Základním cílem modulu je podpora prodeje. Produkty se přiřazují kategoriím, ve kterých se mají zobrazovat. Ve výchozím nastavení se doporučené produkty zobrazují nad seznamem všech ostatních produktů v kategorii. 

Jsou zobrazeny formou slideru, který šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezuje v počtu nastavených položek. Počet zobrazovaných položek ve slideru můžete nastavit podle návodu zde. Pokud nejsou žádné produkty přiřazené jako Doporučené, přestane se celý modul zobrazovat. Aktivovat zpět jej můžete naopak opětovným přidáním položky jako Doporučené.

Modul "Doporučené" můžete v případě potřeby také přejmenovat pomocí návodu zde.

Přidání doporučeného produktu

Doporučené produkty můžete vložit buď do kategorií nebo na hlavní stránku. Slouží k podpoře prodeje uvedených produktů.

Typ kategorie musí být v tomto případě nastaven na Stránka s produkty. V opačném případě se oddíl Doporučené nebude u kategorie zobrazovat!

Popis v administraci

  1. V menu administrace zvole sekci:
    1. Kategorie / Seznam kategorií nebo
    2. Kategorie / Hlavní stránka
  2. Zvolte kategorii, ve které chcete doporučené produkty zobrazit.
  3. Sjeďte níže do oddílu Doporučené.
  4. Klikněte na tlačítko "+ Nový".
  5. Najděte produkty, které chcete doporučit a klikněte "Přidat" na jejich řádku.
  6. Uložte provedené změny.

Obdobným způsobem je možné nastavit doporučené produkty na hlavní stránce. V takovém případě zvolte sekci Kategorie / Hlavní stránka.

Odstranění doporučeného produktu

Doporučené produkty můžete z kategorie nebo hlavní stránky odstranit následujícím způsobem. Když odstraníte všechny produkty v oddíle Doporučené, celý modul se z pohledu zákazníka deaktivuje a nebude se zobrazovat. 

Zobrazení na e-shopu

Zobrazení na hlavní stránce

Na e-shopu se zobrazuje před ostatními top nabídkami. 

Kategorie s produkty

Na e-shopu se zobrazuje nad seznamem produktů dané kategorie. 

Často se ptáte

Lze nějak ošetřit, aby se produkty "na dotaz" nedostávaly do doporučených produktů?

Doporučené produkty na hlavní stránce jsou manuální volbou administrátora. V jednotlivých kategoriích jsou také sekce doporučené spravující se z administrace ručně.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna