Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Import

 • Soubor se vzorovým obsahem (kódování Windows 1250)
 • Importují se všechny sloupce mimo těch, co jsou označeny (pouze export) dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.
 • Zákazníci se při importu párují podle emailu.
 • Všechny sloupce jsou nepovinné, kromě emailu.
 • Systém eviduje 3 druhy zákazníků:
  • kontakt - [CUSTOMER_YN] = 0 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník osoba - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník firma - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 1
 • Pokud neuvedete [CUSTOMER_YN] a [COMPANY_YN], zákazník se založí jako kontakt.
 • V případech, kdy je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba nebo firma), musí být vyplněno i jméno [FIRSTNAME] a příjmení [SURNAME], jinak se zákazník založí jako kontakt.
 • Ignorují se všechny sloupce, které mají neznámý název v záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců).
 • Pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná, na e-shopu dojde po importu k jejímu smazání.
 • Nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím).
 • Nezáleží na pořadí sloupců.
 • Další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportuji se všechny sloupce dle Definice záhlaví jednotlivých sloupců.

Datové typy

Vysvětlivky, jaké hodnoty je možné vkládat do daných sloupců.

 • bool - true / false, 1 / 0, ano / ne, yes / no
 • string - standardní řetězec znaků v UTF-8
 • int - celé číslo
 • float - desetinné číslo, jako oddělovač desetinných míst používejte tečku
 • array - pole hodnot oddělených středníkem. Např. obrazek1.jpg;obrazek2.png;obrazek3.svg
 • email - validní emailová adresa
 • date - datum zapsané jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30
 • language - kód jazyka dle ISO 639-1
 • currency - kód měny dle ISO 4217
 • country - kód země dle ISO 3166-1 alpha-2

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [CUSTOMER_YN] (bool) - 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznický účet); 0 = kontakt (neregistrovaný zákazník).
 • [COMPANY_YN] (bool) - 1 = firemní zákazník (má vyplněné firemní údaje); 0 = osoba zákazník.
 • [DEGREE] (string) - Titul před jménem.
 • [FIRSTNAME] (string) - Křestní jméno.
 • [SURNAME] (string) - Příjmení.
 • [NICKNAME] (string) - Přezdívka.
 • [CODE] (string) - Zákaznické číslo. Pokud není uvedeno, vyplní se automaticky podle číselné řady.
 • [LANGUAGE] (language) - Dvoumístný kód jazyka, pod kterým byl kontakt vytvořen. Jazyk musí být založen v administraci.
 • [NEWSLETTER_ACCEPT] (string) - Zákazník chce / nechce dostávat newsletter. Možné hodnoty jsou:
  • yes - je přihlášen k odběru newslettru,
  • no - je odhlášen z odběru newslettru,
  • notset nebo prázdná hodnota - není nastaveno,
  • excluded - je vyřazen z odběru (byl přihlášen, ale neotevřel žádný newsletter).
 • [CAN_SEE_PRIVATE_YN] (bool) - Zákazník vidí / nevidí neveřejný obsah.
 • [SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN] (bool) - Nastaven ceník podle obratu zákazníka.
 • [PRICELIST] (string) - Název ceníku, který má zákazník přidělen. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku) a pokud neexistuje, nezakládá se automaticky nová! Ceník lze aktuliazovat pouze tehdy kdy je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba nebo firma).*
 • [DEFAULT_TURNOVER] (float) - Výchozí hodnota obratu.
 • [TURNOVER] (float) - Obrat zákazníka (pouze export).
 • [TURNOVER_CURRENCY] (currency) - Měna obratu zákazníka (pouze export).
 • [LOYALTY_SYSTEM] (int) - Počet bodů získaných ve věrnostním systému.
 • [COMPANY_NAME] (string) - Název společnosti.
 • [COMPANY_NUMBER] (string) - IČ.
 • [VAT_NUMBER] (string) - DIČ.
 • [VAT_PAYER_YN] (bool) - Jen / není plátce DPH.
 • [PHONE] (string) - Telefon, pouze čísla a znak + na začátku, všechny ostatní znaky budou odstaněny.
 • [FAX] (string) - Fax.
 • [IM] (string) - Instant messaging.
 • [SALUTATION] (string) - Oslovení zákazníka (v jeho jazyku).
 • [DECLENSION] (string) - Skloňování zákazníkova jména v 5. pádě.
 • [ACTIVE_YN] (bool) - Povolení nebo zakázání přihlášení zákazníka do zákaznického účtu.
 • [BLOCKED_YN] (bool) - Blokovaný zákazník.
 • [EMAIL] (email) - Jednoznačný identifikátor zákazníka (POVINNÝ). Přihlašovací údaj do zákaznického účtu v případě zákazníka. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nového zákazníka.
 • [PASSWORD] (string) - Heslo pro přihlášení do zákaznického účtu. Pokud je uvedeno, bude nový zákazník založen s tímto heslem a stávajícímu se změní. Pokud není uvedeno, stávajícímu zákazníkovi zůstane původní heslo a novému se vygeneruje náhodné.
 • [GROUPS] (string) - Název skupiny. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou.**
 • [NOTE] (string) - Poznámka k zákazníkovi.
 • [CAN_RATE_PRODUCTS_YN] (bool) - Může hodnotit produkty - hvězdičky, recenze.
 • [ORDER_COUNT] (int) - Počet objednávek (pouze export).
 • [BILLING_STREET] (string) - Fakturační ulice.
 • [BILLING_CITY] (string) - Fakturační město.
 • [BILLING_STATE] (string) - Fakturační kraj.
 • [BILLING_ZIP_CODE] (string) - Fakturační PSČ.
 • [BILLING_COUNTRY_ID] (country) - Fakturační dvoumístný kód země.
 • [POSTAL_COMPANY_NAME] (string) - Doručovací název firmy.
 • [POSTAL_FIRSTNAME] (string) - Doručovací jméno.
 • [POSTAL_SURNAME] (string) - Doručovací příjmení.
 • [POSTAL_STREET] (string) - Doručovací ulice.
 • [POSTAL_CITY] (string) - Doručovací město.
 • [POSTAL_STATE] (string) - Doručovací kraj.
 • [POSTAL_ZIP_CODE] (string) - Doručovací PSČ.
 • [POSTAL_COUNTRY_ID] (country) - Doručovací dvoumístný kód země.
 • [AGREEMENT_TIME „název souhlasu“] (date) - Čas pořízení souhlasu. Pokud bude prázdné, nebo nebude uvedeno. Bere se aktuální čas vytvoření souhlasu. Název souhlasu se páruje s existujícím souhlasem v databázi, pokud odpovídající souhlas neexistuje ignoruje se.*
 • [AGREEMENT_VALID_TO „název souhlasu“] (date) - Čas, do kdy je souhlas platný. Pokud bude prázdné nebo nebude uvedeno, bere se z nastavení konkrétního souhlasu. Název souhlasu se páruje s existujícím souhlasem v databázi. Pokud odpovídající souhlas neexistuje ignoruje se.*
 • [AGREEMENT_STATUS „název souhlasu“] (string) - Stav souhlasu, ano / ne, může nabývat hodnot 1/0. Název souhlasu se páruje s existujícím souhlasem v databázi. Pokud odpovídající souhlas neexistuje, ignoruje se.*
 • [META „klíč vlastního pole“] (string) - Vlastní pole.

* Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje ignoruje se.
** Páruje se podle existující hodnoty v administraci. Pokud hodnota neexistuje, vytvoří se v nastavení nová.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna