Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • Varianty vytvoříte tak, že si pro každou vytvoříte samostatný řádek. Do každého dáte stejnou hodnotu sloupce [PRODUCT_CODE]. U každého řádku musí být označeno, který je produkt a které jsou varianty (sloupec [VARIANT_YN]). Pokud se varianty vůbec neimportují může se sloupec [VARIANT_YN] úplně odstranit.
 • Pokud je konkrétní řádek označen jako varianta ([VARIANT_YN] bude 1), ignorují se u něj sloupce, které u varianty nemají smysl. Např. benefity, kategorie, související a jiné.
 • Sloupce, které mají v uvozovkách nějaký text, např. [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“], je možno zapsat vícekrát. Text v uvozovkách bude v tomto případě odpovídat názvu ceníku. Příklad: [PRICE_ORIGINAL „Velkoobchodník“] jedná se o původní cenu produktu pro ceník Velkoobchodík.

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows 1250)
 • Importují se všechny sloupce mimo těch, co jsou označeny (pouze export) dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu (tag [PRODUCT_CODE] a [VARIANT_CODE]). Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být tagy s kódy vyplněny.
 • Všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových produktů je povinný sloupec [TITLE], protože z názvu produktu se tvoří URL. Ve variantách jsou pak povinné parametry varianty, opět pouze při importu nových variant.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).

Malý import

 • Soubor se vzorovým obsahem
 • V malém importu se zpracovávají pouze násleující sloupce (včetně všech vnořených):
  • [PRODUCT_CODE]
  • [ARCHIVED_YN]
  • [REPLACEMENT_PRODUCT_CODE]
  • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
  • [LABELS]
  • [LANGUAGE]
  • [AVAILABILITY]
  • [STOCK]
  • Ceny
  • [METAS]
  • Ve variantách:
   • [VARIANT_CODE]
   • [MAIN_YN]
   • [ACTIVE_YN]
   • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
   • [LABELS]
   • [AVAILABILITY]
   • [STOCK]
   • Ceny

Export

 • Exportuji se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Malý export

 • Do malého exportu se vkládají pouze následující sloupce:
  • [PRODUCT_CODE]
  • [VARIANT_YN]
  • [VARIANT_CODE]
  • [ACTIVE_YN]
  • [ARCHIVED_YN]
  • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
  • [LANGUAGE]
  • [AVAILABILITY]
  • [STOCK]
  • Ceny
  • Parametry
  • Ve variantách:
   • [VARIANT_CODE]
   • [MAIN_YN]
   • [ACTIVE_YN]
   • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN]
   • [AVAILABILITY]
   • [STOCK]
   • Ceny
   • Parametry

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [PRODUCT_CODE] (string) - Kód produktu. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový produkt.

 • [VARIANT_YN] (string) - Příznak varianty. Pokud je hodnota 1, řádek je varianta a naimportuje se k produktu s kódem ve sloupci [PRODUCT_CODE].

 • [VARIANT_CODE] (string) - Kód varianty - JE POVINNÝ, POKUD JE ŘÁDEK VARIANTA. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou.

 • [MAIN_YN] (bool) - Výchozí varianta - pouze pokud je řádek varianta. V případě, že se vyskytne více výchozích variant v jednom produktu, bere se ta první v pořadí.

 • [ACTIVE_YN] (bool) - Zobrazit produkt/variantu na e-shopu.

 • [DISABLED_YN] (bool) - Nezobrazovat na e-shopu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN])

 • [ARCHIVED_YN] (bool) - Archivovaný produkt.

 • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN] (bool) - Lze vložit do košíku.

 • [NEW_YN] (bool) - Zobrazení štítku Novinka.

 • [NEW_FROM] (date) - Datum, od kterého se zobrazí štítek Novinka.

 • [NEW_TO] (date) - Datum, do kterého je zobrazen štítek Novinka.

 • [SPECIAL_YN] (bool) - Zobrazení štítku Akce.

 • [SPECIAL_FROM] (date) - Datum, od kterého se zobrazí štítek Akce.

 • [SPECIAL_TO] (date) - Datum, do kterého je zobrazen štítek Akce.

 • [SELLOUT_YN] (bool) - Zobrazení štítku Výprodej.

 • [SELLOUT_FROM] (date) - Datum, od kterého se zobrazí štítek Výprodej.

 • [SELLOUT_TO] (date) - Datum, do kterého je zobrazen štítek Výprodej.

 • [LABEL_ACTIVE_YN „název štítku“] (bool) - Zobrazení daného štítku.

 • [LABEL_ACTIVE_FROM „název štítku“] (date) - Datum, od kterého se zobrazí daný štítek.

 • [LABEL_ACTIVE_TO „název štítku“] (date) - Datum, do kterého je zobrazen daný štítek.

 • [LENGTH_ACTIVE_YN] (bool) - Množství aktivní.

 • [LENGTH_LABEL] (string) - Popisek množství.

 • [LENGTH_FROM] (int) - Minimální množství.

 • [LENGTH_TO] (int) - Maximální množství.

 • [LENGTH_STEPS_TYPE] (int) - Typ krokování metřáže, možné hodnoty: neither (žádné krokování, výchozí), multiples (násobky), select (výběr z možností).

 • [LENGTH_UNIT] (string) - Název měrné jednotky (páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou).

 • [LENGTH_STEPS] (string) - Podle typu krokování: neither - může být prázdné, multiples - hodnota násobku, select - každá hodnota na nový řádek.

 • [LENGTH_NOTE] (string) - Poznámka množství.

 • [LANGUAGE] (language) - Specifikace jazykové mutace. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyce.

 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] (bool) - Aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede, bere se jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.

 • [URL] (string) - URL produktu. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu produktu, vezme se vše za doménou. Při exportu se exportuje kompletní URL adresa produktu.

 • [TITLE] (string) - Název (POVINNÝ v případě vytváření nového produktu). Pokud není definovaný, nezaloží se ani jazyková mutace produktu (související data se přeskočí).

 • [SHORT_DESCRIPTION] (string) - Krátký popis. Bez HTML formátování.

 • [LONG_DESCRIPTION] (string) - Dlouhý popis. Formátování pouze pomocí HTML značek.

 • [SEO_URL] (string) - Vlastní koncovka URL adresy.

 • [SEO_TITLE] (string) - SEO titulek produktu.

 • [SEO_DESCRIPTION] (string) - META popisek stránky produktu.

 • [SUPPLIER_CODE] (string) - Kód dodavatele.

 • [EAN] (string) - Čárkový kód.

 • [MANUFACTURER] (string) - Název výrobce. Páruje se podle existující hodnoty v databázi nebo vytvoří novou.**

 • [AVAILABILITY] (string) - Název dostupnosti. Páruje se podle existující hodnoty v databázi nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (sloupec [STOCK] musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje.

 • [AVAILABILITY_NOTE] (string) - Poznámka k dostupnosti varianty pro daný jazyk (bere se pouze pokud je řádek varianta).

 • [STOCK] (float) - Počet jednotek na skladě.

 • [WEIGHT] (float) - Hmotnost v gramech pro výběr dopravy.

 • [UNIT] (string) - Název měrné jednotky. Páruje se podle stejné hodnoty nebo založí novou.**

 • [SHIPMENT_GROUP] (string) - Skupina doprav.*

 • [VAT] (string) - Procentní sazba DPH pro daný jazyk. Páruje se podle existující hodnoty v databázi nebo vytvoří novou. Pokud není vyplněno, bere se výchozí DPH pro daný jazyk.**

 • [IS_PRICES_WITH_VAT_YN] (bool) - Ceny s DPH nebo bez DPH. Pokud není uvedeno, bere se podle nastavení v administraci.

 • [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] (float) - Základní ceníková cena, od které se odvozují další. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace. Pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník. (neexportuje se do odběratelského feedu)

 • [PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“] (float) - Sleva na produkt v procentech. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace. Pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník. (neexportuje se do odběratelského feedu)

 • [PRODUCT_DISCOUNT_REAL „název ceníku“] (float) - Reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export, neexportuje se do odběratelského feedu), vypočítává se takto:

  • hodnota slevy na produkt ([PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“]) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie, do které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
 • [PRICE_SALE „název ceníku“] (float) - Akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce). (neexportuje se do odběratelského feedu)

 • [PRICE_WITH_VAT „název ceníku“] (float) - Výsledná cena po slevách s DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu).

 • [PRICE_WITHOUT_VAT „název ceníku“] (float) - Výsledná cena po slevách bez DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu).

 • [PRICE_BUY] (float) - Nákupní cena (interní údaj pro orientaci administrátora) (neexportuje se do odběratelského feedu).

 • [PRICE_COMMON] (float) - Běžná cena (např. v kamenných obchodech; pro orientaci při nákupu) (neexportuje se do odběratelského feedu).

 • [PRICES_FORMULAS] (array) - Názvy vzorců oddělené středníkem (;). Páruje se podle existující hodnoty v databázi. Vzorec musí být vytvořen.*

 • [CATEGORIES] (array) - Kódy kategorií oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.*

 • [IMAGES] (array) - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;). Pokud je řádek varianta, bere se pouze první obrázek.

 • [FILES] (array) - URL adresy souborů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [BENEFITS] (array) - Benefity oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.**

 • [PARAMETER „název prametru“] (array) - Parametry oddělené středníkem (;). U produktu, kde parameter není, bude hodnota prázdná.**

 • [RELATED] (array) - Kódy souvisejících produktů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [ALTERNATIVE] (array) - Kódy alternativních produktů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [ACCESSORIES] (array) - Kódy příslušenství oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [GIFTS] (array) - Kódy dárků oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [SETS] (array) - Sada, kódy produktů oddělené středníkem (;). Pouze pokud je řádek produkt.

 • [META „klíč vlastního pole“] (array) - Vlastní pole. V případě vyplnění Klíče vlastního pole jsou povolené znaky pouze malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko.

* Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje ignoruje se.
** Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, vytvoří se v nastavení nová.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna