Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • CSV se používá pro export z UPgates
 • hodnoty ve sloupcích jejíchž název končí na _YN jsou typu boolean (může nabývat hodnot 0, 1, ano, ne, yes, no, true, false)
 • všechny sloupce reprezentující datum (většinou končící na _FROM nebo _TO) používají formát YYYY-MM-DD, kde Y je rok, M je měsíc a D je den (např. 2017-03-07)

Import

 • import funguje pouze pro aktualizaci polí:
  • stav objednávky ([ORDER_STATUS])
  • zaplaceno / nezaplaceno ([PAID_YN])
  • datum zaplacení ([PAID_DATE])
  • sledovací kód objednávky ([TRACKING_NUMBER])
  • vyřešeno / nevyřešeno ([RESOLVED_YN])
 • pro další věci je k dispozici API

Export

 • exportují se všechny sloupce

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [ORDER_NUMBER] - Kód objednávky
 • [CUSTOMER_NOTE] - Poznámka zákazníka
 • [INTERNAL_NOTE] - Interní poznámka
 • [CURRENCY_ID] - Měna podle ISO 4217
 • [ORDER_TOTAL] - Celková cena objednávky s DPH
 • [CREATION_TIME] - Datum a čas vytvoření objednávky
 • [LAST_UPDATE_DT] - Datum a čas aktualizace objednávky
 • [FIRSTNAME] - Jméno zákazníka
 • [SURNAME] - Příjmení zákazníka
 • [EMAIL] - Email zákazníka
 • [PHONE] - Telefon zákazníka
 • [COMPANY_YN] - Je zákazník firma
 • [COMPANY] - Název firmy
 • [ICO] - IČO
 • [DIC] - DIČ
 • [INVOICE_STREET] - Fakturační ulice
 • [INVOICE_CITY] - Fakturační město
 • [INVOICE_STATE] - Fakturační kraj
 • [INVOICE_ZIP] - Fakturační PSČ
 • [INVOICE_COUNTRY_ID] - Fakturační dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
 • [COMPANY_POSTAL] - Doručovací
 • [FIRSTNAME_POSTAL] - Doručovací jméno zákazníka
 • [SURNAME_POSTAL] - Doručovací příjmení zákazníka
 • [STREET] - Doručovací ulice
 • [CITY] - Doručovací město
 • [STATE] - Doručovací kraj
 • [ZIP] - Doručovací PSČ
 • [COUNTRY_ID] - Doručovací dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
 • [SHIPMENT_NAME] - Název dopravy
 • [SHIPMENT_PRICE] - Cena dopravy
 • [SHIPMENT_VAT] - DPH dopravy
 • [PAYMENT_NAME] - Název platby
 • [PAYMENT_PRICE] - Cena platby
 • [PAYMENT_VAT] - DPH platby
 • [QUANTITY_DISCOUNT_TYPE] - Typ množstevní slevy
 • [QUANTITY_DISCOUNT] - Hodnota množstevní slevy (podle typu buď v procentech nebo v měně)
 • [QUANTITY_PRICE] - Celková sleva
 • [PRICES_WITH_VAT] - Ceny s DPH
 • [ORDER_STATUS] - Stav objednávky
 • [PAID_YN] - Zaplaceno / nezaplaceno
 • [PAID_DATE] - Datum zaplacení
 • [TRACKING_NUMBER] - Sledovací kód objednávky
 • [INVOICE_NUMBER] - Číslo faktury k objednávce
 • [CUSTOMER_ID] - ID zákazníka
 • [VARIABLE_SYMBOL] - Variabilní symbol
 • [TOTAL_CASH_ON_DELIVERY] - Celková hodnota objednávky při dobírce
 • [EXPORT_NOTE] - Poznámka k objednávce, hodnota se bere z vlastních polí
 • [TOTAL_WEIGHT] - Celková hmotnost
 • [EXPORT_SHIPMENT_NOTE] - Poznámka k objednávce z dopravy, hodnota se bere z vlastních polí
 • [EXPORT_PAYMENT_NOTE] - Poznámka k objednávce z platby, hodnota se bere z vlastních polí
 • [RESOLVED_YN] - Vyřešeno / nevyřešeno
 • [BRANCH_ID] - ID pobočky dopravce, pouze v případě že se jedná o dopravu se systémem poboček např. PPL ParcelShop, Zásilkovna, Uloženka atd.
Diskuse
Často se ptáte