Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows 1250)
 • Přesměrování lze pouze vytvořit nové. Stávající přesměrování nelze aktualizovat. V případě aktualizace stačí v administraci smazat staré přesměrování a naimportovat nové.

Export

 • Exportuji se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců

 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [OLD_URL] (string) - stará adresa.
  • Zadávejte buď relativní adresu (bez domény) nebo absolutní adresu s doménou i s protokolem (https://).
  • Pokud adresa obsahuje doménu nebo zkratku jazykové mutace, spáruje se s danou jazykovou mutací.
  • Pokud adresa neobsahuje doménu nebo zkratku jazykové mutace, použije se doména na výchozí jazykové mutaci.
 • [NEW_URL] (string) - nová adresa.
  • Tato adresa by měla existovat a měla by být funkční. Funkčnost adresy se při importu nekontroluje.
  • Zadávejte buď relativní adresu (bez domény) nebo absolutní adresu s doménou i s protokolem (https://).
  • Pokud adresa obsahuje doménu nebo zkratku jazykové mutace, spáruje se s danou jazykovou mutací.
  • Pokud adresa neobsahuje doménu nebo zkratku jazykové mutace, použije se doména na výchozí jazykové mutaci.
 • [CODE] (int) - Stavový kód přesměrování. Více na Stavové kódy HTTP.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna