Dokumentace CSV - zákazníci

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows-1250)
 • Importují se všechny sloupce mimo těch, které jsou označeny (pouze export) dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Zákazníci se při importu párují podle emailu.
 • Všechny sloupce jsou nepovinné, kromě emailu.
 • Systém eviduje 3 druhy zákazníků:
  • kontakt - [CUSTOMER_YN] = 0 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník osoba - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník firma - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 1
 • Pokud neuvedete [CUSTOMER_YN] a [COMPANY_YN], zákazník se založí jako kontakt.
 • V případech, kdy je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba nebo firma), musí být vyplněno i jméno [FIRSTNAME] a příjmení [SURNAME]. Jinak se zákazník založí jako kontakt.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. Definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportují se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [CUSTOMER_YN] (bool) - 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznický účet); 0 = kontakt (neregistrovaný zákazník).
 • [COMPANY_YN] (bool) - 1 = firemní zákazník (má vyplněné firemní údaje); 0 = osoba zákazník.
 • [DEGREE] (string) - Titul před jménem.
 • [FIRSTNAME] (string) - Křestní jméno.
 • [SURNAME] (string) - Příjmení.
 • [NICKNAME] (string) - Přezdívka.
 • [CODE] (string) - Zákaznické číslo. Pokud není uvedeno, vyplní se automaticky podle číselné řady.
 • [LANGUAGE] (language) - Dvoumístný kód jazyka, pod kterým byl kontakt vytvořen. Jazyk musí být založený v administraci.
 • [NEWSLETTER_ACCEPT] (string) - Zákazník chce / nechce dostávat newsletter. Možné hodnoty jsou:
  • yes - je přihlášen k odběru newsletteru,
  • no - je odhlášený z odběru newsletteru,
  • notset nebo prázdná hodnota - není nastaveno,
  • excluded - je vyřazen z odběru (byl přihlášen, ale neotevřel žádný newsletter).
 • [CAN_SEE_PRIVATE_YN] (bool) - Zákazník vidí / nevidí neveřejný obsah.
 • [SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN] (bool) - Nastavený ceník podle obratu zákazníka.
 • [PRICELIST] (string) - Název ceníku, který má zákazník přidělený. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku) a pokud neexistuje, nezakládá se automaticky nový! Ceník lze aktuliazovat pouze tehdy, pokud je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba nebo firma).*
 • [DEFAULT_TURNOVER] (float) - Výchozí hodnota obratu.
 • [TURNOVER] (float) - Obrat zákazníka (pouze export).
 • [TURNOVER_CURRENCY] (currency) - Měna obratu zákazníka (pouze export).
 • [LOYALTY_SYSTEM] (int) - Počet bodů získaných ve věrnostním systému.
 • [COMPANY_NAME] (string) - Název společnosti.
 • [COMPANY_NUMBER] (string) - IČO.
 • [VAT_NUMBER] (string) - DIČ.
 • [VAT_PAYER_YN] (bool) - Zákazník je / není plátce DPH.
 • [PHONE] (string) - Telefon. Pouze čísla a znak + na začátku, všechny ostatní znaky budou odstraněny.
 • [FAX] (string) - Fax.
 • [IM] (string) - Instant messaging.
 • [SALUTATION] (string) - Oslovení zákazníka (v jeho jazyku).
 • [DECLENSION] (string) - Skloňování zákazníkova jména v 5. pádě.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Povolení nebo zakázání přihlášení zákazníka do zákaznického účtu.
 • [BLOCKED_YN] (bool) - Blokovaný zákazník.
 • [EMAIL] (email) - Jednoznačný identifikátor zákazníka (POVINNÝ). Přihlašovací údaj do zákaznického účtu v případě zákazníka. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nového zákazníka.
 • [PASSWORD] (string) - Heslo pro přihlášení do zákaznického účtu. Pokud je uvedeno, bude nový zákazník založen s tímto heslem a stávajícímu se změní. Pokud není uvedeno, stávajícímu zákazníkovi zůstane původní heslo a novému se vygeneruje náhodné.
 • [GROUPS] (string) - Název skupiny. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou.**
 • [NOTE] (string) - Poznámka k zákazníkovi.
 • [CAN_RATE_PRODUCTS_YN] (bool) - Může hodnotit produkty - hvězdičky, recenze.
 • [ORDER_COUNT] (int) - Počet objednávek (pouze export).
 • [BILLING_STREET] (string) - Fakturační ulice.
 • [BILLING_CITY] (string) - Fakturační město.
 • [BILLING_STATE] (string) - Fakturační kraj.
 • [BILLING_ZIP_CODE] (string) - Fakturační PSČ.
 • [BILLING_COUNTRY_ID] (country) - Fakturační dvoumístný kód země.
 • [POSTAL_COMPANY_NAME] (string) - Doručovací název firmy.
 • [POSTAL_FIRSTNAME] (string) - Doručovací jméno.
 • [POSTAL_SURNAME] (string) - Doručovací příjmení.
 • [POSTAL_STREET] (string) - Doručovací ulice.
 • [POSTAL_CITY] (string) - Doručovací město.
 • [POSTAL_STATE] (string) - Doručovací kraj.
 • [POSTAL_ZIP_CODE] (string) - Doručovací PSČ.
 • [POSTAL_COUNTRY_ID] (country) - Doručovací dvoumístný kód země.
 • [AGREEMENT_TIME „název souhlasu“] (date) - Čas pořízení souhlasu. Pokud bude prázdné anebo nebude uvedeno, bere se aktuální čas vytvoření souhlasu. Název souhlasu se páruje s existujícím souhlasem v databázi. Pokud odpovídající souhlas neexistuje, ignoruje se.* (pouze import)
 • [AGREEMENT_VALID_TO „název souhlasu“] (date) - Čas, do kdy je souhlas platný. Pokud bude prázdné anebo nebude uvedeno, bere se z nastavení konkrétního souhlasu. Název souhlasu se páruje s existujícím souhlasem v databázi. Pokud odpovídající souhlas neexistuje, ignoruje se.* (pouze import)
 • [AGREEMENT_STATUS „název souhlasu“] (string) - Stav souhlasu, ano / ne, může nabývat hodnot 1/0. Název souhlasu se páruje s existujícím souhlasem v databázi. Pokud odpovídající souhlas neexistuje, ignoruje se.* (pouze import)
 • [META „klíč vlastního pole“] (string) - Vlastní pole.

* Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje ignoruje se.
** Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, vytvoří se v nastavení nová.

Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora