Dokumentace CSV - kategorie

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows-1250)
 • Importují se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Kategorie se při importu párují podle kódu (sloupec [CODE]). Pokud chcete kategorie importem aktualizovat, musí být kódy vyplněny.
 • Všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových kategorií je povinný sloupec [NAME], protože z názvu kategorie se tvoří URL adresa.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportuji se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [CODE] (string) - Kód kategorie.*
 • [CATEGORY_ID] (string) - ID kategorie. Unikátní identifikátor kategorie, který se používá pro zařazení kategorií do stromu. Vlastní hodnotu [CATEGORY_ID] je možné zadat pouze v importu, který bude zakládat danou kategorii. Po založení kategorie ji systém automaticky přidělí vlastní [CATEGORY_ID], které je poté možné zjistit exportováním kategorií z e-shopu. Toto systémové [CATEGORY_ID] nelze změnit importem.
 • [PARENT_ID] (string) - ID / kód nadřazené kategorie. Unikátní identifikátor nadřazené kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu. Pokud budete chtít zařadit kategorie do horního menu, bude hodnota "1", levé menu "2" a spodní menu "3". Pokud bude prázdné, vloží se do kategorie podle nastavení importu.*
 • [POSITION] (int) - Pozice v dané úrovni stromu kategorií.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Zobrazit na e-shopu.
 • [DISABLED_YN] (bool) - Nezobrazit na e-shopu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN]).
 • [TYPE] (string) - Typ kategorie, možné hodnoty:
  • homepage - odkaz na hlavní stránku,
  • news - odkaz na aktuality,
  • individual - odkaz na samostatnou stránku,
  • url - externí odkaz,
  • site - stránka,
  • siteWithProducts - stránka s produkty,
  • linkCategory - odkaz na kategorii,
  • advisor - odkaz na rádce.
 • [LINK_URL] (string) - URL adresa, na kterou bude vést kategorie. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE] linkCategory.
 • [TYPE_OF_ITEMS] (string) - Typ seznamu produktů. Bere se v úvahu, pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE] siteWithProducts. Možné hodnoty:
  • withoutSubcategories - bez podkategorií (výchozí, v kategorii budou ručně vložené produkty),
  • label - štítek (v kategorii budou produkty, které mají aktivní určený štítek),
  • manufacturer - výrobce (v kategorii budou produkty které mají určeného výrobce).
 • [MANUFACTURER] (string) - Název výrobce. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE_OF_ITEMS] manufacturer.**
 • [LABEL] (string) - Název štítku. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE_OF_ITEMS] label.**
 • [SHOW_IN_MENU_YN] (bool) - Zobrazit v menu.
 • [GROUPS] (string) - Zobrazit kategorii pouze vybrané skupině zákazníků.*
 • [LANGUAGE] (language) - Specifikace jazykové mutace. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyku.
 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] (bool) - Aktivní v jazykové mutaci. Pokud se neuvede, pak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
 • [NAME] (string) - Název kategorie.
 • [NAME_H1] (string) - Nadpis stránky v kategorii.
 • [DESCRIPTION_TEXT] (string) - Text stránky.
 • [URL] (string) - URL kategorie. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu kategorie. Vezme se vše za doménou (relativní tvar). Při exportu se exportuje celá URL adresa kategorie.
 • [SEO_URL] (string) - Vlastní koncovka URL adresy bez domény, v relativním tvaru do sekce SEO.
 • [SEO_TITLE] (string) - SEO titulek kategorie.
 • [SEO_DESCRIPTION] (string) - META popisek stránky kategorie.
 • [IMAGES] (array) - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;).
 • [FILES] (array) - URL adresy souborů oddělené středníkem (;).
 • [META „klíč vlastního pole“] (string) - Vlastní pole kategorie.*

* Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, ignoruje se.
** Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, vytvoří se v nastavení nová.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora