Dokumentace šablon k rozšířeným možnostem editoru kódu

Pro snadnější orientaci v grafických šablonách, které se zpřístupní rozšířenými možnostmi editoru kódu (více zde), jsme připravili jejich podrobnější dokumentaci.

Naleznete v ní obecný popis charakteristik šablon včetně ukázky práce s proměnnými a cykly. Dále popisujeme vkládání různých prvků do kódu, makra a další postupy. Zpracovali jsme také přehled jednotlivých souborů grafických šablon v adresářové struktuře.

Dokumentaci jsme rozdělili na dvě části:

Dokumentace šablon

Struktura adresářů a souborů

Další článek
Doba čínského nákupního šílenství končí. Jste připraveni na nové zákazníky?