Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • XML produktů se používá pro import i export z UPgates.
 • Zde je k náhledu prázdné vzorové XML.
 • K testování struktury XML je možno použít naše XSD.
 • Tagy končící na _YN> jsou typu boolean a mohou nabývat hodnoty 0, 1, true, false.
 • Datum je zapsaný jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30.
 • Atributy language označující jazykovou mutaci používají kódy podle ISO 639-1 a jsou povinné.

Import

 • Neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <IMAGES>, pokud neobsahuje žádné obrázky).
 • V případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi.
 • Produkty, varianty a kategorie se při importu párují podle kódu (tag <CODE>). Pokud chcete produkty a varianty importem aktualizovat, musí být tagy <CODE> vyplněny, jinak se budou zakládat při každém importu nové produkty a varianty.
 • Všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <PRODUCTS> a <PRODUCT>. Při importu nových produktů (nebo při založení další jazykové mutace produktu) je povinný tag <TITLE> (s celou nadřezenou strukturou), protože z názvu produktu se tvoří URL adresa. Ve variantách jsou pak povinné parametry, opět pouze při importu nových variant. Dále je všude povinný atribut language.
 • Tagy, které mohou obsahovat HTML formátování je možno zapsat buď jako převedeno do HTML entit nebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>).
 • Číselné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Pro zápis můžete použít buď desetinnou tečku nebo čárku.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci (viz. nápověda).

Malý import

 • V malém importu se zpracovávají pouze následující tagy (včetně všech vnořených):
  • <CODE>
  • <PRODUCT_ID>
  • <ACTIVE_YN>
  • <ARCHIVED_YN>
  • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE>
  • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
  • <LABELS>
  • <AVAILABILITY>
  • <STOCK>
  • <PRICES>
  • <METAS>
  • Ve variantách:
   • <CODE>
   • <MAIN_YN>
   • <ACTIVE_YN>
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
   • <LABELS>
   • <AVAILABILITY>
   • <STOCK>
   • <PRICES>

Export

 • Exportují se všechny tagy s výjimkou tagů s prázdnou hodnotou. Ty mohou v exportu chybět. U některých je uvedeno, že jsou pouze pro import nebo export.
 • Export z jednoho projektu UPgates je možno použít pro import do jiného projektu UPgates.

Malý export

 • Do malého exportu se dávají pouze následující tagy (včetně všech vnořených):
  • <CODE>
  • <PRODUCT_ID>
  • <ACTIVE_YN>
  • <ARCHIVED_YN>
  • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE>
  • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
  • <AVAILABILITY>
  • <STOCK>
  • <PRICES>
  • Ve variantách:
   • <CODE>
   • <MAIN_YN>
   • <ACTIVE_YN>
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN>
   • <AVAILABILITY>
   • <STOCK>
   • <PRICES>

Struktura XML

 • <PRODUCTS>
  • version - verze formátu XML 1.0
  • <PRODUCT>
   • last_update_time - datum poslední aktualizace produktu (pouze import) ve formátu Y-m-dTH:i:s (např. 2017-03-07T13:35:08). Pokud bude při importu toto datum starší než datum poslední aktualizace produktu v databázi, produkt se přeskočí.
   • <CODE> - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový produkt
   • <PRODUCT_ID> - interní ID produktu (pouze export)
   • <ACTIVE_YN> - zobrazit produkt na webu
   • <ARCHIVED_YN> - archivovaný produkt
   • <REPLACEMENT_PRODUCT_CODE> - kód náhradního produktu, pouze pokud je produkt archivovaný
   • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN> - lze vložit do košíku
   • <NEW_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Novinka
   • <NEW_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Novinka
   • <NEW_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Novinka
   • <SPECIAL_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Akce
   • <SPECIAL_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Akce
   • <SPECIAL_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Akce
   • <SELLOUT_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Výprodej
   • <SELLOUT_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Výprodej
   • <SELLOUT_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Výprodej
   • <LABELS> - štítky
    • <LABEL>
     • <NAME> - název štítku, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
     • <ACTIVE_YN> - aktivní
     • <ACTIVE_FROM> - datum od kterého bude štítek aktivní
     • <ACTIVE_TO> - datum do kterého bude štítek aktivní
   • <DESCRIPTIONS> - texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - specifikace jazykové mutace
     • <ACTIVE_YN> - aktivní v jazykové mutaci, pokud se neuvede tak se bere jako aktivní. Použitelné pouze pro deaktivaci jazykové mutace (skrytí produktu v jazykove mutaci)
     • <URL> - URL produktu
     • <TITLE> - název (POVINNÝ v případě vytváření nového produktu). Pokud není definovaný, nezaloží se ani jazyková mutace produktu (související data se přeskočí)
     • <SHORT_DESCRIPTION> - krátký popis, bez HTML formátování
     • <LONG_DESCRIPTION> - dlouhý popis, může obsahovat formátování pouze pomocí HTML značek
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek produktu
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky produktu
   • <MANUFACTURER> - název výrobce, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
   • <MANUFACTURER_IMAGE_URL> - URL na obrázek výrobce (pouze import)
   • <MANUFACTURER_DESCRIPTIONS> - popisy výrobce (pouze import)
    • <DESCRIPTION>
     • language - specifikace jazykové mutace
   • <SUPPLIER_CODE> - kód dodavatele
   • <EAN> - čárkový kód
   • <AVAILABILITY> - název dostupnosti, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (tag <STOCK> musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
   • <STOCK> - počet jednotek na skladě
   • <WEIGHT> - hmotnost v gramech
   • <UNIT> - název měrné jednotky, páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou
   • <SHIPMENT_GROUP> - skupina doprav, páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou
   • <VATS> - DPH
    • <VAT> - páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Pokud není vyplněno bere se výchozí DPH pro daný jazyk
     • language - specifikace jazykové mutace
   • <LENGTH> - množtví
    • <ACTIVE_YN> - aktivní
    • <LABELS> - popisky
     • <LABEL>
      • language - specifikace jazykové mutace
    • <LENGTH_FROM> - minimální množství
    • <LENGTH_TO> - maximální množství
    • <UNIT> - název měrné jednotky, páruje se podle stejné hodnoty, nebo založí novou
    • <STEPS_TYPE> - typ krokování metřáže, možné hodnoty:
     • neither - žádné krokování, výchozí
     • multiples - násobky
     • select - výběr z možností
    • <STEPS> - hodnota podle typu krokování:
     • neither - může být prázdné
     • multiples - hodnota násobku
     • select - každá hodnota na nový řádek
    • <NOTE> - poznámka
   • <PRIVATE_YN> - zobrazit produkt pouze přihlášeným uživatelům
   • <PRIVATE_CUSTOMERS_ONLY_YN> - zobrazit pouze uživatelům, kteří mohou vidět skryté stránky
   • <GROUPS> - skupiny
    • <GROUP> - název skupiny
   • <CATEGORIES> - kategorie
    • <CATEGORY>
     • <CODE> - kód kategorie, do které bude produkt zařazen. V případě, že se vyskytne více stejných kódů kategorie v jednom produktu, zpracuje se první v pořadí. Páruje se podle existujícího kódu kategorie
     • <NAME> - název kategorie, do které je produkt zařazen (export)
     • <PRIMARY_YN> - informace, zda je kategorie primární. V případě, že se vyskytne více primárních kategorií v jednom produktu, bere se první v pořadí
     • <POSITION> - pozice produktu v kategorii
   • <PRICES_FORMULAS> - cenové vzorce
    • <NAME> - název vzorce, páruje se podle existující hodnoty v databázi, vzorec musí být vytvořen
   • <PRICES> - ceny
    • <PRICE>
     • language - specifikace jazykové mutace
