EET si povolíte v administraci e-shopu pod Propojení / EET

Produkční režim

Jakmile budete mít vše odzkoušené a napojení otestováno - zapnete tuto možnost pro přechod na ostrou verzi.

Do doby, než zaškrtnete produkční režim, bude EET v testovací verzi, účtenky se budou odesílát, ale nebudou se evidovat.

DIČ

Pro DIČ se vezme hodnota, kterou jste vyplnili v Provozovateli. Pokud nemáte DIČ vyplněno, zobrazí se upozornění. Bez vyplněného DIČ nelze napojení na EET používat.

ID provozovny

Je to číselná hodnota (1 - 99999) kterou obdržíte při žádosti o přístupové údaje k EET.

Heslo

Obdržíte při žádosti o přístupové údaje k EET.

ID pokladního zařízení

Označení (identifikace) pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována. Standardně je hodnota předvyplněna. Více informací v dokumentaci k EET.

Certifikát (*.p12)

Nahrajete soubor s certifikátem. Soubor má příponu p12. Soubor obdržíte při žádosti o přístupové údaje k EET.

DIČ pověřujícího poplatníka

Vyplňuje se pouze ve specifických případech, více informací v dokumentaci k EET.

Není potřeba duplicitně vyplňovat vaše DIČ.

Zjednodušený režim

Pokud je zakliknuto, budou se data do EET posílat ve zjednodušeném režimu. O povolení zjednodušeného režimu musíte požádat finanční úřad.

Více na www.etrzby.cz

Možnosti EET v UPgates

Nastavení / Emaily / Systémové emaily

V případě platebních bran je třeba nastavit systémový email Platba objednávky, který je vázán na stav Platba úspěšná.

V oddílu Přílohy zkontrolujte přiložení účtenky, která obsahuje náležitosti EET.

Účtenka v UPgates

Tento nový dokument, obsahuje veškeré náležitosti spojené s EET.

Vytváří se v objednávkách pod Objednávky / Seznam objednávek spolu s ostatními standardními dokumenty.

Diskuse