Dokumentace - zástupci pro konverzní kódy

Základní informace ke konverzním kódům najdete v nápovědě Konverzní kódy.

Dynamičtí zástupci

Dokumentace nových dynamických zástupců pro konverzní kódy. Všichni dynamičtí zástupci jsou globální javascriptové proměnné. Lze tedy využít jakékoliv funkce z javascriptu.

Objekt upgates je javascriptový objekt, který je globálně dostupný a vytváří se v hlavičce stránky. Je tedy možné k němu přistoupit z jakéhokoliv javascriptu. Ať je vložený do vlastních konverzních kódů, nebo do editoru kódu.

Pro zjištění aktuálních údajů obsažených v upgates lze použít funkci console.log(upgates);.

Dynamičtí zástupci stránky

 • upgates.language - Jazyk aktuální stránky.
 • upgates.currency - Měna aktuální stránky.
 • upgates.pageType - Typ aktuální stránky. Možné hodnoty:
  • advisor.detail
  • advisor.list
  • article
  • category
  • compare
  • customer.communication
  • customer.favourites
  • customer.orders
  • customer.orders.detail
  • customer.login
  • customer.password
  • customer.profile
  • customer.rating
  • customer.review
  • customer.registration
  • customer.watchdog
  • homepage
  • manufacturer
  • news.detail
  • news.list
  • newsletter
  • order.cart
  • order.checkout
  • order.recieved
  • order.shipment
  • order.summary
  • page
  • product
  • search
  • sitemap

Dynamičtí zástupci produktu

 • upgates.product - Informace o produktu. Dostupné pouze na stránce detailu produktu. Jinde je null.
  • upgates.product.id - ID produktu.
  • upgates.product.code - Kód produktu.
  • upgates.product.title - Název produktu.
  • upgates.product.manufacturer - Výrobce produktu.
  • upgates.product.price.withVat - Cena (s DPH).
  • upgates.product.price.withoutVat - Cena (bez DPH).
  • upgates.product.price.vat - DPH (hodnota).
  • upgates.product.price.vatRate - DPH (hodnota v procentech).
  • upgates.product.category - Informace o kategorii zobrazeného produktu.
   • upgates.product.category.id - ID kategorie zobrazeného produktu.
   • upgates.product.category.code - Kód kategorie zobrazeného produktu.
   • upgates.product.category.title - Název kategorie zobrazeného produktu.
   • upgates.product.category.path[] - Pole s jednotlivými prvky cesty ke kategorii zobrazeného produktu. Např. produkt zanořený do kategorií Hodinky / Pánské / Kovové bude obsahovat pole se 3 prvky. Každý prvek je název jedné z těchto kategorií.
  • upgates.product.options[] - Pole variant produktu.
   • upgates.product.options[].id - ID varianty.
   • upgates.product.options[].code - Kód varianty.
   • upgates.product.options[].price - Informace o ceně varianty (výchozí nebo podle aktuálně přihlášeného zákazníka).
    • upgates.product.options[].price.withVat - Cena (s DPH).
    • upgates.product.options[].price.withoutVat - Cena (bez DPH).
    • upgates.product.options[].price.vat - DPH (hodnota).
    • upgates.product.options[].price.vatRate - DPH (procenta).

Dynamičtí zástupci kategorie

 • upgates.category - Informace o kategorii. Dostupné pouze na hlavní stránce a v detailu kategorie. Jinde je null.
  • upgates.category.id - ID kategorie.
  • upgates.category.code - Kód kategorie.
  • upgates.category.title - Název kategorie.
  • upgates.category.path[] - Pole s jednotlivými prvky cesty ke kategorii. Např. produkt zanořený do kategorií Hodinky / Pánské / Kovové bude obsahovat pole se 3 prvky. Každý prvek je název jedné z těchto kategorií.

Dynamičtí zástupci objednávky

 • upgates.order - Informace o objednávce. Dostupné pouze na stránce dokončení objednávky. Jinde je null.
  • upgates.order.number - Číslo objednávky.
  • upgates.order.id - ID objednávky.
  • upgates.order.currency - Měna objednávky.
  • upgates.order.paid - Příznak, zda už je objednávka zaplacena (true|false).
  • upgates.order.customer.email - Email zákazníka z objednávky.
  • upgates.order.customer.phone - Telefon zákazníka z objednávky (může být null, pokud není v objednávce povinný).
  • upgates.order.customer.firstName - Jméno zákazníka z objednávky (může být null, pokud není v objednávce povinné).
  • upgates.order.customer.lastName - Přijmení zákazníka z objednávky (může být null, pokud není v objednávce povinné).
  • upgates.order.customer.billingAddress - Fakturační adresa zákazníka z objednávky (může být null, pokud nejsou adresy v objednávce povinné, jinak obsahuje následující položky):
   • upgates.order.customer.billingAddress.street - Fakturační ulice (včetně popisného/orientačního čísla) zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.billingAddress.city - Fakturační město zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.billingAddress.zip - Fakturační PSČ zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.billingAddress.country - Fakturační země zákazníka z objednávky (dvoumístná zkratka podle ISO 3166-1 alpha-2).
  • upgates.order.customer.shippingAddress - Poštovní adresa zákazníka z objednávky (může být null, pokud nejsou adresy v objednávce povinné nebo je stejná jako fakturační, jinak obsahuje následující položky):
   • upgates.order.customer.shippingAddress.firstName - Poštovní jméno zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.shippingAddress.lastName - Poštovní příjmení zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.shippingAddress.street - Poštovní ulice (včetně popisného/orientačního čísla) zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.shippingAddress.city - Poštovní město zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.shippingAddress.zip - Poštovní PSČ zákazníka z objednávky.
   • upgates.order.customer.shippingAddress.country - Poštovní země zákazníka z objednávky (dvoumístná zkratka podle ISO 3166-1 alpha-2).
  • upgates.order.payment - Detaily platby z objednávky.
   • upgates.order.payment.name - Název platby z objednávky.
   • upgates.order.payment.price.withVat - Cena platby z objednávky (s DPH).
   • upgates.order.payment.price.withoutVat - Cena platby z objednávky (bez DPH).
   • upgates.order.payment.price.vat - DPH platby z objednávky (hodnota).
   • upgates.order.payment.price.vatRate - DPH platby z objednávky (procenta).
  • upgates.order.shipment - Detaily dopravy z objednávky.
   • upgates.order.shipment.name - Název dopravy z objednávky.
   • upgates.order.shipment.price.withVat - Cena dopravy z objednávky (s DPH).
   • upgates.order.shipment.price.withoutVat - Cena dopravy z objednávky (s DPH).
   • upgates.order.shipment.price.vat - DPH dopravy z objednávky (hodnota).
   • upgates.order.shipment.price.vatRate - DPH dopravy z objednávky (procenta).
  • upgates.order.prices.shipping - Součet ceny dopravy a platby objednávky.
   • upgates.order.prices.shipping.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.shipping.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.shipping.vat - DPH.
  • upgates.order.uuid - Unikátní identifikátor objednávky. Převedený z upgates.cart.uuid po dokončení objednávky.
  • upgates.order.prices.products - Součet cen produktů objednávky beze slev.
   • upgates.order.prices.products.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.products.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.products.vat - DPH.
  • upgates.order.prices.items - Součet cen produktů a slev objednávky.
   • upgates.order.prices.items.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.items.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.items.vat - DPH.
  • upgates.order.prices.total - Součet cen produktu, slev, ceny dopravy, ceny platby (výsledná cena).
   • upgates.order.prices.total.withVat - S DPH.
   • upgates.order.prices.total.withoutVat - Bez DPH.
   • upgates.order.prices.total.vat - DPH.
  • upgates.order.discounts.voucher.code - Kód slevového kupónu.
   • upgates.order.discounts.voucher.prices[] - Hodnota slevového kupónu se rozpočítává mezi všechna DPH v objednávce. Proto je to pole. Možné hodnoty:
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].withVat
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].withoutVat
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].vat
    • upgates.order.discounts.voucher.prices[].vatRate
  • Pole s objednanými produkty:
   • upgates.order.products[].id - ID objednaného produktu.
   • upgates.order.products[].code - Kód objednaného produktu|varianty.
   • upgates.order.products[].title - Název objednaného produktu|varianty.
   • upgates.order.products[].quantity - Počet jednotek objednaného produktu|varianty.
   • upgates.order.products[].category - Informace o kategorii objednaného produktu|varianty.
    • upgates.order.products[].category.id - ID kategorie objednaného produktu|varianty.
    • upgates.order.products[].category.code - Kód kategorie objednaného produktu|varianty.
    • upgates.order.products[].category.title - Název kategorie objednaného produktu|varianty.
    • upgates.order.products[].category.path[] - Pole s jednotlivými prvky cesty ke kategorii objednaného produktu|varianty. Např. produkt zanořený do kategorií Hodinky / Pánské / Kovové bude obsahovat pole se 3 prvky. Každý prvek je název jedné z těchto kategorií.
   • upgates.order.products[].price - Informace o ceně objednaného produktu|varianty.
    • upgates.order.products[].price.withVat - Cena objednaného produktu|varianty (s DPH).
    • upgates.order.products[].price.withoutVat - Cena objednaného produktu|varianty (bez DPH).
    • upgates.order.products[].price.vat - DPH objednaného produktu|varianty (hodnota).
    • upgates.order.products[].price.vatRate - DPH objednaného produktu|varianty (procenta).
    • upgates.order.products[].price.discount - Informace o započítané slevě v ceně objednaného produktu|varianty (pokud u toho produktu nebyla započítána sleva tak bude null).
    • upgates.order.products[].price.discount.withVat - Hodnota započítané slevy s DPH.
    • upgates.order.products[].price.discount.withoutVat - Hodnota započítané slevy bez DPH.
    • upgates.order.products[].price.discount.vat - Hodnota DPH započítané slevy.
   • upgates.order.products[].option - Informace o variantě objednaného produktu (pokud byla objednána varianta).
    • upgates.order.products[].option.id - ID varianty objednaného produktu.

