Diskuze

Diskuze jsou seznamy veřejně dostupných komentářů, které vytvořili návštěvníci e-shopu např. v detailu produktu nebo na jiných stránkách viz. níže.

Ukládání informací z diskuzí

Ke komentáři může administrátor přidat svou reakci. V administraci k tomu slouží modul Zprávy (Zákazníci / Zprávy), ve kterém si vyhledáte zprávy podle zdroje Diskuze. Více zde >

Pokud formulář komentáře vyplňuje přihlášený zákazník, automaticky se ve vybraných polích předvyplní jeho profilové údaje. Ty není možné změnit. Do pole Jméno se vyplní jeho přezdívka s ohledem na anonimitu zákazníka. Tu si může nastavit v profilu ve svém zákaznickém účtu. Pouze pokud zákazník přezdívku vyplněnou nemá, vyplní se jeho jméno a příjmení

Více o ukládání informací z formulářů najdete zde >

Stránky obsahující diskuzi

Tip! Pokud využijete seznamy článků, můžete diskuze členit do různých tématických oddílů a vytvářet tak diskuzní fóra. Více zde >

Diskuse