Dwell Time

Dwell Time je metrika, která se v online marketingu a SEO (optimalizace pro vyhledávače) používá k měření doby, kterou uživatel stráví na webové stránce po kliknutí na výsledek vyhledávání a před návratem zpět do výsledků vyhledávání.

Tato metrika je důležitá, protože hraje roli v algoritmech vyhledávačů jako je Google, kde může ovlivnit hodnocení kvality stránky a její pozici v SERP (výsledky vyhledávání). Obecně platí, že čím déle uživatel zůstane na stránce (tj. čím je dwell time delší), tím spíše vyhledávač předpokládá, že stránka byla pro uživatele hodnotná a relevantní pro jeho vyhledávací dotaz.

Dwell Time se může lišit od dalších metrik jako je bounce rate (míra opuštění stránky) nebo average time on page (průměrný čas strávený na stránce). Bounce rate se vztahuje k uživatelům, kteří opustí stránku bez jakékoliv interakce, zatímco dwell time se zaměřuje na uživatele, kteří se vracejí zpět do výsledků vyhledávání. Average time on page zahrnuje veškerý čas strávený na stránce, bez ohledu na to, kam uživatel následně odejde.

Zlepšení dwell time může zahrnovat různé strategie, včetně vytváření kvalitního a relevantního obsahu, zlepšení designu a uspořádání stránky, zrychlení načítání stránky, a další.