Základním cílem modulu je podpora prodeje. Produkty se přiřazují kategoriím, ve kterých se mají zobrazovat. Ve výchozím nastavení se doporučené produkty zobrazují nad seznamem všech ostatních produktů v kategorii. 

Jsou zobrazeny formou slideru, který šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezuje v počtu nastavených položek. Počet zobrazovaných položek ve slideru můžete nastavit podle návodu zde. Pokud nejsou žádné produkty přiřazené jako Doporučené, přestane se celý modul zobrazovat. Aktivovat zpět jej můžete naopak opětovným přidáním položky jako Doporučené.

Modul "Doporučené" můžete v případě potřeby také přejmenovat pomocí návodu zde.

Zobrazení na eshopu

Zobrazení na hlavní stránce

Na e-shopu se zobrazuje před ostatními top nabídkami. 

Kategorie s produkty

Na e-shopu se zobrazuje nad seznamem produktů dané kategorie. 

Často se ptáte

Lze nějak ošetřit, aby se produkty "na dotaz" nedostávaly do doporučených produktů?

Doporučené produkty na hlavní stránce jsou manuální volbou administrátora. V jednotlivých kategoriích jsou také sekce doporučené spravující se z administrace ručně.

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna