Dokumentace XML - zákazníci

Základní pravidla

Import

 • Neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <ADDRESSES>, pokud neobsahuje žádné adresy)
 • V případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi
 • Zákazníci se při importu párují podle emailu
 • Všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <CONTACTS> a <CONTACT>. Při importu nových zákazníků je povinný tag <EMAIL> (s celou nadřazenou strukturou). Dále je všude povinný atribut language.
 • Systém eviduje 3 druhy zákazníků:
  • kontakt - <CUSTOMER_YN> = 0 a <COMPANY_YN> = 0
  • zákazník osoba - <CUSTOMER_YN> = 1 a <COMPANY_YN> = 0
  • zákazník firma - <CUSTOMER_YN> = 1 a <COMPANY_YN> = 1
 • Tagy, které mohou obsahovat HTML formátování, je možno zapsat buď převedeno do HTML entit, anebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>)
 • Číselné hodnoty se uvádí nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku nebo čárku.
 • Další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci
 • Více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu.

Export

 • Exportují se všechny tagy z výjimkou tagů s prázdnou hodnotou, ty mohou v exportu chybět
 • Export z jednoho e-shopu Upgates je možno použít pro import do jiného e-shopu Upgates

Struktura XML

 • <CONTACTS>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <CONTACT>
   • <CUSTOMER_ID> - ID zákazníka (pouze export)
   • <CUSTOMER_YN>
    • 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznický účet)
    • 0 = kontakt (neregistrovaný)
   • <COMPANY_YN>
    • 1 = firemní zákazník (má vyplněné firemní údaje)
    • 0 = osoba zákazník
   • <DEGREE> - titul
   • <FIRSTNAME> - křestní jméno
   • <SURNAME> - příjmení
   • <NICKNAME> - přezdívka
   • <CODE> - zákaznické číslo. Pokud není uvedeno, vyplní se automaticky podle číselné řady
   • <LANGUAGE> - dvoumístný kód jazyka, pod kterým byl kontakt vytvořen. Jazyk musí být založený v administraci. Pokud není uvedený, automaticky se bere výchozí jazyk
   • <NEWSLETTER_YN> - kontakt chce / nechce dostávat newsletter
   • <CAN_SEE_PRIVATE_YN> - zákazník vidí / nevidí neveřejný obsah
   • <SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN> - nastavený ceník podle obratu zákazníka
   • <PRICELIST> - název ceníku, který má zákazník přidělen. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku) a pokud neexistuje, nezakládá se automaticky nová!
   • <DEFAULT_TURNOVER> - výchozí hodnota obratu
   • <TURNOVER> - obrat zákazníka (pouze export)
   • <TURNOVER_CURRENCY> - měna obratu zákazníka (pouze export)
   • <LOYALTY_SYSTEM> - počet bodů získaných ve věrnostním systému
   • <NOTE> - poznámka
   • <CAN_RATE_PRODUCTS_YN> - může hodnotit produkty - hvězdičky, recenze
   • <COMPANY> - firemní údaje
    • <NAME> - název firmy
    • <COMPANY_NUMBER> - IČO
    • <VAT_NUMBER> - DIČ
    • <VAT_PAYER_YN> - plátce DPH
   • <COMMUNICATION> - komunikace
    • <PHONE> - telefon. Pouze čísla a znak + na začátku, všechny ostatní znaky budou odstraněny
    • <FAX> - fax
    • <IM> - instant messaging
    • <SALUTATION> - oslovení zákazníka (v jeho jazyce)
    • <DECLENSION> - skloňování zákazníkova jména v 5. pádě
   • <LOGIN> - přihlašovací údaje
    • <ACTIVE_YN> - povolení nebo zakázání přihlášení zákazníka do zákaznického účtu
    • <BLOCKED_YN> - blokovaný kontakt
    • <EMAIL> - jednoznačný identifikátor kontaktu a zákazníka (POVINNÝ). Přihlašovací údaj do zákaznického účtu v případě zákazníka. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový kontakt
    • <PASSWORD> - heslo pro přihlášení do zákaznického účtu. Pokud je uvedeno, bude nový zákazník založen s tímto heslem a stávajícímu se změní. Pokud není uvedeno, stávajícímu zákazníkovi zůstane původní heslo a novému se vygeneruje náhodné
   • <GROUPS> - skupiny
    • <GROUP> - název skupiny. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou
   • <ADDRESSES> - adresy
    • <BILLING> - fakturační adresa
     • <STREET> - ulice a číslo
     • <CITY> - město
     • <STATE> - kraj
     • <ZIP_CODE> - PSČ
     • <COUNTRY_ID> - dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
    • <POSTAL> - doručovací adresa (možno opakovat vícekrát)
     • <COMPANY_NAME> - název firmy
     • <FIRSTNAME> - křestní jméno
     • <SURNAME> - příjmení
     • <STREET> - ulice a číslo
     • <CITY> - město
     • <STATE> - kraj
     • <ZIP_CODE> - PSČ
     • <COUNTRY_ID> - dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
   • <AGREEMENTS> - souhlasy
    • <AGREEMENT>
     • <NAME> - název souhlasu, páruje se s existujícím souhlasem v databázi. Pokud odpovídající souhlas neexistuje, ignoruje se
     • <TIME> - čas pořízení souhlasu. Pokud bude prázdné, nebo nebude uvedeno, bere se aktuální čas
     • <IP> - IP adresa zákazníka při souhlasu
     • <VALID_TO> - čas do kdy je souhlas platný. Pokud bude prázdné, anebo nebude uvedeno, bere se z nastavení konkrétního souhlasu
     • <STATUS> - stav souhlasu, ano / ne, může nabývat hodnot 1/0
   • <METAS> - vlastní pole
    • <META
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty:
      • radio - přepínač
      • checkbox - zaškrtávací políčko
      • input - textové pole
      • date - datum
      • email - email
      • number - číslo
      • select - rozbalovací nabídka
      • multiselect - multi rozbalovací nabídka
      • textarea - víceřádkové textové pole
      • formatted - víceřádkové textové pole formátované (WYSIWYG)
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole. Uvádí se, pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES> - hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook poradna

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

Přejít do poradny

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora