Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

Import

 • neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <IMAGES>, pokud neobsahuje žádné obrázky)
 • v případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi
 • kategorie se při importu párují podle kódu (tag <CODE>). Pokud chcete kategorie aktualizovat, musí být tagy <CODE> vyplněny
 • všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <CATEGORIES> a <CATEGORY>. Při importu nových kategorií je povinný tag <NAME> (s celou nadřezenou strukturou), protože z názvu kategorie se tvoří URL. Dále je všude povinný atribut language.
 • tagy které mohou obsahovat HTML formátování je možno zapsat buď převedeno do HTML entit, nebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>)
 • číslelné hodnoty se uvání nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Pro zápis můžete použít buď desetinnou tečku nebo čárku
 • další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci
 • více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu

Export

 • exportují se všechny tagy z výjimkou tagů s prázdnou hodnotou, ty mohou v exportu chybět
 • export z jednoho projektu UPgates je možno použít pro import do jiného projetu UPgates

Struktura XML

 • <CATEGORIES>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <CATEGORY>
   • <CODE> - Kód kategorie
   • <CATEGORY_ID> - ID kategorie, unikátní identifikátor kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu
   • <PARENT_ID> - ID nadřazené kategorie, unikátní identifikátor nadřazené kategorie (<CATEGORY_ID> jiné kategorie), používá se pro zařazení kategorií do stromu. Pokud budete chtít zařadit kategorie do horního menu bude hodnota “1”, levé menu “2” a spodní menu “3”. Pokud bude prázdné, vloží se do kategorie podle nastavení importu.
   • <POSITION> - Číselná hodnota pozice v seznamu (v nadřazené kategorii)
   • <ACTIVE_YN> - Zobrazit kategorii na webu
   • <TYPE>- Typ kategorie, možné hodnoty:
    • homepage - odkaz na hlavní stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnou stránku
    • url - externí odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produkty
    • linkCategory - odkaz na kategorii
    • advisor - odkaz na rádce
   • <LINK_URL> - URL adresa na kterou bude vést kategorie. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE> linkCategory.
   • <TYPE_OF_ITEMS>- Typ položek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategorií
    • new - novinky
    • action - akce
    • sellOut - výprodej
    • manufacturer - výrobce
   • <MANUFACTURER> - Název výrobce. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> manufacturer.
   • <SHOW_IN_MENU_YN> - Zobrazit kategorii v menu
   • <CUSTOMER_GROUPS>- Zobrazit kategorii pouze vybrané skupině zákazníků
    • <GROUP> - Název skupiny
   • <DESCRIPTIONS>- Texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <ACTIVE_YN> - Aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
     • <NAME> - Název kategorie
     • <NAME_H1> - Nadpis stránky v kategorii
     • <DESCRIPTION_TEXT> - Text stránky
     • <URL> - URL kategorie
   • <SEO_OPTIMALIZATION>- SEO
    • <SEO>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - Vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky produktu
     • <SEO_KEYWORDS> - Klíčová slova stránky produktu, oddělená čárkou
   • <IMAGES>- Obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES>- Popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - Obrázek je hlavní. V případě, že se vyskytne více hlavních obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <LIST_YN> - Obrázek je seznamový. V případě, že se vyskytne více seznamových obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
   • <FILES>- Soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES>- Popisky souborů
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
   • <METAS>- Vlastní pole
    • <META>
     • type - Typ vlastního pole, možné hodnoty: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea (výchozí), formatted
     • <META_KEY> - Klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - Hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES>- Hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
Diskuse
Často se ptáte