Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.
Duplikace položky

Kopii položky můžete vytvořit duplikací. Následně pak stačí pouze vybraný obsah upravit. Ušetříte spoustu času pracným vytvářením nových položek pokaždé od začátku. Takto si můžete v administraci navrhnout řadu univerzálních šablon a pak už jen upravovat jejich duplikáty.

Postup duplikace produktu

  1. V menu administrace zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Klikněte na symbol pro duplikaci na řádku požadované položky.
  3. V novém produktu se zobrazí veškerý obsah z kopírovaného produktu, pouze za unikátní prvky jako název a kód se přidá postfix -KOPIE.

Další možnosti duplikace

Druhou možností jak lze aktuálně upravovanou položku duplikovat je pomocí funkčního tlačítka "Akce" na straně administrace. Po najetí na ikonku vlaječky vyberte z nabídky Duplikovat.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna