Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.
Editor kódu

Potřebujete v grafické šabloně vašeho e-shopu provést úpravy v HTML a CSS (SASS) kódu? Můžete to udělat pomocí editoru kódu, který je součástí administrace.

Pro práci v editoru kódu je třeba mít běžné znalosti kódování webových stránek v HTML5 (Latte), CSS3 (Sass) a JS (jQuery).

Testovací verze

Veškeré úpravy probíhají na testovací verzi. Aby se změny projevily na ostré doméně, je potřeba testovací verzi překlopíte na ostrou verzi. Testovací verze je určená pro úpravy grafiky. Více o prostředí systému zde >

Práce v editoru

V administraci přejděte do  Grafika / Editor kódu

Oddíl Styles

_custom.scss

V oddílu Styles se nachází soubory pro vlastní stylopis. Ještě více přizpůsobte vzhled e-shopu vlastním požadavkům.

_variables.scss

Pomocí scss proměnných upravíte barevnost a další nastavení až do detailů grafiky, aniž byste jakkoli zasahovali do stylopisu.

Oddíl Scripts

Pro ty, kdo potřebují upravit javascripty v grafickém prostředí šablon je zde soubor common.js (oddíl Scripts).

Oddíl Templates

Editor umožňuje upravit také HTML kód grafiky. Díky tomu např. do šablony vložíte vlastní pole, upravíte její strukturu, přehodíte pozici nějakého prvku atd. Pokud chcete v HTML provádět tyto individuální úpravy, je třeba odstavit modul designer. Úpravy by vám totiž mohl designer přepsat a vaše práce by byla ztracena. Pro aktivaci šablon je třeba kontaktovat technickou podporu.

Upozornění! Individuální úpravy v HTML lze tedy začít provádět, až když máte kompletně nastavenou grafiku v modulu designer. Do té doby je zbytečné kontaktovat technickou podporu.

Oddíl Theme

V designerovi si nastavujete Motivy, které obsahují stylopis _theme.scss. Ten obsahuje scss mixin a další speciální styly pro daný motiv.

Oddíl Poznámky

Soubor, do kterého si můžete zapsat poznámky týkající se vašich kódu. V případě změny verze designu  se tento soubor nepřemazává.

Upozornění!

Na chyby, které vznikly v důsledku vašich úprav v editoru kódu, se nevztahuje technická podpora. Doporučujeme si veškerý upravovaný kód důkladně zálohovat.

Diskuse
Často se ptáte