Diskuze

Diskuze jsou seznamy veřejně dostupných komentářů, které vytvořili návštěvníci e-shopu např. v detailu produktu nebo na jiných stránkách viz. níže.

Ukládání informací z diskuzí

Ke komentáři může administrátor přidat svou reakci. V administraci k tomu slouží modul Zprávy (Zákazníci / Zprávy), ve kterém si vyhledáte zprávy podle zdroje Diskuze. Více zde.

Pokud formulář komentáře vyplňuje přihlášený zákazník, automaticky se ve vybraných polích předvyplní jeho profilové údaje. Ty není možné změnit. Do pole Jméno se vyplní jeho přezdívka s ohledem na anonimitu zákazníka. Tu si může nastavit v profilu ve svém zákaznickém účtu. Pouze pokud zákazník přezdívku vyplněnou nemá, vyplní se jeho jméno a příjmení

Více o ukládání informací z formulářů najdete zde >

Přidání diskuze do stránky

V níže uvedených modulech najdete v detailu položky oddíl Rozšířené. V poli Formulář pak vyberte formulář, který chcete umístit na dané stránce.

Stránky umožňující vložení formuláře

Tip! Pokud využijete seznamy článků, můžete diskuze členit do různých tématických oddílů a vytvářet tak diskuzní fóra. Více zde >

Diskuse