě se u daného nastavení zobrazí tlačítko Kontejner. Po kliknutí na něj budete přesměrování do konkrétní části, kde si můžete provést potřebné nastavení. Například změna vnitřních rozestupů po stranách banneru se provádí v kontejneru, viz ukázka níže.

Samotné prvky mohou obsahovat další vnořené prvky. Jejich seznam se zobrazí ve spodní části menu v části Ostatní / Vnitřní prvky. Kliknutím na některý z těchto vnitřních prvků se přesunete do jeho nastavování.

Vrátit změny, schovat prvek a uložit

Provedené změny lze snadno vrátit do výchozího stavu tlačítkem Vrátit změny. Jakmile potvrdíte tuto volbu, Designer automaticky odstraní uživatelsky provedená nastavení.

Další možností je skrýt prvek ze stránky volbou Schovat prvek. Pokud je již prvek schovaný, Designer u něj neumožní provádět úpravy. Skrytý prvek můžete znovu zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit prvek.

Jakmile dokončíte veškeré nastavování daného prvku, klikněte na tlačítko Uložit.

3. Velikost obrazovky

V Designerovi si můžete simulovat velikost obrazovky, na které uvidí e-shop váš zákazník. Některé prvky mají odlišné chování v různých rozlišeních obrazovky, např. jsou skryty v mobilním zobrazení pro úsporu místa. Přepnutím ihned uvidíte výsledné zobrazení.

Symbol vpravo otevře testovací verzi e-shopu v nové záložce prohlížeče, kde je viditelná grafika bez jakýchkoliv prvků Designera i administrace.

4. Publikovat na doméně

Provedené změny můžete rovnou publikovat na doméně pomocí rychlé volby v horním menu. Po kliknutí se zobrazí vyskakovací okno s potvrzením, zdali si opravdu přejete publikovat grafické změny na ostré verzi e-shopu. Více zde.

5. Více

Tato položka horního menu nabízí několik prvků:

 • Verze: zobrazí verzi grafických šablon, které aktuálně používáte. Také umožňuje přepnout se na nejnovější grafické šablony e-shopu. Více zde.
 • Zálohy: můžete si provést zálohu aktuálního nastavení grafických šablon, případně si obnovit některou z předchozích záloh. Více zde.
 • Editor kódu: přejdete se do sekce Editor kódu. Více zde.
 • Začínáme: zobrazí vyskakovací okno s videonávodem na modul Designer.
 • Nápověda: přesměrování na tuto nápovědu.

Přednastavené grafiky

Možnost výběru z široké nabídky přednastavených grafik. Na tomto základě budete moci provádět ohromné množství dalších individuálních úprav.

Výběr přednastavené grafiky

Nejdříve si tedy vyberete jednu z přednastavených grafik, která se nejvíce blíží vaší představě. Pokud si měníte stávající přednastavenou grafiku na jinou, dojde touto změnou k přepsání všech dosavadních nastavení v grafice na původní hodnoty.

Ještě před nastavením si můžete vybranou grafiku prohlédnout - klikněte na odkaz  Prohlédnout demo.

Logo

Obrázkové logo je možné nastavit i v modulu Designer. Můžete na něj přímo kliknout v hlavičce stránky, aby se zobrazilo jeho nastavení. Alternativně jej naleznete v menu Designera v sekci Pozadí a sloupce / Záhlaví / Logo.

Toto logo přepisuje základní logo e-shopu (více zde). Máte tak možnost mít rozdílná loga v dokumentech, systémových emailech (používá se logo pro bílý podklad) a v grafice e-shopu (možnost použití loga pro různé barvy podklady). Do modulu Designer a tím pádem i do grafiky e-shopu je možné použít rovněž textové logo.

V případě deaktivace Designera jeho logo nezmizí, ale přenese se do sekce Nastavení / Základní / Nastavení obchodu, oddíl Logo a favicon. Zde s ním můžete dále pracovat.

Barvy

Umožňuje vytvoření jednotného barevného stylu dle nastavené základní a doplňkové barvy. Většina prvků v grafice je bílá, v základní barvě nebo jejích odstínech. Pouze u vybraných prvků, které směřují ke konverzi stránky, je použitá barva doplňková. Při určování barev je dobré vycházet z barevnosti vašeho loga.

U velmi světlých odstínů vybraných pro pozadí prvků může dojít k automatickému ztmavení zvolené barvy (při zachování stejného odstínu a saturace). Důvodem je zajištění dobré čitelnosti textových prvků na stránce, aby se negativně neovlivnily konverze nákupu.

Barvy používané v grafice

Nastavení barev naleznete v menu Hlavní / Výchozí nastavení / Barvy.

