Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Základní pravidla

Import

 • neuvádějte prázdné obalové tagy (např. tag <ADDRESSES>, pokud neobsahuje žádné adresy)
 • v případě editace (při importu) se prázdný tag chápe jako vymazání původní hodnoty v databázi
 • zákazníci se při importu párují podle emailu
 • všechny tagy jsou nepovinné, kromě kořenových tagů <CONTACTS> a <CONTACT>. Při importu nových produktů je povinný tag <EMAIL> (s celou nadřezenou strukturou). Dále je všude povinný atribut language.
 • systém eviduje 3 druhy zákazníků:
  • kontakt - <CUSTOMER_YN> = 0 a <COMPANY_YN> = 0
  • zákazník osoba - <CUSTOMER_YN> = 1 a <COMPANY_YN> = 0
  • zákazník firma - <CUSTOMER_YN> = 1 a <COMPANY_YN> = 1
 • tagy které mohou obsahovat HTML formátování je možno zapsat buď převedeno do HTML entit, nebo pomocí CDATA (<![CDATA[ ]]>)
 • číslelné hodnoty se uvání nezformátované bez znaku jednotky (např. ceny, hmotnost nebo DPH). Jako oddělovač desetinných míst použijte tečku nebo čárku.
 • další chování importu můžete ovlivnit nastavením v administraci
 • více informací o importu najdete v článku Import dat do e-shopu

Export

 • exportují se všechny tagy z výjimkou tagů s prázdnou hodnotou, ty mohou v exportu chybět
 • export z jednoho projektu UPgates je možno použít pro import do jiného projetu UPgates

Struktura XML

 • <CONTACTS>
  • version - verze formátu XML, aktuálně je to 1.0
  • <CONTACT>
   • <CUSTOMER_ID> - ID zákazníka (pouze export)
   • <CUSTOMER_YN>
    • 1 = zákazník (registrovaný; má zákaznický účet)
    • 0 = kontakt (neregistrovaný)
   • <COMPANY_YN>
    • 1 = firemní zákazník (má vyplněné firemní údaje)
    • 0 = osoba zákazník
   • <DEGREE> - titul
   • <FIRSTNAME> - křestní jméno
   • <SURNAME> - příjmení
   • <NICKNAME> - přezdívka
   • <CODE> - zákaznické číslo. Pokud není uvedeno, vyplní se automaticky podle číselné řady
   • <LANGUAGE> - dvoumístný kód jazyka, pod kterým byl kontakt vytvořen. Jazyk musí být založen v administraci. Pokud není uveden, automaticky se bere výchozí jazyk
   • <NEWSLETTER_YN> - kontakt chce / nechce dostávat newsletter
   • <CAN_SEE_PRIVATE_YN> - zákazník vidí / nevidí neveřejný obsah
   • <SET_PRICELIST_BY_TURNOVER_YN> - nastaven ceník podle obratu zákazníka
   • <PRICELIST> - název ceníku, který má zákazník přidělen. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku) a pokud neexistuje, nezakládá se automaticky nová!
   • <DEFAULT_TURNOVER> - výchozí hodnota obratu
   • <LOYALTY_SYSTEM> - počet bodů získaných ve věrnostním systému
   • <COMPANY>- firemní údaje
    • <NAME> - název firmy
    • <COMPANY_NUMBER> - IČ
    • <VAT_NUMBER> - DIČ
   • <COMMUNICATION>- komunikace
    • <PHONE> - telefon, pouze čísla a znak + na začátku, všechny ostatní znaky budou odstaněny
    • <FAX> - fax
    • <IM> - instant messaging
    • <SALUTATION> - oslovení zákazníka (v jeho jazyce)
    • <DECLENSION> - skloňování zákazníkova jména v 5. pádě
   • <LOGIN>- přihlašovací údaje
    • <ACTIVE_YN> - povolení nebo zakázání přihlášení zákazníka do zákaznického účtu
    • <BLOCKED_YN> - blokovaný kontakt
    • <EMAIL> - jednoznačný identifikátor kontaktu a zákazníka (POVINNÝ). Přihlašovací údaj do zákaznického účtu v případě zákazníka. Páruje se podle existující hodnoty v databázi, nebo vytvoří nový kontakt
    • <PASSWORD> - heslo pro přihlášení do zákaznického účtu. Pokud je uvedeno, bude nový zákazník založen s tímto heslem a stávajícímu se změní. Pokud není uvedeno, stávajícímu zákazníkovi zůstane původní heslo a novému se vygeneruje náhodné
   • <GROUPS>- skupiny
    • <GROUP> - název skupiny. Páruje se podle existující hodnoty v databázi (v hlavním jazyku), nebo vytvoří novou
   • <NOTE> - poznámka
   • <CAN_RATE_PRODUCTS_YN> - může hodnotit produkty - hvězdičky, recenze
   • <ADDRESSES>- adresy
    • <BILLING>- fakturační adresa
     • <STREET> - ulice a číslo
     • <CITY> - město
     • <STATE> - kraj
     • <ZIP_CODE> - PSČ
     • <COUNTRY_ID> - dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
    • <POSTAL>- doručovací adresa (možno opakovat vícekrát)
     • <COMPANY_NAME> - název firmy
     • <FIRSTNAME> - křestní jméno
     • <SURNAME> - příjmení
     • <STREET> - ulice a číslo
     • <CITY> - město
     • <STATE> - kraj
     • <ZIP_CODE> - PSČ
     • <COUNTRY_ID> - dvoumístný kód země podle ISO 3166-1 alpha-2
   • <AGREEMENTS>- souhlasy
    • <AGREEMENT>
     • <NAME> - název souhlasu, páruje se s existujícím souhlasem v databázi, pokud odpovídající souhlas neexistuje ignoruje se
     • <TIME> - čas pořízení souhlasu, pokud bude prázdné, nebo nebude uvedeno, bere se aktuální čas
     • <VALID_TO> - čas do kdy je souhlas platný, pokud bude prázdné, nebo nebude uvedeno, bere se z nastavení konkrétního souhlasu
     • <STATUS> - stav souhlasu, ano / ne, může nabývat hodnot 1/0
   • <METAS>- vlastní pole
    • <META>
     • type - typ vlastního pole, možné hodnoty: radio, checkbox, input, date, email, number, select, multiselect, textarea (výchozí), formatted
     • <META_KEY> - klíč vlastního pole - povolené znaky jsou malá písmena, čísla (nesmí být na první pozici) a podtržítko
     • <META_VALUE> - hodnota vlastního pole, uvádí se pokud je stejná pro všechny jazykové mutace
     • <META_VALUES>- hodnoty vlastního pole pro jednotlivé jazykové mutace
      • <META_VALUE>
       • language - specifikace jazykové mutace
Diskuse
Často se ptáte