Import

 • Soubor se vzorovým obsahem
 • Slevové kupóny se neaktualizují, lze je jen přidávat. Pokud je chcete aktualizovat stačí smazat staré a naimportovat nové.

Export

 • Exportuji se všechny sloupce

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • currency - kód měny dle ISO 4217

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [GLOBAL_YN] (bool) - 1 = slevový kupon lze použít vícekrát
 • [VOUCHER_CODE] (string) - kód kuponu, musí být unikátní v rámci jedné měny
 • [AMOUNT] (float) - hodnota kuponu podle typu, buď částka nebo procenta
 • [USED_FROM] (float) - lze použít od částky (hodnota objednávky)
 • [CURRENCY_ID] (currency) - měna, musí existovat v administraci
 • [DATE_FROM] (date) - datum od kterého lze kupon použít
 • [DATE_TO] (date) - datum od kterého lze kupon použít
 • [NOTE] (string) - poznámka

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna