Se zákazníky e-shopu je dobré komunikovat, neustále od nich získávat zpětnou vazbu pro marketingové účely nebo odhalovat skryté problémy v obchodě.

Pokud zákazník nenajde vhodný produkt k objednání, můžete mu umožnit zadat poptávku.

Ukládání informací z formulářů

Odpovědi z odeslaných formulářů vám dorazí do Zpráv (modul Zákazníci / Zprávy). Více zde. Navíc si je můžete nechat zaslat v kopii na email. Viz. níže.

Přihlášený zákazník

Pokud formulář vyplňuje přihlášený zákazník, automaticky se ve vybraných polích předvyplní jeho profilové údaje. Ty není možné změnit.

Nepřihlášený zákazník

Nepřihlášený zákazník vyplní všechna pole formuláře manuálně. Pokud pod daným emailem existuje v databázi zákazníků (modul Zákazníci / Seznam zákazníků) nějaký profil, zapíše se tato zpráva a její údaje do daného profilu. Pokud neexistuje, založí se profil nový a údaje z formuláře se do něj přidají.

Předdefinované formuláře

Vlastní formuláře

Přejděte do modulu Obsah / Formuláře. Vedle seznamu předdefinovaných formulářů je možné založite nový vlastní formulář.

Klikněte na tlačítko Nový. Zobrazí se stránka s nastavením.

Najdete zde pole pro připsání poznámky pod formulářem.

Událost po odeslání formuláře

Dále lze nastavit událost po odeslání formuláře. Máte tyto možnosti:

 1. Zobrazí se vyskakovací okna s poděkováním za vyplnění formuláře.
 2. Zákazník je přesměrován na URL adresu, kde mu můžete rovněž poděkovat nebo třeba pokračovat ve vyplňování jiného formulář.

Typy formulářových polí

 • Výchozí (input, textarea, select, radio, checkbox) se zaznamenávají do administrace jako textové informace.
 • Předdefinovaná (jméno, ulice, město atd.) se ukládají do profilu kontaktu do příslušných datových polí.

Informace ve formulářovém poli

Vedle typu lze u formulářového pole nastavit:
 • Popis pole
 • Výchozí hodnotu
 • Šířku pole (pouze input, textarea, select)
 • Výšku pole (pouze textarea)
 • Maximální počet znaků (pouze input, textarea, select)
 • Povinné / nepovinné
 • Jen pro čtení
 • Omezení na hodnotu číselnou nebo emailová adresa

Přidání formuláře do stránky

V níže uvedených modulech najdete v detailu položky oddíl Rozšířené. V poli Formulář pak vyberte formulář, který chcete umístit na dané stránce.

Stránky umožňující vložení formuláře

Zasílání kopie zprávy do emailového klienta

Pokud raději komunikujete ze svého emailového klienta (Outlook, Gmail atd.), nastavte u jednotlivých formulářů do pole Kopie zprávy na email emailovou adresu a vše co dorazí do modulu Zprávy (Zákazníci / Zprávy) bude odesláno rovněž na tento email. Níže zobrazení formuláře Kontaktujte nás.

Do pole vyplňte konkrétní emailovou adresu nebo zástupce z nabízených možností.

Vyplnění pomocí zástupce

{$system_email} - Výchozí nastavení pole. Pošle kopii zprávy na hlavní email e-shopu, který je vyplněn v Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.

{$sender_email} - Data vyplněná do formuláře je možné zaslat v kopii na email toho, kdo formulář vyplnil. Je to dobré pro rekapitulaci nebo potvrzení zaslaných údajů. 

Více informací o zástupcích najdete zde.

Diskuse