Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • XML se používá pouze pro export z UPgates
 • tagy končící na _YN> jsou typu boolean a mohou hodnoty 0, 1, true, false
 • atributy language označující jazykovou mutaci používají kódy podle ISO 639-1 a jsou povinné

Export

 • exportují se všechny tagy z výjimkou tagů s prázdnou hodnotou, ty mohou v exportu chybět

Struktura XML

 • <TEXTS>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <TEXT>
   • type- typ textu, možné hodnoty:
    • article - článek
    • news - aktuality
   • <ACTIVE_YN> - zobrazit text na webu
   • <ACTIVE_FROM> - pouze aktuality, datum od kterého bude novinka aktivní
   • <ACTIVE_TO> - pouze aktuality, datum do kterého bude novinka aktivní
   • <CREATION_TIME> - datum vytvoření
   • <DESCRIPTIONS>- texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <URL> - URL textu
     • <TITLE> - Název
     • <SHORT_DESCRIPTION> - Krátký popis. Bez HTML formátování
     • <LONG_DESCRIPTION> - Dlouhý popis. Formátování pouze pomocí HTML značek
   • <SEO_OPTIMALIZATION>- SEO
    • <SEO>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - Vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky
     • <SEO_KEYWORDS> - Klíčová slova stránky, oddělená čárkou
   • <CATEGORIES>- Kategorie, pouze články
    • <CATEGORY>
     • <CODE> - Kód kategorie, do které bude článek zařazen. Páruje se podle existujícího kódu kategorie
     • <NAME> - Název kategorie, do které je článek zařazen (export)
     • <PRIMARY_YN> - Informace, zda je kategorie primární
     • <POSITION> - Pozice v kategorii
   • <IMAGES>- Obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES>- Popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - Obrázek je hlavní
     • <LIST_YN> - Obrázek je seznamový
   • <FILES>- Soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES>- Popisky souborů
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
   • <METAS>- Vlastní pole
    • <META>
     • type - Typ vlastního pole, možné hodnoty: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea (výchozí), formatted
     • <META_KEY> - Klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - Hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES>- Hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
Diskuse
Často se ptáte