Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • CSV se používá pro import do UPgates i export z UPgates
 • hodnoty ve sloupcích jejíchž název končí na _YN jsou typu boolean (může nabývat hodnot 0, 1, ano, ne, yes, no, true, false)

Import

 • pro poznámky a jiné věci, které se nebudou importovat, si můžete vytvářet další sloupce. Tzn. že se ignorují všechny sloupce, které mají neznámý název záhlaví (viz. definice záhlaví jednotlivých sloupců)
 • pokud bude nějaká hodnota v CSV prázdná (např. jméno), na eshopu dojde po importu k jejímu smazání
 • nepoužívané sloupce můžete smazat (pozor, ale i se záhlavím)
 • nezáleží na pořadí sloupců
 • zákazníci se při importu párují podle emailu
 • všechny sloupce jsou nepovinné, kromě emailu
 • systém eviduje 3 druhy zákazníků:
  • kontakt - [CUSTOMER_YN] = 0 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník osoba - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 0
  • zákazník firma - [CUSTOMER_YN] = 1 a [COMPANY_YN] = 1
 • pokud neuvedete [CUSTOMER_YN] a [COMPANY_YN] tak se zákazník založí jako kontakt
 • v případech kdy je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba nebo firma) musí být vyplněno i jméno [FIRSTNAME] a příjmení [SURNAME] jinak se zákazník založí jako kontakt
 • další věci můžete ovlivnit nastavením importu v administraci
 • více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu

Export

 • exportují se všechny sloupce

Definice záhlaví jednotlivých sloupců

 • [CUSTOMER_YN] - 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznický účet); 0 = kontakt (neregistrovaný)
 • [COMPANY_YN] - 1 = kiremní zákazník (má vyplněné firemní údaje); 0 = osoba zákazník
 • [DEGREE] - titul
 • [FIRSTNAME] - křestní jméno
 • [SURNAME] - příjmení
 • [NICKNAME] - přezdívka
 • [CODE] - zákaznické číslo. Pokud není uvedeno, vyplní se automaticky podle číselné řady
 • [LANGUAGE] - dvoumístný kód jazyka, pod kterým byl kontakt vytvořen. Jazyk musí být založen v administraci. Pokud není uveden, automaticky se bere výchozí jazyk. Formát podle ISO 639-1.
 • [NEWSLETTER_ACCEPT]- kontakt chce / nechce dostávat newsletter. Možné hodnoty jsou:
  • yes - je přihlášen k odběru newslettru
  • no - je odhlášen z odběru newslettru
  • notset nebo prázdná hodnota - není nastaveno
  • excluded - je vyřazen z odběru (byl přihlášen ale neotevřel žádný newsletter)
 • [CAN_SEE_PRIVATE_YN] - zákazník vidí / nevidí neveřejný obsah
 • [SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN] - nastaven ceník podle obratu zákazníka
 • [PRICELIST] - název ceníku, který má zákazník přidělen. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku) a pokud neexistuje, nezakládá se automaticky nová! Ceník lze aktuliazovat pouze tehdy kdy je [CUSTOMER_YN] = 1 (osoba nebo firma)
 • [DEFAULT_TURNOVER] - výchozí hodnota obratu
 • [LOYALTY_SYSTEM] - počet bodů získaných ve věrnostním systému
 • [COMPANY_NAME] - název firmy
 • [COMPANY_NUMBER] - IČ
 • [VAT_NUMBER] - DIČ
 • [PHONE] - telefon, pouze čísla a znak + na začátku, všechny ostatní znaky budou odstaněny
 • [FAX] - fax
 • [IM] - instant messaging
 • [SALUTATION] - oslovení zákazníka (v jeho jazyce)
 • [DECLENSION] - skloňování zákazníkova jména v 5. pádě
 • [ACTIVE_YN] - povolení nebo zakázání přihlášení zákazníka do zákaznického účtu
 • [BLOCKED_YN] - blokovaný kontakt
 • [EMAIL] - jednoznačný identifikátor kontaktu a zákazníka (POVINNÝ). Přihlašovací údaj do zákaznického účtu v případě zákazníka. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový kontakt
 • [PASSWORD] - heslo pro přihlášení do zákaznického účtu. Pokud je uvedeno, bude nový zákazník založen s tímto heslem a stávajícímu se změní. Pokud není uvedeno, stávajícímu zákazníkovi zůstane původní heslo a novému se vygeneruje náhodné
 • [GROUPS] - název skupiny. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou
 • [NOTE] - poznámka k zákazníkovy
 • [CAN_RATE_PRODUCTS_YN] - může hodnotit produkty - hvězdičky, recenze
 • [BILLING_STREET] - fakturační ulice
 • [BILLING_CITY] - fakturační město
 • [BILLING_STATE] - fakturační kraj
 • [BILLING_ZIP_CODE] - fakturační PSČ
 • [BILLING_COUNTRY_ID] - fakturační dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
 • [POSTAL_COMPANY_NAME] - doručovací název firmy
 • [POSTAL_FIRSTNAME] - doručovací jméno
 • [POSTAL_SURNAME] - doručovací příjmení
 • [POSTAL_STREET] - doručovací ulice
 • [POSTAL_CITY] - doručovací město
 • [POSTAL_STATE] - doručovací kraj
 • [POSTAL_ZIP_CODE] - doručovací PSČ
 • [POSTAL_COUNTRY_ID] - doručovací dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
 • [AGREEMENT_TIME „název souhlasu“] - čas pořízení souhlasu, pokud bude prázdné, nebo nebude uvedeno, bere se aktuální čas, (název souhlasu - páruje se s existujícím souhlasem v databázi, pokud odpovídající souhlas neexistuje ignoruje se)
 • [AGREEMENT_VALID_TO „název souhlasu“] - čas do kdy je souhlas platný, pokud bude prázdné, nebo nebude uvedeno, bere se z nastavení konkrétního souhlasu, (název souhlasu - páruje se s existujícím souhlasem v databázi, pokud odpovídající souhlas neexistuje ignoruje se)
 • [AGREEMENT_STATUS „název souhlasu“] - stav souhlasu, ano / ne, může nybývat hodnot 1/0, (název souhlasu - páruje se s existujícím souhlasem v databázi, pokud odpovídající souhlas neexistuje ignoruje se)
 • [META „klíč vlastního pole“] - vlastní pole
Diskuse
Často se ptáte