Drobečková navigace (breadcrums)

Drobečková navigace, často označovaná jako breadcrumbs (což je anglický výraz pro drobečky, inspirovaný pohádkou o Hanselovi a Gretel), je navigační nástroj používaný na webových stránkách, který umožňuje uživatelům snadno sledovat, kde se nacházejí v rámci struktury daného webu.

Drobečková navigace obvykle vypadá jako řada odkazů, které ukazují cestu od domovské stránky po aktuální stránku. Tyto odkazy jsou často oddělené symboly (jako je lomeno / nebo šipka >), a uživatel může na kterýkoliv z nich kliknout, aby se vrátil na předchozí úroveň struktury webu.

Příklad: Domů > Blog > Kategorie > Název článku

Drobečková navigace má několik klíčových výhod:

  1. Usnadňuje orientaci: Uživatelům poskytuje jasnou cestu zpět na domovskou stránku nebo na vyšší úroveň hierarchie webu.

  2. Podporuje SEO: Vyhledávače, jako je Google, používají drobečkovou navigaci k lepšímu pochopení struktury a obsahu webu. Také ji mohou zobrazit ve výsledcích vyhledávání, což může zvýšit klikatelnost.

  3. Zlepšuje uživatelskou zkušenost: Uživatelé ocení, když mohou rychle a snadno určit, kde se nacházejí a jak se vrátit zpět.

Když navrhujete drobečkovou navigaci pro váš web, je důležité udržet ji jednoduchou a konzistentní napříč celým webem. Měla by odrážet strukturu vašeho webu a pomáhat uživatelům pochopit, jak jsou jednotlivé stránky propojeny.

Další článek
Dwell Time