Emailing

Získejte díky emailingu nové objednávky, informujte zákazníky o novinkách nebo se jen připomeňte, že jste stále zde.

Každý měsíc máte možnost odeslat až 10 000 zpráv z modulu emailing zdarma. Nad tento limit je každá zpráva zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

Návrh emailingové šablony

Nejdříve je třeba upravit výchozí šablonu v nastavení. Tu pak můžete použít opakovaně.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Emaily / Emailing.
 2. Klikněte na výchozí šablonu. Případně založte šablonu novou pomocí tlačítka + Nová. Pro usnadnění práce do těla zprávy zkopírujte obsah z výchozí šablony, který následně upravíte.
 3. Zvolte Typ editoru a následně upravte tělo zprávy v Textového editoru nebo Editoru kódu.
 4. Uložte provedené změny.

V šabloně se pracuje s dynamickými zástupci (více zde), které vkládáte do obsahu šablony. Při odeslání se místo jejich značky doplní hodnota uložená v databázi e-shopu.

Typ editoru

 • Textový editor - zpráva formátována pouze v Textovém editoru. Více zde.
 • Editor kódu - zpráva formátována ve zdrojovém kódu pomocí editoru kódu.

Možnosti ohraničení tabulek

V rámci editací textů, máte i možnost editovat ohraničení buněk.

Editaci otevřete:

 1. Vyberte prvek který chcete upravovat.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti tabulky
 3.  Pokročilé a zvolte Styl ohraničení, který vám vyhovuje

 • Solid

  Plná čára rámečku

 • Dotted

  Tečkovaná čára rámečku

 • Dashed

  Čárkovaná čára rámečku

 • Double

  Dvojitá čára rámečku

 • Groove

  3D rámeček s efektem

 • Ridge

  3D rámeček s efektem

 • Inset

  3D rámeček s efektem

 • Outset

  3D rámeček s efektem

 • Hidden

  Rámeček se nevykreslí

 • Žádné
  Bez rámečku

Nastavení rozměru obrázků

V administraci je možné si nastavit šířku obrázku produktu v pixelech, podle které se budou generovat obrázky produktů do emailingové šablony. Jedná se pouze o produkty v rámci třetího kroku emailingové kampaně Produkty (více zde).

Postup v administraci

 1. Přejděte do sekce Nastavení / Emaily / Emailing.
 2. Přejděte do oddílu Hlavní.
 3. Do pole Šířka obrázku produktu zadejte potřebnou hodnotu v pixelech.
 4. Uložte provedené změny.

Šablona na míru

V případě, že máte k dispozici šablonu vytvořenou na míru v nějakém externím programu, stačí její zdrojový kód zkopírovat do Těla zprávy.

Nastavte v tomto případě Typ editoru na Editor kódu.

Oslovení a skloňování jména

Pokud chcete mít zprávu co nejvíce personifikovanou, je vhodné do ní vložit konkrétní oslovení příjemce. To můžete udělat pomocí dynamických zástupců.

 1. Do místa, kde chcete zobrazit oslovení zákazníka (více zde) vložte zástupce {$customer_salutation}.
 2. Do místa, kde chcete zobrazovat jméno po skloňování (více zde) vložte zástupce {$customer_declension}.

Vytvoření emailingové kampaně

Pokud máte upravenou šablonu do požadované podoby, můžete ji odeslat v kampani vašim zákazníkům.

Emailing je možné zasílat pouze zákazníkům, kteří aktivně akceptovali zasílání emailingu. Tuto informaci najdete v detailu zákazníka (Zákazníci / Seznam zákazníků). 

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / Emailing.
 2. Klikněte na tlačítko + Nová.
 3. Zobrazí se detail kampaně v záložce 1. Zákazníci.
  1. Klikněte na tlačítko + Nový.
  2. Ve vyskakovacím okně zaškrtněte pole u zákazníků, kterým chcete zprávu poslat. V nabídce jsou pouze ti, kteří akceptují emailing.
  3. Dole pod tabulkou výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Přidat.
  4. Výběr můžete libovolně opakovat.
  5. Nakonec vyskakovací okno zavřete pomocí křížku vpravo nahoře.
  6. Doplňte ve výsledném seznamu chybějící Oslovení a Skloňování jména v 5. pádě (více zde). Pokud nevyplníte, vloží se výchozí oslovení (více zde) a příjmení zákazníka v základním tvaru.
  7. Provedené změny Uložte.
 4. Klikněte na záložku 2. Šablona.
  1. V otevíracím menu zvolte požadovanou Šablonu emailingu.
  2. Vyplní se přednastavené údaje, které si v případě potřeby individuálně úpravte. Tyto úpravy se neuloží do nastavení šablony. Budou platné pouze pro tuto kampaň.
  3. Uložte provedené změny.
 5. Přejděte na další záložku 3. Produkty.
  1. Klikněte na tlačítko + Nový.
  2. Přidejte produkty, které chcete ve zprávě zobrazovat.
  3. Příjemce emailu bude mít takovou cenu produktu, která odpovídá jeho nastavenému ceníku.
  4. Seznam produktů se přidá do emailingové šablony prostřednictvím zástupce {$products}.
 6. Klikněte na poslední záložku 4. Sumarizace.
  1. Zkontrolujte vzhled emailu.
  2. Kliknutím na tlačítko Odeslat se kampaň začne posílat na vybrané zákazníky. Ihned se odešle na maximálně 10 kontaktů, zbývající emaily v kampani se odesílají na pozadí.
  3. Nezapomeňte, že se jedná o nevratný krok, proto pro jistotu pošlete kampaň nejdříve na vlastní email a až potom na své zákazníky.

