Duplikovat položku

Vytvořte kopii položky a pouze vybraný obsah upravte. Ušetříte spoustu času pracným vytvářením nových položek pokáždé od začátku. Takto si můžete v administraci navrhnout řadu univerzálních šablon a pak už jen upravovat jejich klony.

Možnosti duplikace

  • Tabulka položek - Vytvoření kopie položky provedete přímo z tabulky položek.
  • Funkční tlačítko Akce - Najdete jej v detailu položky, kterou chcete duplikovat. V otevíracím menu vyberte možnost Duplikovat. Tlačítko se objeví až po prvotním uložení formuláře.

Následně se prokliknete do detailu zkopírované položky. Z důvodu zachování unikátnosti se za název a kód přidá postfix -KOPIE. Ten si samozřejmě upravíte společně dalším obsahem, které se liší od kopírované položky.

Upozornění! Pokud nastavujete kód položky pomocí číselné řady (Nastavení / Základní / Číselné řady), místo postfixu se řada navýší o jednotku.

Diskuse