Editor kódu

Potřebujete v grafické šabloně vašeho projektu provést drobné úpravy v HTML a CSS (LESS) kódu? Můžete to udělat pomocí editoru kódu, který je součástí administrace. Je třeba k tomu mít alespoň základní znalosti HTML a CSS.

Testovací verze

Veškeré úpravy probíhají na testovací verzi. Aby se změny projevily na ostré doméně, je potřeba testovací verzi překlopíte na ostrou verzi. Testovací verze je určená pro úpravy a realizaci grafiky. Nachází se na adrese váš-projekt.upgates.com. Po převedení projektu na ostrý provoz testovací verze nezaniká a slouží pro další vývoj projektu, např. pro redesign grafiky.

Možnosti kodéra

Můžete si přidat vlastní stylopis nebo přepsat stávající.

Možnost úpravy předdefinovaných proměnných v grafice - např. barevnost jednotlivých komponent.

Ne vždy vám musí výchozí rozložení komponent v šabloně vyhovovat. Není problém je upravit na míru.

Např. na hlavní stránce si můžete přesunout aktuality úplně dolů atp.

Chceme, aby se UPgates co nejlépe přizpůsobil vašim individuálním potřebám. K tomu slouží tzv. vlastní pole, která se v administraci e-shopu nastaví a jejich obsah se zobrazí na webové části.

Např. potřebujete v detailu produktu zobrazit záložku "Tabulka velikostí" atp. Pomocí vlastních polí a úprav v editoru kódu je možné zobrazit na webové části e-shopu téměř jakékoli dodatečné informace.

Průvodce: Vlastní pole a jejich síla