Historie a statistiky emailingu

V seznamu kampaní se můžete prokliknout na detail odeslané kampaně. Najdete v ní statistiky a data pro zpětnou kontrolu.

Seznam kampaní (historie)

 1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / Emailing.
 2. Zobrazí se seznam kampaní, kde na prvním místě je řádek s názvem Koncept. Objeví se pouze tehdy, máte-li rozpracovanou a zatím neodeslanou kampaň.
 3. Další řádky seznamu znamenají chronologicky seřazenou historii odeslaných kampaní.

Detail kampaně (statistiky)

 1. Po kliknutí na ikonu se zobrazí statistiky o počtu odeslaných a otevřený emailů. Dále je zde počet emailů, na jejichž základě došlo k objednávce na e-shopu.
 2. V detailu kampaně najdete úvodní statistický, informační přehled a další oddíly zaměřené na jednotlivé okruhy dat obsažené v dané kampani.

  Přidání zákazníka do newsletteru

  Formulář pro přihlášení do newsletteru, obsahující pouze jedno formulářové pole pro zadání emailové adresy, se zobrazuje na všech stránkách, převážně v zápatí, e-shopu.

  Samostatná stránka, na kterou lze odkazovat, existuje na relativní adrese /newsletter

  Postup v administraci

  Zákazníkovi může nastavit akceptaci emailingu také samotný administrátor.

  1. V menu administace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Vyberte zákazníka, kterého chcete vyřadit ze zasílání emailingu.
  3. Ujistěte se, že se nacházíte v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Osobní údaje.
  5. V poli Akceptuje emailing nastavte možnost ano.
  6. Uložte.

  Vyřazení zákazníka z newsletteru

  Manuální vyřazení

  1. V menu administace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Vyberte zákazníka, kterého chcete vyřadit ze zasílání emailingu.
  3. Ujistěte se, že se nacházíte v záložce Popis.
  4. Přejděte do oddílu Osobní údaje.
  5. V poli Akceptuje emailing nastavte možnost ne.
  6. Uložte.

  Automatické vyřazení

  Nastavením automatiky zamezíte tomu, aby byly emaily zasílány někomu, komu je nelze doručit (z důvodu např. neexistující emailové adresy) nebo je dotyčný nečte, protože ho nezajímají. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, vyřazování z emailingu na základě tohoto pravidla probíhat nebude.

  V detailu zákazníka se nastaví v poli Akceptuje emailing možnost vyřazen.

  Nastavení v administraci

  1. V menu administace zvolte sekci Nastavení / Emaily / Emailing.
  2. Přejděte do oddílu Hlavní.
  3. Ve funkci Vyřadit zákazníka z emailingu po nastavte počet nepřečtených zpráv, po kterém bude následovat vyřazení zákazníka z emailingu.
  4. Uložte.

  Nepřečteným emailem chápeme takový email, který mohl být adresátem otevřen, ale během 10 dnů v něm nebyla provedena žádná aktivita. Tzn. od doručení v něm nebylo kliknuto na žádný odkaz nebo v něm nebyly načteny obrázky. Pokud vyřazený zákazník provede nějakou aktivitu v zaslaném emailu někdy v budoucnu, jeho vyřazení z emailingu se zreviduje.

  Odhlášení zákazníkem

  Zákazník obdrží emailingovou zprávu a pokud už další zprávu získat nechce, klikne na odkaz Zrušit newsletter

  Stránka pro odhlášení

  Každá emailingová šablona by měla tento odkaz povinně obsahovat. Ve výchozí šabloně je odkaz zapsaný. Používá dynamickou značku {$cancelUrl}, která se vkládá do URL odkazu.

  Zákazník se dostane na stránku Zrušení odběru novinek obsahující předvyplněné pole s emailovou adresou příjemce emailingu. Tlačítkem potvrdí zákazník zrušení zasílání novinek.

  Externí služby emailingu

  Pro emailing je možné využít nejen interní modul v administraci Upgates, ale také napojení na externí službu dle aktuální nabídky hotových propojení. Více zde.

  Vámi vybranou společnost je třeba napřímo kontaktovat a domluvit si podmínky spolupráce.

  Na této stránce

  Další zdroje informací

  Facebook poradna

  Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému UPgates.

  Přejít do poradny

  Akademie

  Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

  Přejít do akademie

  Novinky z Blogu

  Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

  Přejít do blogu

  Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

  Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

  Zákaznická podpora