Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows 1250)
 • Importují se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Kategorie se při importu párují podle kódu (sloupec [CODE]). Pokud chcete kategorie importem aktualizovat, musí být kódy vyplněny.
 • Všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových kategorií je povinný sloupec [NAME], protože z názvu kategorie se tvoří URL.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportuji se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [CODE] (string) - Kód kategorie.*
 • [CATEGORY_ID] (string) - ID kategorie, unikátní identifikátor kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu.*
 • [PARENT_ID] (string) - ID nadřazené kategorie, unikátní identifikátor nadřazené kategorie ([CATEGORY_ID] jiné kategorie), používá se pro zařazení kategorií do stromu. Pokud budete chtít zařadit kategorie do horního menu bude hodnota "1", levé menu "2" a spodní menu "3". Pokud bude prázdné, vloží se do kategorie podle nastavení importu.*
 • [POSITION] (int) - Pozice v dané úrovni stromu kategorií.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Zobrazit na e-shopu.
 • [DISABLED_YN] (bool) - Nezobrazit na e-shopu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN]).
 • [TYPE] (string) - Typ kategorie, možné hodnoty:
  • homepage - odkaz na hlavní stránku,
  • news - odkaz na aktuality,
  • individual - odkaz na samostatnou stránku,
  • url - externí odkaz,
  • site - stránka,
  • siteWithProducts - stránka s produkty,
  • linkCategory - odkaz na kategorii,
  • advisor - odkaz na rádce.
 • [LINK_URL] (string) - URL adresa, na kterou bude vést kategorie. Bere se v úvahu, pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE] linkCategory.
 • [TYPE_OF_ITEMS] (string) - Typ seznamu produktů. Bere se v úvahu, pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE] siteWithProducts. Možné hodnoty:
  • withoutSubcategories - bez podkategorií (výchozí, v kategorii budou ručně vložené produkty)
  • label - štítek (v kategorii budou produkty které mají aktivní určený štítek)
  • manufacturer - výrobce (v kategorii budou produkty které mají určeného výrobce)
 • [MANUFACTURER] (string) - Název výrobce. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE_OF_ITEMS] manufacturer.**
 • [LABEL] (string) - Název štítku. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE_OF_ITEMS] label.**
 • [SHOW_IN_MENU_YN] (bool) - Zobrazit v menu.
 • [GROUPS] (string) - Zobrazit kategorii pouze vybrané skupině zákazníků.*
 • [LANGUAGE] (language) - Specifikace jazykové mutace. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyku.
 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] (bool) - Aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
 • [NAME] (string) - Název kategorie.
 • [NAME_H1] (string) - Nadpis stránky v kategorii.
 • [DESCRIPTION_TEXT] (string) - Text stránky.
 • [URL] (string) - URL kategorie. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu kategorie. Vezme se vše za doménou (relativní tvar). Při exportu se exportuje celá URL adresa kategorie.
 • [SEO_URL] (string) - Vlastní koncovka URL adresy bez domény v relativním tvaru do sekce SEO.
 • [SEO_TITLE] (string) - SEO titulek kategorie.
 • [SEO_DESCRIPTION] (string) - META popisek stránky kategorie.
 • [IMAGES] (array) - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;).
 • [FILES] (array) - URL adresy souborů oddělené středníkem (;).
 • [META „klíč vlastního pole“] (string) - Vlastní pole kategorie.*

* Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje ignoruje se.
** Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, vytvoří se v nastavení nová.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna