Doplňky - Stavy doplňků

Každý doplněk prochází určitým procesem vývoje. V jakém stavu se váš doplněk nachází můžete zjistit z detailu doplňku, anebo seznamu doplňků.

Zobrazení v detailu doplňku

Zobrazení v seznamu doplňků

Seznam stavů doplňků

Je první krok, který jste již provedli v sekci Vytvoření nového doplňku vyplněním formuláře. Po jeho vyplnění se doplněk automaticky založí a bude v tomto stavu.

Doplněk byl vytvořený a nyní se očekává spojení se specialistou z Upgates prostřednictvím videohovoru, během něhož budete mít příležitost sdílet svou představu o fungování přídavného doplňku. Je třeba, aby se i z vaší strany hovoru zúčastnil technik, který bude propojení realizovat.
Je důležité, abyste v tomto bodě již měli promyšlenou základní funkčnost doplňku, kterou nám budete prezentovat.

V tomto stavu se váš doplněk ocitá v případě, kdy konzultace se specialistou byla dokončena a váš doplněk byl schválen k vytváření.

Zpřístupní se vám v doplňku nové sekce, které je potřeba vyplnit a poté odeslat ke schválení na stranu Upgates.

  • Hlavní - Obecné informace o vytváření doplňku s odkazy na důležité články a dokumentace
  • Informace o doplňku - Veřejná část doplňku, kterou vidíte momentálně pouze vy. Později jí uvidí také zákazník a slouží k popisu vašeho doplňku.
  • Uživatelé - V této sekci máte možnost pozvat nového uživatele, který vám se správou / vytvářením doplňku může pomoci.
  • Marketing - V této sekci vyplníte o jaké druhy marketingové propagace máte při zveřejnění doplňku zájem.
  • Vývoj doplňku - V této sekci vyplníte vy, popřípadě váš techni detailní soupis všech API přístupů, které budete potřebovat, v jakých intervalech a proč.

Jakmile doplněk budete mít hotov, důkladně si jej prosím otestujte a nejlépe i vytvořte rovnou pro zákazníky do sekce Informace o doplňku návod krok za krokem, jak by měl postupovat.

Jakmile budete mít vyplněné všechny náležitosti tak v detailu doplňku, sekce Hlavní pro vás je připravené tlačítko "Odeslat ke končenému schválení". Marketplace překontroluje, že máte vyplněné všechny povinné pole a odešle na stranu Upgates notifikaci, že máte doplněk připraven pro naše otestování.

Provedeme kontrolu záznamů v logu, což nám pomůže zjistit, zda se integrace chová tak, jak by měla. Pokud narazíme na jakékoliv nedostatky, chyby nebo potřebu oprav, dáme vám vědět prostřednictvím formuláře technické podpory v administraci vašeho vývojového e-shopu.

Kontrola bude probíhat nejen z API komunikace, ale důležitým aspektem pro nás je také správná navigace zákazníka v doplňku a správnost návodu na aktivaci a nastavení doplňku.

Pokud je z vaší strany k založení účtu novým klientem požadována smlouva nebo jakýmkoliv jiným způsobem schvalujete registrované uživatele, budeme potřebovat z vaší strany testovací účet ve vaší aplikaci /službě, který již tímto procesem prošel a my jej mohli používat k testování.

Naším cílem je zajistit, že váš doplněk funguje bezchybně a efektivně, a že splňuje všechny požadavky, které jsme společně stanovili.

Délka trvání této fáze závisí na počtu nalezených nedostatků a rychlosti jejich řešení.

Pokud z naší strany dokončíme testování a nebudeme mít k fungování žádné připomínky, bude doplněk schválen a publikován pro všechny administrace našich klientů.

Další článek
Doplňky - Změna fungování (verzování)