Dynamičtí zástupci zákazníka

 • upgates.customer - Informace o přihlášeném zákazníkovi. Dostupné pouze pokud je zákazník přihlášený. Jinak je hodnota null.
  • upgates.customer.email - Email přihlášeného zákazníka.
  • upgates.customer.groups - Skupiny, do kterých příslušný zákazník spadá
   • upgates.customer.groups.id - ID dané skupiny
   • upgates.customer.groups.name - Název dané skupiny

Dynamičtí zástupci košíku

 • upgates.cart - Informace o košíku.
  • upgates.cart.products[].id - ID produktu v košíku.
  • upgates.cart.products[].option - Informace o variantě objednaného produktu (pokud byla objednána varianta).
   • upgates.cart.products[].option.id - ID varianty objednaného produktu.
  • upgates.cart.products[].code - Kód objednaného produktu|varianty.
  • upgates.cart.products[].title - Název objednaného produktu|varianty.
  • upgates.cart.products[].quantity - Počet jednotek objednaného produktu|varianty.
  • upgates.cart.products[].price - Informace o ceně objednaného produktu|varianty.
   • upgates.cart.products[].price.withVat - Cena objednaného produktu|varianty (s DPH).
   • upgates.cart.products[].price.withoutVat - Cena objednaného produktu|varianty (bez DPH).
   • upgates.cart.products[].price.vat - DPH objednaného produktu|varianty (hodnota).
   • upgates.cart.products[].price.vatRate - DPH objednaného produktu|varianty (procenta).
  • upgates.cart.products[].category - Informace o kategorii produktu v košíku.
   • upgates.cart.products[].category.id - ID kategorie produktu v košíku.
   • upgates.cart.products[].category.code - Kód kategorie produktu v košíku.
   • upgates.cart.products[].category.title - Název kategorie produktu v košíku.
   • upgates.cart.products[].category.path[] - Pole s jednotlivými prvky cesty ke kategorii produktu v košíku. Např. produkt zanořený do kategorií Hodinky / Pánské / Kovové bude obsahovat pole se 3 prvky. Každý prvek je název jedné z těchto kategorií.
  • upgates.cart.products[].categories_ids - Informace o kategoriích produktu v košíku.
  • upgates.cart.uuid - Unikátní identifikátor košíku. Převede se poté do upgates.order.uuid po dokončení objednávky.

Dynamičtí zástupci vyhledávání

 • upgates.search - Informace o vyhledávání. Dostupné pouze pokud je stránka vyhledávání. Jinak je hodnota null.
  • upgates.search.phrase - Vyhledaná fráze.

Dynamičtí zástupci události

 • page.view - Zavolá se při zobrazení každé stránky. V kombinaci s upgates.pageType je možno určovat specifické možnosti.
upgates.on('page.view', function() {

});

upgates.on('page.view', function() {
  if (upgates.pageType === 'order.cart') {
    /* ViewCart */
  }
});

upgates.on('page.view', function() {
  if (upgates.pageType === 'product') {
    /* ViewContent */
  }
});

upgates.on('page.view', function() {
  if (upgates.pageType === 'search') {
    /* Search */
    alert(upgates.search.phrase);
  }
});
 • cart.add - Zavolá se při přidání produktu do košíku (informace o přidaném produktu se pošlou do funkce jako parametr).
upgates.on('cart.add', function(product) {
  product.id - ID produktu přidaného do košíku.
  product.code - Kód produktu|varianty přidaného do košíku.
  product.title - Název produktu|varianty přidaného do košíku.
  product.quantity - Počet jednotek přidaného produktu|varianty.
  product.price - Informace o ceně přidaného produktu|varianty.
    product.price.withVat - Cena přidaného produktu|varianty (s DPH).
    product.price.withoutVat - Cena přidaného produktu|varianty (bez DPH).
    product.price.vat - DPH přidaného produktu|varianty (hodnota).
    product.price.vatRate - DPH přidaného produktu|varianty (procenta).
  product.option - Informace o variantě přidaného produktu (pokud byla přidána varianta).
    product.option.id - ID varianty přidaného produktu.
});
 • cart.remove - Zavolá se při odebrání produktu z košíku (informace o oderaném produktu se pošlou do funkce jako parametr).
upgates.on('cart.remove', function(product) {
  product.id - ID produktu přidaného do košíku.
  product.code - Kód produktu|varianty přidaného do košíku.
  product.title - Název produktu|varianty přidaného do košíku.
  product.quantity - Počet jednotek přidaného produktu|varianty.
  product.price - Informace o ceně přidaného produktu|varianty.
    product.price.withVat - Cena přidaného produktu|varianty (s DPH).
    product.price.withoutVat - Cena přidaného produktu|varianty (bez DPH).
    product.price.vat - DPH přidaného produktu|varianty (hodnota).
    product.price.vatRate - DPH přidaného produktu|varianty (procenta).
  product.option - Informace o variantě přidaného produktu (pokud byla přidána varianta).
    product.option.id - ID varianty přidaného produktu.
});
 • checkout.initiate - Zavolá se po přechodu z košíku na výběr dopravy a platby.
upgates.on('checkout.initiate', function() {

});
 • checkout.shipment.select - Zavolá se při výběru dopravy.
upgates.on('checkout.shipment.select', function(shipment) {
  shipment.name - Název vybrané dopravy.
});
 • checkout.payment.select - Zavolá se při výběru platby.
upgates.on('checkout.payment.select', function(payment) {
  payment.name - Název vybrané platby.
});
 • login - Zavolá se po přihlášení.
upgates.on('login', function() {

});
 • signup - Zavolá se po registraci.
upgates.on('signup', function() {

});
 • subscribe - Zavolá se po přihlášení do newsletteru.
upgates.on('subscribe', function(email) {
  email - Email, který byl přihlášený do newsletteru
});

Dynamičtí zástupci cookies

 • upgates.cookies - Informace o cookies.
  • upgates.cookies.defaults.functional - výchozí hodnota true/false pro funkční cookies (toto jsou nezbytné cookies, proto bude vždy true).
  • upgates.cookies.defaults.analytics - výchozí hodnota true/false pro analytické cookies (podle nastavení v administraci e-shopu).
  • upgates.cookies.defaults.ads - výchozí hodnota true/false pro reklamní cookies (podle nastavení v administraci e-shopu).
  • upgates.cookies.defaults.personalized - výchozí hodnota true/false pro personalizované cookies (podle nastavení v administraci e-shopu).
  • upgates.cookies.functional - hodnota true/false pro funkční cookies podle toho, co si nastaví uživatel (toto jsou nezbytné cookies, proto bude vždy true).
  • upgates.cookies.analytics - hodnota true/false pro analytické cookies podle toho, co si nastaví uživatel (dokud se nic nenastaví, tak je tady výchozí hodnota podle upgates.cookies.defaults.analytics).
  • upgates.cookies.ads - hodnota true/false pro reklamní cookies podle toho, co si nastaví uživatel (dokud se nic nenastaví, tak je tady výchozí hodnota podle upgates.cookies.defaults.ads).
  • upgates.cookies.personalized - hodnota true/false pro personalizované cookies podle toho, co si nastaví uživatel (dokud se nic nenastaví, tak je tady výchozí hodnota podle upgates.cookies.defaults.personalized).
 • Přidává se event 'cookies', který se zavolá vždy, když uživatel změní nastavení cookies (odsouhlasí, odmítne, změní jednotlivá nastavení v okně).
upgates.on('cookies', function() {
 // V těchto proměnných už budou změněné hodnoty
 upgates.cookies.functional
 upgates.cookies.analytics
 upgates.cookies.ads
 upgates.cookies.personalized
});

Nahrazení původních dynamických zástupců

Ve stávajících konverzních kódech je potřeba všechny staré dynamické zástupce {$...} nahradit novými dynamickými zástupci pro javascript. Viz následující ukázka.

 • Zápis využívající staré dynamické zástupce:
'amount':{$order_total_without_shipment_payment_vat},
'orderNum':{$order_number},
'promoCode': {$voucher_code}
 • Zápis využívající nové dynamické zástupce:
'amount': upgates.order.prices.items.withVat,
'orderNum': upgates.order.number,
'promoCode': upgates.order.discounts.voucher.code
Na této stránce

Další zdroje informací

Facebook Forum

Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

Přejít do fóra

Akademie

Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

Přejít do akademie

Novinky z Blogu

Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

Přejít do blogu

Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

Zákaznická podpora