Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • XML kategorií se používá pro import i export z UPgates.
 • Zde je k náhledu prázdné vzorové XML.
 • K testování struktury XML je možno použít naše XSD.
 • Tagy končící na _YN> jsou typu boolean a mohou nabývat hodnoty 0, 1, true, false.
 • Datum je zapsaný jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30.
 • Atributy language označující jazykovou mutaci používají kódy podle ISO 639-1 a jsou povinné.

Import

 • Neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <IMAGES>, pokud neobsahuje žádné obrázky).
 • V případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi.
 • Kategorie se při importu párují podle kódu kategorie (tag <CODE>). Pokud chcete kategorie aktualizovat, musí být tagy <CODE> vyplněny.
 • Všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <CATEGORIES> a <CATEGORY>. Při importu nových kategorií je povinný tag <NAME> (s celou nadřezenou strukturou), protože z názvu kategorie se tvoří URL. Dále je všude povinný atribut language.
 • Tagy, které mohou obsahovat HTML formátování je možno zapsat buď jako převedeno do HTML entit nebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>).
 • Číselné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Pro zápis můžete použít buď desetinnou tečku nebo čárku.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportují se všechny tagy s výjimkou tagů s prázdnou hodnotou. Ty mohou v exportu chybět.
 • Export z jednoho projektu UPgates je možno použít pro import do jiného projetu UPgates.

Struktura XML

 • <CATEGORIES>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <CATEGORY>
   • <CODE> - Kód kategorie
   • <CATEGORY_ID> - ID kategorie, unikátní identifikátor kategorie, používá se pro zařazení kategorií do stromu
   • <PARENT_ID> - ID nadřazené kategorie, unikátní identifikátor nadřazené kategorie (<CATEGORY_ID> jiné kategorie), používá se pro zařazení kategorií do stromu. Pokud budete chtít zařadit kategorie do horního menu bude hodnota "1", levé menu "2" a spodní menu "3". Pokud bude prázdné, vloží se do kategorie podle nastavení importu.
   • <POSITION> - Číselná hodnota pozice v seznamu (v nadřazené kategorii)
   • <ACTIVE_YN> - Zobrazit kategorii na webu
   • <TYPE> - Typ kategorie, možné hodnoty:
    • homepage - odkaz na hlavní stránku
    • news - odkaz na aktuality
    • individual - odkaz na samostatnou stránku
    • url - externí odkaz
    • site - stránka
    • siteWithProducts - stránka s produkty
    • linkCategory - odkaz na kategorii
    • advisor - odkaz na rádce
   • <TYPE_OF_ITEMS> - Typ položek, možné hodnoty:
    • withoutSubcategories - bez podkategorií (výchozí, v kategorii budou ručně vložené produkty)
    • label - štítek (v kategorii budou produkty které mají aktivní určený štítek)
    • manufacturer - výrobce (v kategorii budou produkty které mají určeného výrobce)
   • <MANUFACTURER> - Název výrobce. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> manufacturer.
   • <LABEL> - Název štítku. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE_OF_ITEMS> label.
   • <SHOW_IN_MENU_YN> - Zobrazit kategorii v menu
   • <CUSTOMER_GROUPS> - Zobrazit kategorii pouze vybrané skupině zákazníků
    • <GROUP> - Název skupiny
   • <DESCRIPTIONS> - Texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <ACTIVE_YN> - Aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci v jazykové mutaci.
     • <NAME> - Název kategorie
     • <NAME_H1> - Nadpis stránky v kategorii
     • <DESCRIPTION_TEXT> - Text stránky
     • <URL> - URL kategorie
     • <LINK_URL> - URL adresa na kterou bude vést kategorie. Bere se v úvahu pouze pokud je hodnota tagu <TYPE> linkCategory.
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - Vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky produktu
   • <IMAGES> - Obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES> - Popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - Obrázek je hlavní. V případě, že se vyskytne více hlavních obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <LIST_YN> - Obrázek je seznamový. V případě, že se vyskytne více seznamových obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <POSITION> - Pozice obrázku
   • <FILES> - Soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES> - Popisky souborů
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <POSITION> - Pozice souboru
   • <METAS> - vlastní pole
    • <META
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
      • radio - přepínač
      • checkbox - zaškrtávací políčko
      • input - textové pole
      • date - datum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbalovací nabídka
      • multiselect - multi rozbalovací nabídka
      • textarea - víceřádkové textové pole
      • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna