Emailing

Získejte díky emailingu nové objednávky, informujte zákazníky o novinkách nebo se jen připomenete, že jste stále tady.

Pro emailing použijte buď interní řešení (modul Marketing / Emailing) nebo se napojte na externí specializovanou službu dle aktuální nabídky hotových propojení >

V tomto modulu se zobrazuje historie odeslaných kampaní řazená chronologicky od nejnovějších. Dozvíte se, jak byly jednotlivé kampaně úspěšné, kolik příjemců e-mailovou zprávu obdrželo, kolik ji otevřelo a nakonec objednalo. Budete moci sledovat průběh odesílání kampaně. Odesílání probíhá postupně, aby byl zajištěn antispamový princip e-mailingu.

Vytvoření kampaně

Kampaň si vytvořte v modulu Marketing / Emailing, který najdete v levém menu administrace. Kliknutím na Nová se založí nový Koncept emailingové kampaně. Je možné mít jen jeden rozpracovaný koncept (zeleně podbarvený). Níže vidíte příklad seznamu kampaní, kde je koncept na prvním místě a následují odeslané kampaně z historie. Můžete se prokliknout na jejich detail se statistikami.

Po založení konceptu se přenesete do průvodce vytvoření nové kampaně, do první záložky Zákazníci. Krok po kroku si projdeme nastavení kampaně až do Sumarizace, odkud se kampaň odesílá.

Průvodce novou kampaní

Proces vytvoření kampaně se skládá ze 4 kroků:

1. Zákazníci

Zde vybíráte zákazníky z vaší databáze e-shopu. Kliknutím na tlačítko Nový se otevře okno s nabídkou zákazníků, kteří akceptují zaslání emailingu. V Seznamu zákazníků si označte konkrétní zákazníky, které chcete zařadit do kampaně (zaškrtněte pole na začátku řádku tabulky). V seznamu můžete použít filtry pro zúžení výběru. Pomocí hromadných úprav pak označené položky vložíte do emailingové kampaně. Přidání zákazníků můžete opakovat kolikrát chcete. Zákazníci se vždy přidají ke stávajícím.

Poznámka! Z hlediska GDPR je třeba mít od zákazníka aktivní souhlas. Aktivním souhlasem se chápe vyplnění emailové adresy do formulářového pole, které je pro sběr emailových adres za účelem emailingu přímo určeno.

Dále lze získat aktivní souhlas zákazníka v registračním a objednávkovém formuláři v košíku. Zaškrtávací pole je zde standardně odškrtnuto a zákazník jej musí aktivně zaškrtnout a projevit tak aktivní souhlas s přijímáním emailingových zpráv. V administraci se akceptace emailingu zobrazena v detailu zákazníka (modul Zákazníci / Seznam zákazníků, v detailu zákazníka záložka Popis oddíl Osobní údaje).

Pokud budete chtít do emailingové šablony přidat značky oslovení a skloňování {$customer_salutation} {$customer_declension}, je třeba zkontrolovat a případně doplnit v tabulce zákazníků jejich hodnoty. Ty se mimo jiné plní v detailu zákazníka (oddíl Komunikace).

2. Šablona

V tomto kroku je třeba nastavit emailingovou šablonu. Může se jednat o textovou nebo graficky upravenou šablonu ve formátu HTML. V UPgates máte k dispozici přednastavenou Výchozí šablona, která je přizpůsobná pro mobily a tablety. Můžete si ji libovolně upravit pro své potřeby.

Nastavení emailingové šablony

Novou šablonu si vytvoříte nebo nahrajete do  Nastavení / Emaily / Emailing. Úprava šablony se provádí podobně jako v případě úpravy dokumentu. Také používáte textový editor.

Pokud do těla zprávy vložíte značku {$products}, systém na jejím místě vygeneruje seznam produktů. Ten si nastavíte v konceptu emailingové kampaně v záložce Produkty (viz. dále).

Vzhled tohoto seznamu produktů, respektive jedné z jeho položek, si nastavíte v poli Vzhled produktu. Na obrázku níže vidíte také přidání značek (např. názvu produktu {$productName}).

Upozornění! Něměňte názvy zástupců (proměnné) ve složených závorkách. Pokud systém značku nenajde nastane chyba a úpravy se neuloží.

Dalšími značkami, na které je dobré upozornit, jsou v úvodu zmíněné:

  • {$customer_salutation} - do emailu se vloží oslovení zákazníka (např. Vážený pane),
  • {$customer_declension} - vloží se skloňování jména zákazníka.

3. Produkty

V třetím kroku konceptu emailingové kampaně si nastavíte seznam produktů, který se zobrazí v těle emailu pod značkou {$products}. Pokud vaše šablona tuto značku neobsahuje, můžete tento krok vynechat.

4. Sumarizace

V posledním kroku si zkontrolujeme hotovou kampaň připravenou k odeslání. Jsou zde informace o tom, kolik emailů se právě chystáte odeslat a kolik z nich je placených. Cenu za každý odeslaný email nad rámec vašeho tarifu najdete v ceníku zde >.

Pokud máte všechny údaje zkontrolovány, potvrďte odeslání kampaně tlačítkem Uložit. Rozesílka může trvat až několik hodin podle toho kolik oslovuje zákazníků. K odesílání dochází dávkově tak, aby byla zohledněna ochrana proti spamu (každých 5 minut 1000 zpráv).

Historie kampaní

V seznamu kampaní se můžete prokliknout na detail realizované kampaně.

Zobrazí se statistiky o počtu odeslaných a otevřený emailů. Dále počet emailů, na jejichž základě došlo k objednávce.

K nahlédnutí máte údaje, které se odeslaly v hlavičce zprávy, seznam produktů a odkazů obsažených v těle zprávy. Dále soupis kontaktů včetně možnosti prohlédnout si vzhled zaslaného emailu (ikona lupy).

Vracející se emaily

V administraci pod Nastavení / Emaily / Emailing v oddílu Nastavení si můžete aktivovat funkci Vyřadit zákazníka z emailingu po. Zamezíte tomu, aby byly emaily zasílány někomu, komu je nelze doručit (z důvodu např. neexistující emailové adresy) nebo je dotyčný nečte, protože ho nezajímají. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, vyřazování z emailingu na základě tohoto pravidla probíhat nebude.

Pro techniky! Nepřečteným emailem chápeme takový email, který mohl být adresátem otevřen, ale během 7 dnů v něm nebyla provedena žádná aktivita. Tzn. od doručení v něm nebylo kliknuto na žádný odkaz nebo v něm nebyly načteny obrázky. Pokud vyřazený zákazník provede nějakou aktivitu v zaslaném emailu někdy v budoucnu, jeho vyřazení z emailingu se zreviduje.

 

Diskuse