Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • CSV se používá pro import do UPgates i export z UPgates
 • hodnoty ve sloupcích jejíchž název končí na _YN jsou typu boolean a mohou nabývat hodnot 0 nebo 1

Import

 • pro poznámky a jiné věci, které se nebudou importovat, si můžete vytvářet další sloupce. Tzn. že se ignorují všechny sloupce, které mají neznámý název záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců)
 • pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná (např. obrázek), na eshopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím)
 • nezáleží na pořadí sloupců
 • kategorie se při importu párují podle kódu (sloupec [CODE]). Pokud chcete kategorie importem aktualizovat, musí být kódy vyplněny
 • všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových produktů je povinný sloupec [NAME], protože z názvu kategorie se tvoří URL
 • další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci
 • více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu

Export

 • exportuji se všechny sloupce

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [CODE] - kód kategorie
 • [CATEGORY_ID] - ID kategorie, unikátní identifikátor kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu
 • [PARENT_ID] - ID nadřazené kategorie, unikátní identifikátor nadřazené kategorie ([CATEGORY_ID] jiné kategorie), používá se pro zařazení kategorií do stromu. Pokud budete chtít zařadit kategorie do horního menu bude hodnota "1", levé menu "2" a spodní menu "3". Pokud bude prázdné, vloží se do kategorie podle nastavení importu.
 • [POSITION] - číselná hodnota pozice v seznamu (v nadřazené kategorii)
 • [ACTIVE_YN] - zobrazit na webu
 • [DISABLED_YN] - nezobrazovat na webu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN])
 • [TYPE]- typ kategorie, možné hodnoty:
  • homepage - odkaz na hlavní stránku
  • news - odkaz na aktuality
  • individual - odkaz na samostatnou stránku
  • url - externí odkaz
  • site - stránka
  • siteWithProducts - stránka s produkty
  • linkCategory - odkaz na kategorii
  • advisor - odkaz na rádce
 • [LINK_URL] - URL adresa na kterou bude vést kategorie. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE] linkCategory.
 • [TYPE_OF_ITEMS]- typ položek, možné hodnoty:
  • withoutSubcategories - bez podkategorií
  • new - novinky
  • action - akce
  • sellOut - výprodej
  • manufacturer - výrobce
 • [MANUFACTURER] - název výrobce. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota sloupce [TYPE_OF_ITEMS] manufacturer.
 • [SHOW_IN_MENU_YN] - zobrazi v menu
 • [GROUPS] - zobrazit kategorii pouze vybrané skupině zákazníků
 • [LANGUAGE] - specifikace jazykové mutace podle ISO 639-1. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyce.
 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] - aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
 • [NAME] - název kategorie
 • [NAME_H1] - nadpis stránky v kategorii
 • [DESCRIPTION_TEXT] - text stránky
 • [URL] - URL kategorie. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu kategorie, vezme se vše za doménou. Při exportu se exportuje URL adresa kategorie.
 • [SEO_URL] - vlastní koncovka URL adresy
 • [SEO_TITLE] - SEO titulek produktu
 • [SEO_DESCRIPTION] - META popisek stránky produktu
 • [SEO_KEYWORDS] - klíčová slova stránky produktu, oddělená čárkou
 • [IMAGES] - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;)
 • [FILES] - URL adresy souborů oddělené středníkem (;)
 • [META „klíč vlastního pole“] - vlastní pole
Diskuse
Často se ptáte