 • Hlavní barva - Nastavuje se v designerovi. Barva textů a tmavých ploch. V případě textů se barva doladí tak, aby byla optimálně čitelná (může dojít ke ztmavení). Tip! Doporučujeme vybrat dostatečně tmavou barvu, aby byla dobře čitelná. Neměla by být také přehnaně sytá, protože web pak může působit ostře na oči.
 • Sekundární barva - Nastavuje se v designerovi. Barva konverzních tlačítek. Dále je použitelná v hlavičce e-shopu a v marketingových prvcích jako jsou bannery a headliny.
 • Světlé barvy - Světlé odstíny se generují na barevné škále od bílé do základní/sekundární barvy (viz. výše). Systém odstíny využívá pro obarvení světlejších prvků.
 • Bílá barva - Systémová barva, kterou nelze změnit.
 • Ostatní barvy - Barvy speciálních prvků jako jsou výzvy, upozornění, štítky atd.
 • Černá barva - Systémová barva, kterou nelze změnit.

Barvení grafických prvků

Na základě nastavených barev se vytvoří paleta možností pro lokální obarvování jednotlivých komponent a grafických prvků. Stačí v náhledovém okně najet myší na daný prvek a upravit jeho nastavení.

Barevné možnosti se mohou lišit podle konkrétního prvku, který nastavujete.

Texty a písma

Při nastavování stylu textů v grafice e-shopu si můžete vybrat z široké nabídky fontů základního písma a nadpisů. Měnit můžete velikost, zhuštění a další formátování jako výšku řádků.

Nastavení textů naleznete v menu Hlavní / Výchozí nastavení / Texty.

 • Zarovnání - Zarovnání textů a vybraných prvků grafiky na střed nebo doleva. Jednotlivé komponenty grafiky lze zarovnat také lokálně.
 • Výška řádku - Nastavení vzdušnosti řádků textů. Přidání nebo ubrání prostoru mezi řádky.
 • Elasticita - Velikost písma se přizpůsobuje velikosti obrazovky. Čím větší je šířka okna prohlížeče, tím větší je také písmo textů.
 • Běžné texty
  • Písmo - Výběr z nabídky přednastavených fontů, které se použijí ve všech textech mimo nadpisů. Fonty se importují z Google Fonts
  • Velikost - Velikost písma základního textu.
 • Nadpis
  • Písmo - Výběr z nabídky přednastavených fontů, které se použijí ve všech nadpisech. Fonty se importují z Google Fonts
  • Velikost - Velikost písma základního textu.
  • Rozestup písmen - Nastavení rozestupu mezi jednotlivými písmeny v nadpisech. Čím vyšší hodnotu nastavíte, tím větší rozestupy budou.
 • Tučnost písma: Nastavení tučnosti textu.

Ohraničení a linie

Nastavte si grafický styl různých linií a ohraničení v grafických prvcích. Lépe tak přizpůsobíte grafiku firemní identitě vašeho e-shopu.

Obecné nastavení provedete v menu Výchozí nastavení / Ohraničení. U jednotlivých prvků, které podporují ohraničení, si lze provést nastavení v oddílu Ohraničení.

 • Styl - Plný, přerušovaný nebo tečkovaný styl linií.
 • Tloušťka - Tloušťka linií u grafických prvků, které mají nastavené ohraničení.
 • Zaoblit - Nastavení poloměru zaoblení hran u vybraných grafických prvků.
 • Ztmavení - Ztmavení barvy linií.

Stíny

Nastavení stínů pro vybrané prvky. Ty se opticky dostanou do popředí a grafika získá hloubku.

Animace grafických prvků

Animace prvků po najetí myší nebo po jejich zobrazení na obrazovce. Přejděte do oddílu Rozšířené a zaškrtněte pole Animovat.

Základní rozložení grafiky

Výběr z několika základních rozložení struktury vašeho e-shopu podle toho, jestli chcete design:

 1. na celou šířku stránky,
 2. s ohraničením stránky,
 3. s levým sloupcem.

V menu Hlavní zvolte sekci Výchozí nastavení. V oddílu Rozložení sloupců následně vyberte jednu z možností podle nabízených grafických schémat.

Rozložení komponenty

Designer umožňuje výběr z různých grafických možností komponent. Pokud se nenabízí volba nastavení pro konkrétní prvek, pak si v hlavním menu Designera klikněte na jinou stránku, která by tento prvek měla obsahovat. Tím se zpřístupní v menu Designera volby nastavení pro tento prvek.

Omezení administrace dle nastavené struktury

Na základě výběru struktury v modulu Designer se mohou omezit některá nastavení v administraci e-shopu. A to proto, že takováto nastavení nemají při dané konfiguraci Designera již smysl. 

Příklad: Položka produktu obsahuje možnost přidání Alternativního obrázku v seznamu produktu. Pokud si ale v Designerovi vyberete Produkt položku č. 3, tak ta alternativní obrázek neumožňuje. V sekci Nastavení / Produkty / Rozšířené se v tom případě možnost nastavení zruší.

Aktualizace verze (redesign)

Příjde doba, kdy grafika vašeho e-shopu zestárne a chtělo by to něco nového, modernějšího. U Upgates je řešení jednoduché. V podstatě se jen přepnete v modulu Designer do nejnovější verze grafiky.

Automaticky se vytvoří systémová záloha staré grafiky. Pomocí ní se můžete v budoucnu vrátit k původní grafice (platnost automatických záloh je maximálně 180 dnů). Více zde.

Postup v administraci

 1. Přejděte do sekce Grafika / Designer.
 2. V horním menu vyberte položku Více / Verze.

Zobrazí se informace o číslu aktuální verze grafiky vašeho e-shopu. Pozor, jedná se o grafiku na testovací verzi (více zde) nikoliv na ostré verzi na doméně.

Před přepnutím na nejnovější verzi si nezapomeňte přečíst, co vše se změnilo (více zde).

Co se změní?

 • Původní grafický vzhled se nahradí novým. Grafický systém se ladí a doplňuje o nové prvky. Vznikají nové grafické prvky a ty méně moderní naopak zanikají nebo se modernizují. Vzniká nová funkcionalita, kterou je třeba dodat do grafiky. 
 • Přicházíte o všechny úpravy provedené v Editoru kódu! Tzn. včetne stylů v _custom.css, které jsou součástí základních možností Editoru kódu.

Co se nezmění?

 • Nastavení Designera, která jsou kompatibilní s novou verzí. Nové nebo upravené prvky je třeba dodatečně donastavit. 
 • Veškerý obsah, který jste vyplnili v administraci e-shopu (tzn. produkty, články, kategorie, zákazníci, objednávky, logo atd.).
 • Rovněž obsah souboru Poznámky, který najdete v Editoru kódu (Grafika / Editor kódu).

Novinky v Designerovi

Seznam nových možností a funkcí najdete v článku zde.

Překlopit na doménu

Chcete grafiku vytvořenou v modulu Designer přesunout na ostrou doménu? Pokud máte aktivovaný modul Designer, můžete se prokliknout do Publikovat na doméně přímo z jeho vrchního menu.

Ohledně publikování na doméně se dozvíte více zde.

Aktivace Designera (zrušení rozšířených možností Editoru kódu)

Pokud používáte rozšířené možnosti Editoru kódu, zároveň s nimi není možné mít aktivovaný modul Designer. Časem se ale můžete rozhodnout k modulu Designer opět vrátit. Např. proto, že individuální úprava, kterou bylo nutné provést pomocí Editoru kódu, už je dostupná v základním vzhledu grafiky, se kterým pracuje modul Designera.

O co tím přicházíte?

 • Přepnutím zpátky do Designera přijdete o veškeré úpravy, které jste si provedli v Editoru kódu. Zůstanou pouze vaše poznámky. Proto doporučujeme si tento krok důkladně promyslet.
 • Grafika na testovací verzi se nastaví do výchozí šablony
 • Zruší se rozšířené možnosti Editoru kódu. Více zde.

Co tím získáte?

 • Kompletní možnosti a budoucí aktualizace grafiky v modulu Designer.
 • Při tomto kroku se provádí systémové záloha. Více zde.

Nastavení v administraci

 1. Přejděte do sekce Grafika / Designer.
 2. Pozorně si přečtěte pozitiva a negativa tohoto kroku.
 3. Potvrďte nastavení kliknutím na tlačítko Aktivovat.

Co se stane po aktivaci Designera?

 1. Po aktivaci se v Designerovi a na testovací verzi e-shopu (více zde) nastaví nejnovější a výchozí přednastavená grafika. Původní grafika se na těchto místech tedy přemaže.
 2. Na ostré verzi na doméně (více zde), kterou vidí vaši zákazníci, však zůstává grafika stále původní.
 3. V Designerovi si nastavíte novou grafiku. Změny se stále projeví pouze na testovací verzi, nikoli ostré doméně, kterou vidí vaši zákazníci.
 4. Jakmile máte vše hotovo, překlopíte testovací verzi na ostrou doménu. Více zde.
 5. Pokud by byl problém, můžete provedené změny vrátit ze zálohy. Více zde.

Veškerý obsah vložený přes administraci (produkty, kategorie, články, nastavení systému) se zachová a nemá vliv na nastavení Designera.

Textová pole v grafických šablonách

V grafických šablonách jsou předdefinovaná umístění pro několik textových polí, jejichž obsah lze vyplnit pomocí překladů nebo vlastních polí. Více zde.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora