Dokumentace XML - produkty

Základní pravidla

 • XML produktů se používá pro import i export z Upgates.
 • Zde je k náhledu prázdne vzorové XML.
 • K testování struktury XML je možno použít naše XSD verze 1.0, verze 2.0.
 • Tagy končící na _YN> jsou typu boolean a mohou nabývat hodnoty 0, 1, true, false.
 • Datum je zapsané jako řeťezec znaků ve formátu YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30.
 • Atributy language označující jazykovou mutaci používají kódy podle ISO 639-1 a jsou povinné.

Import

 • Neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <IMAGES>, pokud neobsahuje žádné obrázky).
 • V případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi kromě všech typů cen, souvisejících produktů včetně dárků. Smazání cen v e-shopu nelze provést importem, je potřeba využít např. hromadné úpravy produktů.
 • Produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu (tag <CODE>). Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být tagy <CODE> vyplněny, jinak se budou zakládat při každém importu nové produkty a varianty.
 • Všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <PRODUCTS> a <PRODUCT>. Při importu nových produktů (nebo při založení další jazykové mutace produktu) je povinný tag <TITLE> (s celou nadřezenou strukturou), protože z názvu produktu se tvoří URL adresa. Tento název je potřeba zadat v aktivním jazyku e-shopu. Ve variantách jsou pak povinné parametry, opět pouze při importu nových variant. Pro aktualizaci existujících variant je potřeba zadat všechny jejich parametry nebo v nastavení importu zvolit, aby se parametry variant nezpracovávaly. Dále je všude povinný atribut language.
 • U produktu je potřeba v XML uvést <DESCRIPTION> pro všechny jazykové mutace. Pokud některý z jazyků nebude uveden, systém produkt v této jazykové mutaci deaktivuje. Tomu se lze vyhnout uvedením tagu <ACTIVE_YN> s hodnotou 1 u všech jazykových mutací, pro které nezasíláte data. Ale produkt má zůstat v těchto jazycích aktivní.
 • Tagy, které mohou obsahovat HTML formátování je možno zapsat buď jako převedeno do HTML entit nebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>).
 • Číselné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Pro zápis desetinného místa můžete použít buď desetinnou tečku nebo čárku.
 • Pokud má systém nově vytvořeným produktům automaticky přiřadit štítek novinka, pak je potřeba v nastavení importu povolit zpracování položky Štítky -> Novinka (do). To je potřeba provést i když tento štítek nenastavujete přes importní soubor.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci (viz. nápověda).

Malý import

 • V malém importu se zpracovávají pouze následující tagy (včetně všech vnořených):
  • <CODE>
  • <PRODUCT_ID>
  • <ACTIVE_YN>
  • <ARCHIVED_YN>
  • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE>
  • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
  • <LABELS>
  • <AVAILABILITY>
  • <STOCK>
  • <PRICES>
  • <METAS>
  • Ve variantách:
   • <CODE>
   • <MAIN_YN>
   • <ACTIVE_YN>
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
   • <LABELS>
   • <AVAILABILITY>
   • <STOCK>
   • <PRICES>

Export

 • Exportují se všechny tagy s výjimkou tagů s prázdnou hodnotou. Ty mohou v exportu chybět. U některých je uvedeno, že jsou pouze pro import nebo export.
 • Export z jednoho e-shopu Upgates je možno použít pro import do jiného e-shopu Upgates.

Malý export

 • Do malého exportu se dávají pouze následující tagy (včetně všech vnořených):
  • <CODE>
  • <PRODUCT_ID>
  • <ACTIVE_YN>
  • <ARCHIVED_YN>
  • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE>
  • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
  • <AVAILABILITY>
  • <STOCK>
  • <PRICES>
  • Ve variantách:
   • <CODE>
   • <MAIN_YN>
   • <ACTIVE_YN>
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
   • <AVAILABILITY>
   • <STOCK>
   • <PRICES>

Struktura XML

 • <PRODUCTS>
  • version - verze formátu XML 1.0
  • <PRODUCT>
   • last_update_time - datum poslední aktualizace produktu (pouze import) ve formátu Y-m-dTH:i:s (např. 2017-03-07T13:35:08). Pokud bude při importu toto datum starší než datum poslední aktualizace produktu v databázi, produkt se přeskočí.
   • <CODE> - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový produkt
   • <PRODUCT_ID> - interní ID produktu (pouze export)
   • <ACTIVE_YN> - zobrazit produkt na webu
   • <ARCHIVED_YN> - archivovaný produkt
   • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE> - kód náhradního produktu, pouze pokud je produkt archivovaný
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN> - lze vložit do košíku
   • <ADULT_YN> - pouze pro dospělé
   • <NEW_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Novinka
   • <NEW_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Novinka
   • <NEW_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Novinka
   • <SPECIAL_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Akce
   • <SPECIAL_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Akce
   • <SPECIAL_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Akce
   • <SELLOUT_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Výprodej
   • <SELLOUT_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Výprodej
   • <SELLOUT_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Výprodej
   • <LABELS> - štítky
    • <LABEL>
     • <NAME> - název štítku, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
     • <ACTIVE_YN> - aktivní
     • <ACTIVE_FROM> - datum, od kterého bude štítek aktivní
     • <ACTIVE_TO> - datum, do kterého bude štítek aktivní
   • <DESCRIPTIONS> - texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - specifikace jazykové mutace
     • <ACTIVE_YN> - aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci jazykové mutace (skrytí produktu v jazykove mutaci)
     • <URL> - URL produktu
     • <TITLE> - název (POVINNÝ v případě vytváření nového produktu). Pokud není definovaný, nezaloží se ani jazyková mutace produktu (související data se přeskočí)
     • <SHORT_DESCRIPTION> - krátký popis, bez HTML formátování
     • <LONG_DESCRIPTION> - dlouhý popis, může obsahovat formátování pouze pomocí HTML značek
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky produktu
   • <MANUFACTURER> - název výrobce, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
   • <MANUFACTURER_IMAGE_URL> - URL na obrázek výrobce (pouze import)
   • <MANUFACTURER_DESCRIPTIONS> - popisy výrobce (pouze import)
    • <DESCRIPTION>
     • language - specifikace jazykové mutace
   • <SUPPLIER_CODE> - kód dodavatele
   • <EAN> - čárkový kód
   • <AVAILABILITY> - název dostupnosti, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (tag <STOCK> musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
   • <STOCK> - počet jednotek na skladě
   • <STOCK_POSITION> - pozice na skladě
   • <LIMIT_ORDERS> - Omezení objednání
    • 1 - Omezení je zapnuté
    • 0 - Omezení je vypnuté
    • sale - Když je produkt ve výprodeji
    • *Pokud je pole prázdné dědí hodnotu z nastavení e-shopu
   • <WEIGHT> - hmotnost v gramech
   • <UNIT> - název měrné jednotky, páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou
   • <SHIPMENT_GROUP> - skupina doprav, páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou
   • <VATS> - DPH
    • <VAT> - páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Pokud není vyplněno bere se výchozí DPH pro daný jazyk
     • language - specifikace jazykové mutace
   • <LENGTH> - množtví
    • <ACTIVE_YN> - aktivní
    • <LABELS> - popisky
     • <LABEL>
      • language - specifikace jazykové mutace
    • <LENGTH_FROM> - minimální množství
    • <LENGTH_TO> - maximální množství
    • <UNIT> - název měrné jednotky, páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou
    • <STEPS_TYPE> - typ krokování metráže, možné hodnoty:
     • neither - žádné krokování, výchozí
     • multiples - násobky
     • select - výběr z možností
    • <STEPS> - hodnota podle typu krokování:
     • neither - může být prázdné
     • multiples - hodnota násobku
     • select - každá hodnota na nový řádek
    • <NOTE> - poznámka
   • <PRIVATE_YN> - zobrazit produkt pouze přihlášeným uživatelům
   • <PRIVATE_CUSTOMERS_ONLY_YN> - zobrazit pouze uživatelům, kteří mohou vidět skryté stránky
   • <EXCLUDE_FROM_SEARCH_YN> - vyřazeno z vyhledávání (pouze export verze 2.0)
   • <GROUPS> - skupiny zákazníků
    • <GROUP> - název skupiny
   • <CATEGORIES> - kategorie
    • <CATEGORY>
     • <CODE> - kód kategorie, do které bude produkt zařazen. V případě, že se vyskytne více stejných kódů kategorie v jednom produktu, zpracuje se první v pořadí. Páruje se podle existujícího kódu kategorie
     • <NAME> - název kategorie, do které je produkt zařazen (export)
     • <PRIMARY_YN> - informace, zda je kategorie primární. V případě, že se vyskytne více primárních kategorií v jednom produktu, bere se první v pořadí
     • <POSITION> - pozice produktu v kategorii
   • <PRICES_FORMULAS> - cenové vzorce
    • <NAME> - název vzorce, páruje se podle existující hodnoty v databázi, vzorec musí být vytvořen
   • <RECYCLING_FEE> (pouze verze 2.0) - recyklační poplatek
    • <NAME> - interní název, páruje se podle existující hodnoty v databázi
    • <VALUE> - hodnota poplatku pro jazykovou mutaci
     • language - specifikace jazykové mutace
   • <PRICES> - ceny
    • <PRICE>
     • language - specifikace jazykové mutace
     • <PRICELISTS> - ceníky
      • <PRICELIST>
       • <NAME> - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
       • <PRICE_ORIGINAL> - základní ceníková cena, od které se odvozují další (cena před slevou) (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRODUCT_DISCOUNT> - sleva na produkt v procentech (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRODUCT_DISCOUNT_REAL> - reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export, neexportuje se do odběratelského feedu), vypočítává se takto:
        • hodnota slevy na produkt (<PRODUCT_DISCOUNT>) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
       • <PRICE_SALE> - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce) (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRICE_WITH_VAT> - výsledná cena po slevách s DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
       • <PRICE_WITHOUT_VAT> - výsledná cena po slevách bez DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
     • <PRICE_PURCHASE> - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora (neexportuje se do odběratelského feedu)
     • <PRICE_COMMON> - běžná cena, pro orientaci při nákupu. Může to být např. cena v kamenných obchodech (neexportuje se do odběratelského feedu)
     • <CURRENCY> - měna (pouze export)
   • <IMAGES> - obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES> - popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - obrázek je hlavní, v případě, že se vyskytne více hlavních obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <LIST_YN> - obrázek je seznamový, v případě, že se vyskytne více seznamových obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
   • <FILES> - soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES> - popisky souboru
      • <TITLE>
       • language - specifikace jazykové mutace
   • <BENEFITS> - benefity
    • <BENEFIT>
     • <NAME> - název benefitu, páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou
   • <PARAMETERS> - parametry
    • <PARAMETER>
     • <NAME> - název parametru, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
      • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
     • <VALUE> - hodnota parametru, v případě, že se vyskytne více stejných hodnot parametru v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
      • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
     • <IMAGE_URL> - URL obrázku. V případě že bude uveden, nastaví se parametr jako obrázkový
   • <CONFIGURATIONS> - konfigurace
    • <CONFIGURATION>
     • type - typ konfigurace:
      • one_value - možno vybrat pouze jednu hodnotu (select)
      • more_values - možno vybrat více hodnot (checkboxy)
      • group - skupina konfigurací, v tagu <NAME> musí být název skupiny který je uveden v administraci. Pokud je typ konfigurace group neuvádí se hodnota <VALUE>
      • text - jako hodnota je použito textové pole (textarea), nemá hodnotu <VALUE>
      • separator - oddělovač, nemá hodnotu <VALUE>
     • <NAME> - název parametru konfigurace, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou (neplatí pokud je typ konfigurace group)
      • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
     • <VALUE> - hodnota parametru konfigurace, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou (může být uvedeno vícekrát)
      • <NAME> - název hodnoty
       • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
      • <IMAGE_URL> - URL obrázku. V případě, že bude uveden, nastaví se parametr jako obrázkový
      • <DEFAULT_YN> - výchozí hodnota parametru konfigurace
      • <PRICE> - cena (nepovinné)
       • language - specifikace jazykové mutace
       • operation - operace, která se provede s cenou poduktu při vybrání hodnoty. Povolené hodnoty jsou:
        • + sčítání (výchozí)
        • - odčítání
        • * násobení
        • / dělení
   • <VARIANTS> - varianty
    • <VARIANT
     • <CODE> - kód varianty, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
     • <VARIANT_ID> - interní ID varianty (pouze export)
     • <MAIN_YN> - hlavní varianta. V případě, že se vyskytne více hlavních variant v jednom produktu, bere se první v pořadí
     • <ACTIVE_YN> - zobrazit variantu na webu
     • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN> - lze vložit do košíku
     • <SUPPLIER_CODE> - kód dodavatele
     • <EAN> - čárkový kód
     • <NEW_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Novinka
     • <NEW_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Novinka
     • <NEW_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Novinka
     • <SPECIAL_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Akce
     • <SPECIAL_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Akce
     • <SPECIAL_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Akce
     • <SELLOUT_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Výprodej
     • <SELLOUT_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Výprodej
     • <SELLOUT_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Výprodej
     • <LABELS> - štítky variant
      • <LABEL>
       • <NAME> - název štítku. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou.
       • <ACTIVE_YN> - aktivní
       • <ACTIVE_FROM> - datum od kterého bude štítek aktivní
       • <ACTIVE_TO> - datum do kterého bude štítek aktivní
     • <AVAILABILITY_NOTES> - poznámky k dostupnosti
      • <AVAILABILITY_NOTE>
       • language - specifikace jazykové mutace
     • <AVAILABILITY> - název dostupnosti, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (tag <STOCK> musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
     • <STOCK> - počet jednotek na skladě
     • <STOCK_POSITION> - pozice na skladě
     • <WEIGHT> - hmotnost v gramech (pro výběr dopravy)
     • <IMAGE_URL> - URL adresa obrázku
     • <PARAMETERS> - parametry variant
      • <PARAMETER>
       • <NAME> - název parametru. V případě, že se vyskytne více stejných názvů parametru v jednom produktu, bere se první v pořadí. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
        • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
       • <VALUE> - hodnota parametru. V případě, že se vyskytne více stejných hodnot parametru v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
        • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
       • <IMAGE_URL> - URL obrázku. V případě, že bude uveden, nastaví se parametr jako obrázkový
     • <PRICES> - ceny
      • <PRICE>
       • language - specifikace jazykové mutace
       • <PRICELISTS> - ceníky
        • <PRICELIST>
         • <NAME> - název ceníku. Pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
         • <PRICE_ORIGINAL> - základní ceníková cena, od které se odvozují další (cena před slevou) (neexportuje se do odběratelského feedu)
         • <PRODUCT_DISCOUNT> - sleva na variantu v procentech (neexportuje se do odběratelského feedu)
         • <PRODUCT_DISCOUNT_REAL> - reálná sleva na variantu použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export, neexportuje se do odběratelského feedu), vypočítává se takto:
          • hodnota slevy na variantu (<PRODUCT_DISCOUNT>) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
         • <PRICE_SALE> - akční cena. Exportuje se pouze tehdy, pokud je varianta v akci (štítek akce) (neexportuje se do odběratelského feedu)
         • <PRICE_WITH_VAT> - výsledná cena po slevách s DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
         • <PRICE_WITHOUT_VAT> - výsledná cena po slevách bez DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
       • <PRICE_PURCHASE> - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRICE_COMMON> - běžná cena, pro orientaci při nákupu. Může to být např. cena v kamenných obchodech (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <CURRENCY> - měna (pouze export)
     • <METAS> - vlastní pole variant
      • <META>
       • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
        • radio - přepínač
        • checkbox - zaškrtávací políčko
        • input - textové pole
        • date - datum
        • email - email
        • number - číslo
        • select - rozbalovací nabídka
        • multiselect - multi rozbalovací nabídka
        • textarea - víceřádkové textové pole
        • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
       • <META_KEY> - Klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
       • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole. Uvádí se, pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
       • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
        • <META_VALUE>
         • language - specifikace jazykové mutace
   • <RELATED_PRODUCTS> - související produkty
    • <CODE> - kód souvisejícího produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <ALTERNATIVE_PRODUCTS> - alternativní produkty
    • <CODE> - kód alternativního produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <ACCESSORIES> - příslušenství
    • <CODE> - kód produktu příslušenství, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <GIFTS> - dárky
    • <CODE> - kód varianty nebo produktu dárku, páruje se podle existující hodnoty v databázi. Pokud je vyplněna vymyšlená hodnota, dárky se od daného produktu  promažou.
     • type - typ varianty
      • highest_stock_variant - varianta s nejvyšším skladem (při importu, pokud atribut chybí je toto výchozí hodnota)
      • random_stock_variant - náhodná varianta
      • variant - vybraná varianta
   • <SETS> - sada
    • <CODE> - kód varianty nebo produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
     • quantity - počet jednotek produktu v sadě (při importu. Pokud atribut chybí, je výchozí hodnota 1)
   • <METAS> - vlastní pole
    • <META
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
      • radio - přepínač
      • checkbox - zaškrtávací políčko
      • input - textové pole
      • date - datum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbalovací nabídka
      • multiselect - multi rozbalovací nabídka
      • textarea - víceřádkové textové pole
      • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole. Uvádí se, pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora