Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • CSV se používá pro import do UPgates i export z UPgates
 • hodnoty ve sloupcích jejíchž název končí na _YN jsou typu boolean a mohou hodnoty 0, 1, true, false
 • všechny sloupce reprezentující datum (většinou končící na _FROM nebo _TO) používají formát YYYY-MM-DD, kde Y je rok, M je měsíc a D je den (např. 2017-03-07)
 • číslelné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku nebo čárku.
 • varianty se tvoří tak, že se vytvoří více řádků které mají stejnou hodnotu sloupce [PRODUCT_CODE], a zároveň musí být označeno který řádek je produkt a které jsou varianty (sloupec [VARIANT_YN]). Pokud se varianty vůbec neimportují může se sloupec [VARIANT_YN] vynechat.
 • pokud je konkrétní řádek označen jako varianta ([VARIANT_YN] bude 1), tak se některé sloupce u tohoto řádku ignorují (ty které nemají u varianty smysl) např. benefity, kategorie, související a jiné (viz. administrace)
 • sloupce které mají v uvozovkách nějaký text např. [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] je možno zapsat vícekrát, text v uvozovkách bude v tomto případě odpovídat názvu ceníku.

Import

 • produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu (tag [PRODUCT_CODE] a [VARIANT_CODE]). Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být tagy s kódy vyplněny
 • pro poznámky a jiné věci, které se nebudou importovat, si můžete vytvářet další sloupce. Tzn. že se ignorují všechny sloupce, které mají neznámý název záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců)
 • pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná (např. obrázek), na eshopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím)
 • nezáleží na pořadí sloupců
 • produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu. Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být kódy vyplněny
 • všechny sloupce jsou nepovinné. Při importu nových produktů je povinný sloupec [TITLE], protože z názvu produktu se tvoří URL. Ve variantách jsou pak povinné parametry, opět pouze při importu nových variant
 • další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci
 • více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu

Export

 • exportuji se všechny sloupce

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [PRODUCT_CODE] - Kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový produkt
 • [VARIANT_YN] - Příznak varianty, pokud je hodnota 1, řádek je varianta a naimportuje se k produktu s kódem ve sloupci [PRODUCT_CODE]
 • [VARIANT_CODE] - Kód varianty (POVINNÝ POKUD JE ŘÁDEK VARIANTA). Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
 • [MAIN_YN] - Výchozí varianta, pouze pokud je řádek varianta. V případě, že se vyskytne více výchozích variant v jednom produktu, bere se první v pořadí
 • [ACTIVE_YN] - Zobrazit produkt/varianta na webu
 • [DISABLED_YN] - Nezobrazovat na webu (opačná hodnota k [ACTIVE_YN])
 • [ARCHIVED_YN] - Archivovaný produkt
 • [CAN_ADD_TO_BASKET_YN] - Lze vložit do košíku
 • [NEW_YN] - Zobrazení příznaku Novinka
 • [NEW_FROM] - Datum, od kterého se zobrazí příznak Novinka
 • [NEW_TO] - Datum, do kterého je zobrazen příznak Novinka
 • [SPECIAL_YN] - Zobrazení příznaku Akce
 • [SPECIAL_FROM] - Datum, od kterého se zobrazí příznak Akce
 • [SPECIAL_TO] - Datum, do kterého je zobrazen příznak Akce
 • [SELLOUT_YN] - Zobrazení příznaku Výprodej
 • [SELLOUT_FROM] - Datum, od kterého se zobrazí příznak Výprodej
 • [SELLOUT_TO] - Datum, do kterého je zobrazen příznak Výprodej
 • [LABEL_ACTIVE_YN „název štítku“] - Štítek aktivní
 • [LABEL_ACTIVE_FROM „název štítku“] - Datum od kterého bude štítek aktivní
 • [LABEL_ACTIVE_TO „název štítku“] - Datum do kterého bude štítek aktivní
 • [LENGTH_ACTIVE_YN] - Množtví aktivní
 • [LENGTH_LABEL] - Popisek množtví
 • [LENGTH_FROM] - Minimální množství
 • [LENGTH_TO] - Maximální množství
 • [LENGTH_STEPS_TYPE] - Typ krokování metřáže, možné hodnoty: neither (žádné krokování, výchozí), multiples (násobky), select (výběr z možností)
 • [LENGTH_UNIT] - Název měrné jednotky (páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou)
 • [LENGTH_STEPS] - Podle typu krokování: neither - může být prázdné, multiples - hodnota násobku, select - každá hodnota na nový řádek
 • [LENGTH_NOTE] - Poznámka množství
 • [LANGUAGE] - Specifikace jazykové mutace podle ISO 639-1. Pokud nebude při importu uvedeno, budou se všechna data na řádku importovat ve výchozím jazyce.
 • [LANGUAGE_ACTIVE_YN] - Aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
 • [URL] - URL produktu. Při importu se vytvoří přesměrování ze zadané adresy na adresu produktu, vezme se vše za doménou. Při exportu se exportuje URL adresa produktu.
 • [TITLE] - Název (POVINNÝ v případě vytváření nového produktu). Pokud není definovaný, nezaloží se ani jazyková mutace produktu (související data se přeskočí).
 • [SHORT_DESCRIPTION] - Krátký popis. Bez HTML formátování
 • [LONG_DESCRIPTION] - Dlouhý popis. Formátování pouze pomocí HTML značek
 • [SEO_URL] - Vlastní koncovka URL adresy
 • [SEO_TITLE] - SEO titulek produktu
 • [SEO_DESCRIPTION] - META popisek stránky produktu
 • [SEO_KEYWORDS] - Klíčová slova stránky produktu, oddělená čárkou
 • [SUPPLIER_CODE] - Kód u dodavatele
 • [EAN] - Čárkový kód
 • [MANUFACTURER] - Název výrobce - páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
 • [AVAILABILITY] - název dostupnosti, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (sloupec [STOCK] musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
 • [AVAILABILITY_NOTE] - Poznámka k dostupnosti varianty pro daný jazyk (bere se pouze pokud je řádek varianta)
 • [STOCK] - Počet jednotek na skladě. V případě mínusové hodnoty se zapíše 0
 • [WEIGHT] - Hmotnost v gramech pro výběr dopravy
 • [UNIT] - Název měrné jednotky Páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou.
 • [SHIPMENT_GROUP] - Skupina doprav
 • [VAT] - Procentní sazba DPH pro daný jazyk. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Pokud není vyplněno bere se výchozí DPH pro daný jazyk.
 • [IS_PRICES_WITH_VAT_YN] - Ceny s DPH nebo bez DPH. Pokud není uvedeno bere se podle nastavení v administraci.
 • [PRICE_ORIGINAL „název ceníku“] - Původní cena, základní ceníková cena od které se odvozují další. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace, pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník.
 • [PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“] - Sleva na produkt v procentech. Do názvu ceníku si doplníte název ceníku z administrace, pokud bude bez názvu (pouze [PRICE_ORIGINAL]), bere se výchozí ceník.
 • [PRODUCT_DISCOUNT_REAL „název ceníku“] - Reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export), vypočítává se takto:
  • hodnota slevy na produkt ([PRODUCT_DISCOUNT „název ceníku“]) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie e které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
 • [PRICE_SALE „název ceníku“] - Akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce)
 • [PRICE_WITH_VAT „název ceníku“] - Koncová cena s DPH (pouze export)
 • [PRICE_WITHOUT_VAT „název ceníku“] - Koncová cena bez DPH (pouze export)
 • [PRICE_BUY] - Nákupní cena (interní údaj pro orientaci administrátora)
 • [PRICE_COMMON] - Běžná cena (např. v kamenných obchodech; pro orientaci při nákupu)
 • [CATEGORIES] - Kódy kategorií oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [IMAGES] - URL adresy obrázků oddělené středníkem (;), pokud je řádek varianta bere se pouze první obrázek
 • [FILES] - URL adresy souborů oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [BENEFITS] - Benefity oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [PARAMETER „název prametru“] - Parametry oddělené středníkem (;). U produktu kde parameter není, bude hodnota prázdná
 • [RELATED] - Kódy souvisejících produktů oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [ALTERNATIVE] - Kódy alternativních produktů oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [ACCESSORIES] - Kódy příslušenství oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [GIFTS] - Kódy dárků oddělené středníkem (;), pouze pokud je řádek produkt
 • [META „klíč vlastního pole“] - Vlastní pole
Diskuse
Často se ptáte