Doporučené produkty jsou zobrazeny formou slideru, který šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezují v počtu nastavených položek.

Zobrazení

Hlavní stránka

Na e-shopu se zobrazuje před ostatními top nabídkami. V administraci je přidáváte v modulu Kategorie / Hlavní stránka / oddíl Doporučené.

Kategorie s produkty

Na e-shopu se zobrazuje nad seznamem produktů dané kategorie. Vybíráte zde pouze z těch produktů, které jsou zařazeny do dané kategorie nebo jejích podkategorií. V administraci je plníte v modulu Kategorie / Seznam kategorií. Vyberete konkrétní kategorii, ale pouze tu, která má nastavený typ Stránka s produkty (oddíl Hlavní). V oddílu Doporučené přidáváte jednotlivé produkty.

Přidání doporučeného produktu do kategorie

Do kategorie doporučené produkty přidáte tak, že v detailu kategorie (modul Kategorie / Seznam kotegorií) v oddílu Hlavní nejdříve ověříte, zda Typ kategorie je nastaven na Stránka s produkty.

Po uložení přejděte do oddílu Doporučené. Ze seznamu vytvořených produktů vyberte ty, které chcete na dané stránce zobrazovat.

Diskuse