Dokumentace CSV - produkty

Základní pravidla

 • Varianty vytvoříte tak, že si pro každou variantu vytvoříte samostatný řádek. Do každého řádku dáte stejnou hodnotu sloupce [PRODUCT_CODE]. U každého řádku musí být označeno, který z nich je produkt a které řádky jsou varianty (sloupec [VARIANT_YN]). Pokud se varianty vůbec neimportují, může se sloupec [VARIANT_YN] úplně odstranit.
 • Pokud je konkrétní řádek označen jako varianta ([VARIANT_YN] bude 1), ignorují se u něj sloupce, které se u varianty nepoužívají. Např. benefity, kategorie, související a jiné.
 • Sloupce, které mají v uvozovkách nějaký text, je možno zapsat vícekrát (např. [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“]). Text v uvozovkách bude v tomto případě odpovídat názvu ceníku. Příklad: [PRICE_ORIGINAL „Velkoobchodní“] - jedná se o původní cenu produktu pro ceník Velkoobchodní.

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows-1250)
 • Importují se všechny sloupce kromě těch, které jsou označeny (pouze export) dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu (tag [PRODUCT_CODE] a [VARIANT_CODE]). Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být tagy s kódy vyplněny (pro varianty včetně tagu [VARIANT_YN]). Případně si v nastavení importu zvolte možnost Párování produktů s variantami pro zpracování samotných variant.
 • Všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových produktů je povinný sloupec [TITLE], protože z názvu produktu se tvoří URL. Ve variantách jsou povinné parametry varianty při importu nových variant. Pro aktualizaci existujících variant je potřeba v CSV zadat všechny parametry nebo v nastavení importu zvolit, aby se parametry variant nezpracovávaly.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • U produktu je potřeba ponechat sloupce se všemi stávajícími parametry. Pokud některé sloupce s parametry vynecháte v CSV souboru, systém tyto parametry u produktu odstraní.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Pokud má systém nově vytvořeným produktům automaticky přiřadit štítek novinka, pak je potřeba v nastavení importu povolit zpracování položky Štítky -> Novinka (do). To je potřeba provést i když tento štítek nenastavujete přes importní soubor.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).

Malý import

 • Soubor se vzorovým obsahem
 • V malém importu se zpracovávají pouze následující sloupce (včetně všech vnořených):
  • [PRODUCT_CODE]
  • [VARIANT_CODE]
  • [VARIANT_YN]
  • [MAIN_YN]
  • [ACTIVE_YN]
  • [ARCHIVED_YN]
  • [REPLACEMENT_PRODUCT_CODE]
  • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
  • [LABELS]
  • [LANGUAGE]
  • [AVAILABILITY]
  • [STOCK]
  • Ceny
  • [METAS]

Export

 • Exportují se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Malý export

 • Do malého exportu se vkládají pouze následující sloupce:
  • [PRODUCT_CODE]
  • [VARIANT_YN]
  • [VARIANT_CODE]
  • [MAIN_YN]
  • [ACTIVE_YN]
  • [ARCHIVED_YN]
  • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
  • [LANGUAGE]
  • [AVAILABILITY]
  • [STOCK]
  • Ceny
  • Parametry

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řetězec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [PRODUCT_CODE] (string) - Kód produktu. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový produkt.

 • [VARIANT_YN] (string) - Příznak varianty. Pokud je hodnota 1, řádek je varianta a naimportuje se k produktu s kódem ve sloupci [PRODUCT_CODE].

 • [VARIANT_CODE] (string) - Kód varianty - JE POVINNÝ, POKUD JE ŘÁDEK VARIANTA. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou.

 • [MAIN_YN] (bool) - Hlavní varianta - pouze pokud je řádek varianta. V případě, že se vyskytne více hlavních variant v jednom produktu, bere se ta první v pořadí.

 • [ACTIVE_YN] (bool) - Zobrazit produkt/variantu na e-shopu.

 • [DISABLED_YN] (bool) - Nezobrazovat na e-shopu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN])

 • [ARCHIVED_YN] (bool) - Archivovaný produkt.

 • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN] (bool) - Lze vložit do košíku.

 • [NEW_YN] (bool) - Zobrazení štítku Novinka.

 • [NEW_FROM] (date) - Datum, od kterého se zobrazí štítek Novinka.

 • [NEW_TO] (date) - Datum, do kterého je zobrazen štítek Novinka.

 • [SPECIAL_YN] (bool) - Zobrazení štítku Akce.

 • [SPECIAL_FROM] (date) - Datum, od kterého se zobrazí štítek Akce.

 • [SPECIAL_TO] (date) - Datum, do kterého je zobrazen štítek Akce.

 • [SELLOUT_YN] (bool) - Zobrazení štítku Výprodej.

 • [SELLOUT_FROM] (date) - Datum, od kterého se zobrazí štítek Výprodej.

 • [SELLOUT_TO] (date) - Datum, do kterého je zobrazen štítek Výprodej.

 • [LABEL_ACTIVE_YN „název štítku“] (bool) - Zobrazení daného štítku. Pro štítek akce jsou možné hodnoty 1 (nebere se v potaz datum od do a štítek je "natvrdo" aktivní) a 0 (štítek je neaktivní a bere se v potaz datum od do).

 • [LABEL_ACTIVE_FROM „název štítku“] (date) - Datum, od kterého se zobrazí daný štítek.

 • [LABEL_ACTIVE_TO „název štítku“] (date) - Datum, do kterého je zobrazen daný štítek.

 • [LENGTH_ACTIVE_YN] (bool) - Množství aktivní.

 • [LENGTH_LABEL] (string) - Popisek množství.

 • [LENGTH_FROM] (int) - Minimální množství.