     • <PRICELISTS> - ceníky
      • <PRICELIST>
       • <NAME> - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
       • <PRICE_ORIGINAL> - základní ceníková cena od které se odvozují další (cena před slevou) (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRODUCT_DISCOUNT> - sleva na produkt v procentech (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRODUCT_DISCOUNT_REAL> - reálná sleva na produkt použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export, neexportuje se do odběratelského feedu), vypočítává se takto:
        • hodnota slevy na produkt (<PRODUCT_DISCOUNT>) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
       • <PRICE_SALE> - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je produkt v akci (štítek akce) (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRICE_WITH_VAT> - výsledná cena po slevách s DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
       • <PRICE_WITHOUT_VAT> - výsledná cena po slevách bez DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
     • <PRICE_PURCHASE> - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora (neexportuje se do odběratelského feedu)
     • <PRICE_COMMON> - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech (neexportuje se do odběratelského feedu)
     • <CURRENCY> - měna (pouze export)
   • <IMAGES> - obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES> - popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - obrázek je hlavní, v případě, že se vyskytne více hlavních obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
     • <LIST_YN> - obrázek je seznamový, v případě, že se vyskytne více seznamových obrázků v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí
   • <FILES> - soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES> - popisky souboru
      • <TITLE>
       • language - specifikace jazykové mutace
   • <BENEFITS> - benefity
    • <BENEFIT>
     • <NAME> - název benefitu, páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou
   • <PARAMETERS> - parametry
    • <PARAMETER>
     • <NAME> - název parametru, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
      • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
     • <VALUE> - hodnota parametru, v případě, že se vyskytne více stejných hodnot parametru v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
      • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
     • <IMAGE_URL> - URL obrázku, v případě že bude uveden, nastaví se parametr jako obrázkový
   • <CONFIGURATIONS> - konfigurace
    • <CONFIGURATION>
     • type - typ konfigurace:
      • one_value - možno vybrat pouze jednu hodnotu (select)
      • more_values - možno vybrat více hodnot (checkboxy)
      • group - skupina konfigurací, v tagu <NAME> musí být název skupiny který je uveden v administraci. Pokud je typ konfigurace group neuvádí se hodnota <VALUE>
      • text - jako hodnota je použito textové pole (textarea), nemá hodnotu <VALUE>
      • separator - oddělovač, nemá hodnotu <VALUE>
     • <NAME> - název parametru konfigurace, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou (neplatí pokud je typ konfigurace group)
      • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
     • <VALUE> - hodnota parametru konfigurace, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou (může být uvedeno vícekrát)
      • <NAME> - název hodnoty
       • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
      • <IMAGE_URL> - URL obrázku, v případě že bude uveden, nastaví se parametr jako obrázkový
      • <DEFAULT_YN> - výchozí hodnota parametru konfigurace
      • <PRICE> - cena (nepovinné)
       • language - specifikace jazykové mutace
       • operation - operace která se provede s cenou poduktu při vybrání hodnoty, povolené hodnoty jsou:
        • + sčítání (výchozí)
        • - odčítání
        • * násobení
        • / dělení
   • <VARIANTS> - varianty
    • <VARIANT
     • <CODE> - kód varianty, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
     • <VARIANT_ID> - interní ID varianty (pouze export)
     • <MAIN_YN> - výchozí varianta, v případě, že se vyskytne více výchozích variant v jednom produktu, bere se první v pořadí
     • <ACTIVE_YN> - zobrazit variantu na webu
     • <CAN_ADD_TO_BASKET_YN> - lze vložit do košíku
     • <SUPPLIER_CODE> - kód dodavatele
     • <EAN> - čárkový kód
     • <NEW_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Novinka
     • <NEW_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Novinka
     • <NEW_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Novinka
     • <SPECIAL_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Akce
     • <SPECIAL_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Akce
     • <SPECIAL_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Akce
     • <SELLOUT_YN> (pouze verze 1.0) - zobrazení příznaku Výprodej
     • <SELLOUT_FROM> (pouze verze 1.0) - datum, od kterého se zobrazí příznak Výprodej
     • <SELLOUT_TO> (pouze verze 1.0) - datum, do kterého je zobrazen příznak Výprodej
     • <LABELS> - štítky variant
      • <LABEL>
       • <NAME> - název štítku. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou.
       • <ACTIVE_YN> - aktivní
       • <ACTIVE_FROM> - datum od kterého bude štítek aktivní
       • <ACTIVE_TO> - datum do kterého bude štítek aktivní
     • <AVAILABILITY_NOTES> - poznámky k dostupnosti
      • <AVAILABILITY_NOTE>
       • language - specifikace jazykové mutace
     • <AVAILABILITY> - název dostupnosti, páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou. Neimportuje se u položek s nastavením dostupnosti dle stavu zásob. Pokud však v tomto případě stav zásob není definován (tag <STOCK> musí být prázdný nebo úplně chybět), dostupnost se importuje
     • <STOCK> - počet jednotek na skladě
     • <WEIGHT> - hmotnost v gramech (pro výběr dopravy)
     • <IMAGE_URL> - URL adresa obrázku
     • <PARAMETERS> - parametry variant
      • <PARAMETER>
       • <NAME> - název parametru. V případě, že se vyskytne více stejných názvů parametru v jednom produktu, bere se první v pořadí. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
        • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
       • <VALUE> - hodnota parametru. V případě, že se vyskytne více stejných hodnot parametru v jednom produktu, zpracovává se první v pořadí. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří novou
        • language (pouze verze 2.0) - specifikace jazykové mutace
       • <IMAGE_URL> - URL obrázku, v případě že bude uveden, nastaví se parametr jako obrázkový
     • <PRICES> - ceny
      • <PRICE>
       • language - specifikace jazykové mutace
       • <PRICELISTS> - ceníky
        • <PRICELIST>
         • <NAME> - název ceníku, pokud je při importu prázdné, chápe se jako výchozí ceník
         • <PRICE_ORIGINAL> - základní ceníková cena od které se odvozují další (cena před slevou) (neexportuje se do odběratelského feedu)
         • <PRODUCT_DISCOUNT> - sleva na variantu v procentech (neexportuje se do odběratelského feedu)
         • <PRODUCT_DISCOUNT_REAL> - reálná sleva na variantu použitá pro výpočet výsledné ceny (pouze export, neexportuje se do odběratelského feedu), vypočítává se takto:
          • hodnota slevy na variantu (<PRODUCT_DISCOUNT>) + sleva na výrobce + sleva na kategorii (bere se sleva z hlavní kategorie ve které je produkt zařazen). Výsledná hodnota slevy se omezí na hodnotu z nastavení Maximální procento slevy.
         • <PRICE_SALE> - akční cena, exportuje se pouze tehdy, pokud je varianta v akci (štítek akce) (neexportuje se do odběratelského feedu)
         • <PRICE_WITH_VAT> - výsledná cena po slevách s DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
         • <PRICE_WITHOUT_VAT> - výsledná cena po slevách bez DPH (pouze export, exportuje se pouze do odběratelského feedu)
       • <PRICE_PURCHASE> - nákupní cena, interní údaj pro orientaci administrátora (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <PRICE_COMMON> - běžná cena, pro orientaci při nákupu, může to být např. cena v kamenných obchodech (neexportuje se do odběratelského feedu)
       • <CURRENCY> - měna (pouze export)
     • <METAS> - vlastní pole variant
      • <META>
       • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
        • radio - přepínač
        • checkbox - zaškrtávací políčko
        • input - textové pole
        • date - datum
        • email - email
        • number - číslo
        • select - rozbalovací nabídka
        • multiselect - multi rozbalovací nabídka
        • textarea - víceřádkové textové pole
        • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
       • <META_KEY> - Klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
        • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
        • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
         • <META_VALUE>
          • language - specifikace jazykové mutace
   • <RELATED_PRODUCTS> - související produkty
    • <CODE> - kód souvisejícího produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <ALTERNATIVE_PRODUCTS> - alternativní produkty
    • <CODE> - kód alternativního produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <ACCESSORIES> - příslušenství
    • <CODE> - kód produktu příslušenství, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <GIFTS> - dárky
    • <CODE> - kód dárku k produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <SETS> - sada
    • <CODE> - kód produktu, páruje se podle existující hodnoty v databázi
   • <METAS> - vlastní pole
    • <META
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
      • radio - přepínač
      • checkbox - zaškrtávací políčko
      • input - textové pole
      • date - datum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbalovací nabídka
      • multiselect - multi rozbalovací nabídka
      • textarea - víceřádkové textové pole
      • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna