Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

 • XML textů se používá pouze pro export z UPgates.
 • Zde je k náhledu prázdné vzorové XML.
 • K testování struktury XML je možno použít naše XSD.
 • Tagy končící na _YN> jsou typu boolean a mohou nabývat hodnoty 0, 1, true, false.
 • Datum je zapsaný jako řeťezec znaků ve formát YYYY-MM-DD dle ISO 8601. Y je rok, M je měsíc a D je den. Příklad: 2020-12-30.
 • Atributy language označující jazykovou mutaci používají kódy podle ISO 639-1 a jsou povinné.

Import

 • Import objednávek pomocí XML není aktuálně k dispozici.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci (viz. nápověda).

Export

 • Exportují se všechny tagy s výjimkou tagů s prázdnou hodnotou. Ty mohou v exportu chybět.
 • Toto XML se používá pro export dvou typů obsahu - článků a aktualit.

Struktura XML

 • <TEXTS>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <TEXT>
   • type - typ textu, možné hodnoty:
    • article - článek
    • news - aktualita
   • <ACTIVE_YN> - zobrazit text na webu
   • <ACTIVE_FROM> - pouze aktuality, datum od kterého bude aktualita aktivní
   • <ACTIVE_TO> - pouze aktuality, datum do kterého bude aktualita aktivní
   • <CREATION_TIME> - datum vytvoření
   • <DESCRIPTIONS> - texty
    • <DESCRIPTION>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <URL> - URL textu
     • <TITLE> - Název
     • <SHORT_DESCRIPTION> - Krátký popis. Bez HTML formátování
     • <LONG_DESCRIPTION> - Dlouhý popis. Formátování pouze pomocí HTML značek
   • <SEO_OPTIMALIZATION> - SEO
    • <SEO>
     • language - Specifikace jazykové mutace
     • <SEO_URL> - Vlastní koncovka URL adresy
     • <SEO_TITLE> - SEO titulek
     • <SEO_META_DESCRIPTION> - META popisek stránky
   • <CATEGORIES> - Kategorie, pouze články
    • <CATEGORY>
     • <CODE> - Kód kategorie, do které bude článek zařazen. Páruje se podle existujícího kódu kategorie
     • <NAME> - Název kategorie, do které je článek zařazen
     • <PRIMARY_YN> - Informace, zda je kategorie primární
     • <POSITION> - Pozice v kategorii
   • <IMAGES> - Obrázky
    • <IMAGE>
     • <URL> - URL adresa obrázku
     • <TITLES> - Popisky obrázku
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
     • <MAIN_YN> - Obrázek je hlavní
     • <LIST_YN> - Obrázek je seznamový
   • <FILES> - Soubory
    • <FILE>
     • <URL> - URL adresa souboru
     • <TITLES> - Popisky souborů
      • <TITLE>
       • language - Specifikace jazykové mutace
   • <METAS> - vlastní pole
    • <META
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
      • radio - přepínač
      • checkbox - zaškrtávací políčko
      • input - textové pole
      • date - datum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbalovací nabídka
      • multiselect - multi rozbalovací nabídka
      • textarea - víceřádkové textové pole
      • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna