Kampaň si vytvoříte v modulu Marketing / Emailing, který najdete v levém menu administrace. Kliknutím na Nová se založí nový Konceptu emailingové kampaně. Je možné mít jen jeden rozpracovaný Koncept (zeleně podbarvený). Níže vidíte příklad seznamu kampaní, kde je koncept na prvním místě a následují odeslané kampaně z historie. Můžete se prokliknout na jejich detail se statistikami.

Po založení konceptu jste se přenesli do průvodce vytvoření nové kampaně. Jste v první záložce Zákazníci. Krok po kroku si projdeme nastavení kampaně až do Sumarizace, odkud se kampaň odešle.

Průvodce nové kampaně

Proces vytvoření kampaně se skládá ze 4 kroků:

1. Zákazníci

Zde vybíráte zákazníky z vaší databáze. Kliknutím na Nový se otevře okno s nabídkou zákazníků, kteří akceptují zaslání emailingu. V Seznamu zákazníků si označte konkrétní zákazníky, které chcete zařadit do kampaně (zaškrtněte pole na začátku řádku tabulky). V seznamu můžete použít filtry pro zúžení výběru. Pomocí hromadných úprav pak označené položky vložíte do emailingové kampaně. Přidání zákazníků můžete opakovat kolikrát chcete. Zákazníci se vždy přidají k těm stávajícím.

Poznámka! Z hlediska GDPR je třeba mít od zákazníka aktivní souhlas. Aktivním souhlasem se chápe rovněž vyplnění emailové adresy v okně, které je přímo určeno pro sběr emailových adres pro rozesílání emailingu. Dále lze získat aktivní souhlas zákazníka v registračním a objednávkovém formuláři v košíku. Zaškrtávací pole je zde standardně odškrtnuto a zákazník jej musí aktivně zaškrtnout a projevit tak zájem o přijímání emailingových zpráv. V detailu zákazníka je akceptace emailingu zobrazena následovně.

Pokud bude vaše šablona obsahovat značky oslovení a skloňování {$customer_salutation} {$customer_declension}, je třeba zkontrolovat a případně doplnit v tabulce zákazníků jejich hodnoty. Ty se standardně plní ve formuláři v detailu zákazníka.

2. Šablona

V tomto kroku je třeba nastavit emailingovou šablonu. Může se jednat o textovou nebo graficky upravenou šablonu ve formátu HTML. V UPgates máte k dispozici přednastavenou Výchozí šablona, která je přizpůsobná pro mobily a tablety.

Po načtení šablony si ji můžete upravit, aby vyhovovala potřebám konkrétní kampaně. Zcela novou šablonu si vytvořit nebo nahrát v  Nastavení / Emaily / Emailing.

Úprava emailingové šablony

Úprava emailingové šablony se provádí podobně jako úprava dokumentu. Také používáte editor textů, také musíte dát pozor, abyste nezměnili značky (proměnné) ve složených závorkách.

Pokud do těla zprávy vložíte značku {$products}, systém místo ní vygeneruje seznam produktů, který si nastavíte v dalším kroku konceptu Produkty (viz. dále). Vzhled tohoto seznamu produktu, respektive jedné jeho položky, si nastavíte v poli Vzhled produktu. Na obrázku níže vidíte také přidání značek (např. názvu produktu {$productName}).

Dalšími značkami, na které je dobré upozornit, jsou v úvodu zmíněné:

  • {$customer_salutation} - do emailu se vloží oslovení zákazníka (např. Vážený pane),
  • {$customer_declension} - vloží se skloňování jména zákazníka.

3. Produkty

V třetím kroku konceptu emailingové kampaně si nastavíte seznam produktů, který se zobrazí v těle emailu pod značkou {$products}. Pokud vaše šablona tuto značku neobsahuje, můžete tento krok vynechat.

4. Sumarizace

V posledním kroku si zkontrolujeme hotovou kampaň připravenou k odeslání. Jsou zde informace kolik emailů se právě chystáte poslat a kolik z nich je placených. Cenu za každý odeslaný email nad rámec vašeho tarifu najdete v ceníku na stránkách zde.

Pokud máte všechny údaje zkontrolovány, potvrďte odeslání kampaně tlačítkem Uložit. Rozesílka může trvat až několik hodin podle toho kolik oslovuje zákazníků. K odesílání dochází dávkově tak, aby byla zohledněna ochrana proti spamu.

Historie kampaní

V seznamu kampaní se můžete prokliknout na detail realizované kampaně.

Zobrazí se statistiky o počtu odeslaných a otevřený emailů. Dále počet emailů, na jejichž základě došlo k objednávce.

K nahlédnutí máte údaje, které se odeslaly v hlavičce zprávy, seznam produktů a odkazů obsažených v těle zprávy. Dále soupis kontaktů včetně možnosti prohlédnout si vzhled zaslaného emailu (ikona lupy).

Vracející se emaily

Pokud emailová schránka již neexistuje nebo uživatel zadal špatnou emailovou adresu, je možné, že se vám budou emaily vracet s chybovou hláškou "Mail delivery failed". Při větším objemu zaslaných emailů se vám takto mohou vrátit stovky emailů, které zahltí vaší emailovou schránku. Jak tomu předejít si ukážeme.

V administraci pod Nastavení / Emaily / Emailing v oddílu Nastavení si nastavíte Vyřadit z emailingu po, čímž předejte nechtěným vracejícím se emailům. Pokud žádnou hodnotu nenastavíte, vyřazování z emailingu na základě tohoto pravidla probíhat nebude.

 

Diskuse