 • [LENGTH_TO] (int) - Maximální množství.

 • [LENGTH_STEPS_TYPE] (string) - Typ krokování metráže, možné hodnoty: neither (žádné krokování, výchozí), multiples (násobky), select (výběr z možností).

 • [LENGTH_UNIT] (string) - Název měrné jednotky (páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou).

 • [LENGTH_STEPS] (string) - Podle typu krokování: neither - může být prázdné, multiples - hodnota násobku, select - každá hodnota na nový řádek.

 • [LENGTH_NOTE] (string) - Poznámka k množství.

 • [LANGUAGE] (language) - Specifikace jazykové mutace. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyce.

 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] (bool) - Aktivní v jazykové mutaci. Pokud se neuvede, bere se jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.

 • [URL] (string) - URL produktu. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu produktu, vezme se vše za doménou. Při exportu se exportuje kompletní URL adresa produktu.

 • [TITLE] (string) - Název (POVINNÝ v případě vytváření nového produktu). Pokud není definovaný, nezaloží se ani jazyková mutace produktu (související data se přeskočí).

 • [SHORT_DESCRIPTION] (string) - Krátký popis. Bez HTML formátování.

 • [LONG_DESCRIPTION] (string) - Dlouhý popis. Formátování pouze pomocí HTML značek.

 • [SEO_URL] (string) - Vlastní koncovka URL adresy.

 • [SEO_TITLE] (string) - SEO titulek produktu.

 • [SEO_DESCRIPTION] (string) - META popisek stránky produktu.

 • [SUPPLIER_CODE] (string) - Kód dodavatele.

 • [EAN] (string) - Čárkový kód.

 • [MANUFACTURER] (string) - Název výrobce. Páruje se podle existující hodnoty v databázi nebo vytvoří novou.**

 • [AVAILABILITY] (string) - Název dostupnosti. Páruje se podle existující hodnoty v databázi nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (sloupec [STOCK] musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje.

 • [AVAILABILITY_NOTE] (string) - Poznámka k dostupnosti varianty pro daný jazyk (bere se pouze pokud je řádek varianta).

 • [STOCK] (float) - Počet jednotek na skladě.

 • [WEIGHT] (float) - Hmotnost v gramech pro výběr dopravy.

 • [UNIT] (string) - Název měrné jednotky. Páruje se podle stejné hodnoty nebo založí novou.**

 • [SHIPMENT_GROUP] (string) - Skupina doprav.*

 • [VAT] (string) - Procentní sazba DPH pro daný jazyk. Páruje se podle existující hodnoty v databázi nebo vytvoří novou. Pokud není vyplněno, bere se výchozí DPH pro daný jazyk.**

 • [IS_PRICES_WITH_VAT_YN] (bool) - Ceny s DPH nebo bez DPH. Pokud není uvedeno, bere se podle nastavení v administraci.

 • [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] (float) - Základní ceníková cena, od které se odvozují další. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace. Pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník. (neexportuje se do odběratelského feedu)

 • [PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“] (float) - Sleva na produkt v procentech. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace. Pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník. (neexportuje se do odběratelského feedu)

 • [PRODUCT_DISCOUNT_REAL „název ceníku“] (float) - Reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export, neexportuje se do odběratelského feedu), vypočítává se takto:

  • hodnota slevy na produkt ([PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“]) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie, do které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
 • [PRICE_SALE „název ceníku“] (float) - Akční cena. Exportuje se pouze tehdy, pokud má produkt přiřazený štítek akce. Neexportuje se pokud je akční cena totožná s výchozí cenou.

 • [PRICE_WITH_VAT „název ceníku“] (float) - Výsledná cena po slevách s DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu).

 • [PRICE_WITHOUT_VAT „název ceníku“] (float) - Výsledná cena po slevách bez DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu).

 • [PRICE_BUY] (float) - Nákupní cena (interní údaj pro orientaci administrátora) (neexportuje se do odběratelského feedu).

 • [PRICE_COMMON] (float) - Běžná cena (např. v kamenných obchodech; pro orientaci při nákupu) (neexportuje se do odběratelského feedu).

 • [PRICES_FORMULAS] (array) - Názvy vzorců oddělené středníkem (;). Páruje se podle existující hodnoty v databázi.*

 • [RECYCLING_FEE] (string) - Interní název recyklačního poplatku. Páruje se podle existující hodnoty v databázi.*

 • [CATEGORIES] (array) - Kódy kategorií oddělené středníkem (;). Více zde. Lze vložit více kódů kategorií oddělených středníkem (1 hlavní a x podkategorií). Pouze pokud je řádek produkt.*

 • [IMAGES] (array) - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;). Pokud je řádek varianta, bere se pouze první obrázek.

 • [FILES] (array) - URL adresy souborů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [BENEFITS] (array) - Benefity oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.**

 • [PARAMETER „název prametru“] (array) - Parametry oddělené středníkem (;). U produktu, kde parameter není, bude hodnota prázdná. U produktu je potřeba ponechat sloupce se všemi stávajícími parametry. Pokud některé sloupce s parametry vynecháte v CSV souboru, systém tyto parametry u produktu odstraní.**

 • [RELATED] (array) - Kódy souvisejících produktů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [ALTERNATIVE] (array) - Kódy alternativních produktů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [ACCESSORIES] (array) - Kódy příslušenství oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [GIFTS] (array) - Kódy dárků oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [SETS] (array) - Sada, kódy produktů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [META „klíč vlastního pole“] (array) - Vlastní pole. V případě vyplnění Klíče vlastního pole jsou povolené znaky pouze malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko.

* Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje ignoruje se.
** Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, vytvoří se v nastavení nová.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora