Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows 1250)
 • Import funguje pouze pro aktualizaci těchto polí:
  • [ORDER_STATUS]
  • [PAID_YN]
  • [PAID_DATE]
  • [TRACKING_NUMBER]
  • [RESOLVED_YN]
  • Více viz. Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).
 • Pro další možnosti je dispozici pouze API.

Export

 • Exportují se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [ORDER_NUMBER] (string) - Kód objednávky.
 • [CUSTOMER_NOTE] (string) - Poznámka zákazníka.
 • [INTERNAL_NOTE] (string) - Interní poznámka.
 • [CURRENCY_ID] (currency) - Měna.
 • [ORDER_TOTAL] (float) - Celková cena objednávky s DPH.
 • [CREATION_TIME] (date) - Datum a čas vytvoření objednávky.
 • [LAST_UPDATE_DT] (date) - Datum a čas aktualizace objednávky.
 • [FIRSTNAME] (string) - Jméno zákazníka.
 • [SURNAME] (string) - Příjmení zákazníka.
 • [EMAIL] (email) - Email zákazníka.
 • [PHONE] (string) - Telefon zákazníka.
 • [COMPANY_YN] (bool) - Je zákazník firma.
 • [COMPANY] (string) - Název firmy.
 • [ICO] (string) - IČO.
 • [DIC] (string) - DIČ.
 • [INVOICE_STREET] (string) - Fakturační ulice.
 • [INVOICE_CITY] (string) - Fakturační město.
 • [INVOICE_STATE] (string) - Fakturační kraj.
 • [INVOICE_ZIP] (string) - Fakturační PSČ.
 • [INVOICE_COUNTRY_ID] (country) - Fakturační kód země.
 • [COMPANY_POSTAL] (string) - Doručovací název firmy.
 • [FIRSTNAME_POSTAL] (string) - Doručovací jméno zákazníka.
 • [SURNAME_POSTAL] (string) - Doručovací příjmení zákazníka.
 • [STREET] (string) - Doručovací ulice.
 • [CITY] (string) - Doručovací město.
 • [STATE] (string) - Doručovací kraj.
 • [ZIP] (string) - Doručovací PSČ.
 • [COUNTRY_ID] (country) - Doručovací kód země.
 • [SHIPMENT_NAME] (string) - Název dopravy.
 • [SHIPMENT_PRICE] (float) - Cena dopravy.
 • [SHIPMENT_VAT] (int) - DPH dopravy.
 • [PAYMENT_NAME] (string) - Název platby.
 • [PAYMENT_PRICE] (float) - Cena platby.
 • [PAYMENT_VAT] (int) - DPH platby.
 • [QUANTITY_DISCOUNT_TYPE] (string) - Typ množstevní slevy.
 • [QUANTITY_DISCOUNT] (float) - Hodnota množstevní slevy (podle typu buď v procentech nebo v měně).
 • [QUANTITY_PRICE] (float) - Celková sleva.
 • [PRICES_WITH_VAT] (bool) - Ceny s DPH.
 • [ORDER_STATUS] (string) - Stav objednávky.
 • [PAID_YN] (bool) - Zaplaceno / nezaplaceno.
 • [PAID_DATE] (date) - Datum zaplacení.
 • [TRACKING_NUMBER] (string) - Sledovací kód objednávky.
 • [INVOICE_NUMBER] (string) - Číslo faktury k objednávce.
 • [CUSTOMER_ID] (int) - ID zákazníka.
 • [VARIABLE_SYMBOL] (string) - Variabilní symbol.
 • [TOTAL_CASH_ON_DELIVERY] (float) - Celková hodnota objednávky při dobírce.
 • [EXPORT_NOTE] (string) - Poznámka k objednávce, hodnota se bere z vlastních polí.
 • [TOTAL_WEIGHT] (int) - Celková hmotnost produktů v objednávce.
 • [EXPORT_SHIPMENT_NOTE] (string) - Poznámka k objednávce z dopravy, hodnota se bere z vlastních polí.
 • [EXPORT_PAYMENT_NOTE] (string) - Poznámka k objednávce z platby, hodnota se bere z vlastních polí.
 • [RESOLVED_YN] (bool) - Vyřešeno / nevyřešeno.
 • [BRANCH_ID] (int) - ID pobočky dopravce, pouze v případě, že se jedná o dopravu se systémem poboček např. PPL ParcelShop, Zásilkovna, Uloženka atd.
 • [TOTAL_EARNINGS] (float) - celková cena zisku z objednávky (pro správnou funkci musí být vyplněny nákupní ceny u všech produktů na objednávce).

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna