Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • XML objednávek se používá pouze pro export z UPgates.
 • Zde je k náhledu prázdné vzorové XML.
 • K testování struktury XML je možno použít naše XSD.
 • Tagy končící na _YN> jsou typu boolean a mohou nabývat hodnoty 0, 1, true, false.
 • Datum je zapsaný jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30.

Import

 • Import objednávek pomocí XML není aktuálně k dispozici.
 • Máte k dispozici pouze ve formátu CSV.
 • Dále lze využít napojení na API.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportují se všechny tagy s výjimkou tagů s prázdnou hodnotou. Ty můžete v exportu vynechat.

Struktura XML

 • <ORDERS>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <ORDER> - objednávka
   • <HEADER> - hlavička
    • <CODE> - kód objednávky
    • <STATUS> - stav objednávky
    • <PAID>
     • <PAID_YN> - objednávka zaplacena
     • <PAID_DATE> - datum zaplacení
    • <RESOLVED_YN> - vyřešeno / nevyřešeno
    • <INVOICE_NUMBER> - číslo faktury k objednávce
    • <CUSTOMER_NOTE> - poznámka zákazníka
    • <INTERNAL_NOTE> - interní poznámka
    • <CURRENCY> - měna podle ISO 4217
    • <TOTAL_PRICE_WITH_VAT> - celková cena objednávky s DPH
    • <TOTAL_PRICE_BEFORE_ROUND> - celková cena objednávky před zaokrouhlením
    • <TOTAL_PRICE_REST> - hodnota zaokrouhlení celkové ceny
    • <TOTAL_EARNINGS> - celková cena zisku z objednávky (pro správnou funkci musí být vyplněny správně nákupní ceny u všech produktů na objednávce)
    • <TOTAL_WEIGHT> - váha všech položek objednávky v gramech
    • <TRACKING_CODE> - sledovací kód objednávky
    • <CREATED_AT> - datum a čas vytvoření objednávky
    • <UPDATED_AT> - datum a čas aktualizace objednávky
   • <CUSTOMER> - zákazník
    • <CUSTOMER_ID> - ID zákazníka
    • <CUSTOMER_CODE> - číslo zákazníka
    • <FIRSTNAME> - jméno
    • <SURNAME> - příjmení
    • <COMMUNICATION> - komunikace
     • <PHONE> - telefon
     • <EMAIL> - email
    • <COMPANY_YN> - je zákazník firma
    • <COMPANY> - firma
     • <NAME> - název firmy
     • <COMPANY_NUMBER> - IČ
     • <VAT_NUMBER> - DIČ
    • <ADDRESSES> - adresy
     • <BILLING> - fakturační adresa
      • <STREET> - ulice
      • <CITY> - město
      • <STATE> - kraj
      • <ZIP_CODE> - PSČ
      • <COUNTRY_ID> - dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
     • <POSTAL> - doručovací adresa
      • <COMPANY_NAME> - název firmy
      • <FIRSTNAME> - jméno
      • <SURNAME> - příjmení
      • <STREET> - ulice
      • <CITY> - město
      • <STATE> - kraj
      • <ZIP_CODE> - PSČ
      • <COUNTRY_ID> - dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
   • <ITEMS> - položky objednávky
    • <ITEM>
     • <TITLE> - název položky
     • <CODE> - kód položky (kód produktu nebo varianty)
     • <EAN> - čárový kód
     • <SUPPLIER_CODE> - kód dodavatele
     • <SUPPLIER> - název dodavatele, který je nastaven u produktu
     • <PRODUCT_ID> - ID produktu z databáze (pouze orientačně, pro párování produktů slouží <CODE>)
     • <NOTE> - poznámka k položce objednávky
     • <AVAILABILITY> - dostupnost kterou měl produkt v době vytvoření objednávky
     • <WEIGHT> - váha položky v gramech
     • <VARIANT> - varianta
      • <PARAMETER> - parametry varianty
       • <NAME> - název parametru
       • <VALUE> - hodnota parametru
     • <CONFIGURATION> - konfigurace
      • <PARAMETER> - parametry konfigurace
       • <NAME> - název parametru
       • <VALUE> - hodnota parametru
     • <LENGTH> - metráž
      • <UNIT> - jednotka
      • <VALUE> - hodnota metráže
     • <QUANTITY> - počet kusů
     • <PRICE_WITH_VAT> - cena s DPH
     • <VAT> - hodnota DPH
   • <DISCOUNTS> - slevy
    • <DISCOUNT_VOUCHER>
     • type - typ kupónu. Hodnoty: price, percent
     • amount - hodnota slevy, pokud je typ price bude to cena, pokud je typ percent budout to procenta
     • code - kód slevového kupónu
     • <DISCOUNT> - hodnota slevy pro jednotlivé DPH
      • vat - hodnota DPH
    • <QUANTITY_DISCOUNT> - množstevní sleva
     • type - typ slevy. Hodnoty: price, percent
     • amount - hodnota slevy, pokud je typ price bude to cena, pokud je typ percent budout to procenta
     • <DISCOUNT> - hodnota slevy pro jednotlivé DPH
      • vat - hodnota DPH
    • <LOYALTY_POINTS> - věrnostní body
     • amount - hodnota slevy
     • price_per_point - cena za jeden bod
     • <DISCOUNT> - hodnota slevy pro jednotlivé DPH
      • vat - hodnota DPH
   • <SHIPMENT> - doprava
    • <CODE> - kód dopravy, (ve vlastních polích v administraci)
    • <NAME> - název dopravy
    • <BRANCH_ID> - ID pobočky dopravce, pouze v případě že se jedná o dopravu se systémem poboček např. PPL ParcelShop, Zásilkovna, Uloženka atd.
    • <PRICE_WITH_VAT> - cena s DPH
    • <VAT> - hodnota DPH
   • <PAYMENT> - platba
    • <CODE> - kód platby, (ve vlastních polích v administraci)
    • <NAME> - název platby
    • <PRICE_WITH_VAT> - cena s DPH
    • <VAT> - hodnota DPH
   • <AGREEMENTS> - souhlasy
    • <AGREEMENT>
     • <NAME> - název souhlasu
     • <VALID_TO> - čas do kdy je souhlas platný
     • <STATUS> - stav souhlasu, ano / ne, může nabývat hodnot 1/0

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna