Dokumentace XML - kategorie

Základní pravidla

 • XML kategorií se používá pro import i export z Upgates.
 • Zde je k náhledu prázdné vzorové XML.
 • K testování struktury XML je možno použít naše XSD.
 • Tagy končiace na _YN> jsou typu boolean a mohou nabývat hodnoty 0, 1, true, false.
 • Datum je zapsané jako řetězec znaků ve formátu YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30.
 • Atributy language označující jazykovou mutaci používají kódy podle ISO 639-1 a jsou povinné.

Import

 • Neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <IMAGES>, pokud neobsahuje žádné obrázky).
 • V případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi.
 • Kategorie se při importu párují podle kódu kategorie (tag <CODE>). Pokud chcete kategorie aktualizovat, musí být tagy <CODE> vyplněny.
 • Všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <CATEGORIES> a <CATEGORY>. Při importu nových kategorií je povinný tag <NAME> (s celou nadřezenou strukturou), protože z názvu kategorie se tvoří URL. Dále je všude povinný atribut language.
 • Tagy, které mohou obsahovat HTML formátování, je možno zapsat buď jako převedeno do HTML entit nebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>).
 • Číselné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Pro zápis můžete použít buď desetinnou tečku nebo čárku.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportují se všechny tagy s výjimkou tagů s prázdnou hodnotou. Ty mohou v exportu chybět.
 • Export z jednoho e-shopu Upgates je možno použít pro import do jiného e-shopu Upgates.

Struktura XML

 • <CATEGORIES>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <CATEGORY>
   • <CODE> - Kód kategorie. Pokud není zadaný v importním souboru, pak se nevytváří automaticky.
   • <CATEGORY_ID> - ID kategorie, unikátní identifikátor kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu
   • <PARENT_ID> - ID / kód nadřazené kategorie, unikátní identifikátor nadřazené kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu. Pokud budete chtít zařadit kategorie do horního menu bude hodnota "1", levé menu "2" a spodní menu "3". Pokud bude prázdné, vloží se do kategorie podle nastavení importu.
   • <POSITION> - Číselná hodnota pozice v seznamu (v nadřazené kategorii)
   • <ACTIVE_YN> - Zobrazit kategorii na webu
   • <TYPE> - Typ kategorie, možné hodnoty:
    • homepage - odkaz na hlavní stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnou stránku
    • url - externí odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produkty
    • manufacturers - stránka s výrobci
    • linkCategory - odkaz na kategorii
    • advisor - odkaz na rádce
   • <TYPE_OF_ITEMS> - Typ položek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategorií (výchozí, v kategorii budou ručně vložené produkty)
    • label - štítek (v kategorii budou produkty které mají aktivní určený štítek)
    • manufacturer - výrobce (v kategorii budou produkty které mají určeného výrobce)
   • <MANUFACTURER> - Název výrobce. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> manufacturer.
   • <LABEL> - Název štítku. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> label.
   • <SHOW_IN_MENU_YN> - Zobrazit kategorii v menu
   • <EXCLUDE_FROM_SEARCH_YN> - vyřazeno z vyhledávání (pouze export)
   • <CUSTOMER_GROUPS> - Zobrazit kategorii pouze vybrané skupině zákazníků
    • <GROUP> - Název skupiny
   • <DESCRIPTIONS> - Texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <ACTIVE_YN> - Aktivní v jazykové mutaci. Pokud se neuvede, pak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
     • <NAME> - Název kategorie
     • <NAME_H1> - Nadpis stránky v kategorii
     • <DESCRIPTION_TEXT> - Text stránky
     • <URL> - URL kategorie
     • <LINK_URL> - URL adresa, na kterou bude vést kategorie. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE> linkCategory.
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - Vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky produktu
   • <IMAGES> - Obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES> - Popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - Obrázek je hlavní. V případě, že se vyskytne více hlavních obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <LIST_YN> - Obrázek je seznamový. V případě, že se vyskytne více seznamových obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <POSITION> - Pozice obrázku
   • <FILES> - Soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES> - Popisky souborů
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <POSITION> - Pozice souboru
   • <METAS> - vlastní pole
    • <META
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
      • radio - přepínač
      • checkbox - zaškrtávací políčko
      • input - textové pole
      • date - datum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbalovací nabídka
      • multiselect - multi rozbalovací nabídka
      • textarea - víceřádkové textové pole
      • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole. Uvádí se, pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora