Doporučené produkty jsou zobrazeny formou slideru, který šetří prostor na stránce a přitom vás relativně neomezují v počtu nastavených položek. Zobrazit je můžete na těchto stránkách:

Hlavní stránka

Na e-shopu se zobrazuje před ostatními top nabídkami. V administraci je přidáváte v modulu Kategorie / Hlavní stránka / oddíl Doporučené.

Kategorie s produkty

Na e-shopu se zobrazuje nad seznamem produktů dané kategorie. Vybíráte zde pouze z těch produktů, které jsou zařazeny do dané kategorie nebo jejích podkategorií. V administraci je plníte v modulu Kategorie / Seznam kategorií. Vyberete konkrétní kategorii, ale pouze tu, která má nastavený typ Stránka s produkty (oddíl Hlavní). V oddílu Doporučené přidáváte jednotlivé produkty.

Diskuse