Kampaň si vytvoříte v modulu Zákazníci / Emailing, který najdete v levém menu administrace.

Kliknutím na se přenesete do Konceptu a jeho první záložky Kontakty. Krok po kroku projdete nastavení kampaně až se dostanete do Sumarizace, odkud kampaň odešlete.

Je možné mít jen jeden rozpracovaný Koncept (modře podbarvený). Můžete z něj kdykoli odejít a později se k němu vrátit. Nelze jej vymazat. Níže vidíte příklad seznamu kampaní, kde je koncept na prvním místě a následují odeslané kampaně z historie. Můžete se prokliknout na jejich detail se statistikami.

Vytvoření kampaně

Proces vytvoření kampaně se skládá ze 4 kroků.

1. Kontakty

Zde vybíráte kontakty z vaší databáze. Kliknutím nase přenesete do modulu Zákazníci / Seznam zákazníků.

komunikace a Emailing v e-shopu

V Seznamu zákazníků si označíte konkrétní kontakty, které chcete zařadit do kampaně. Můžete použít Filtry pro zúžení výběru. Pomocí hromadných úprav pak označené položky odešlete do konceptu emailingové kampaně. Odeslání můžete opakovat kolikrát chcete. Kontakty se vždy přidají k těm stávajícím.

komunikace a Emailing v e-shopu

Pokud bude vaše šablona obsahovat značky oslovení a skloňování (např. Vážený pane Nováku), je třeba zkontrolovat a případně doplnit v tabulce kontaktů jejich hodnoty (ty se primárně plní v detailu kontaktu). Více viz. níže v kapitole 2. Šablona.

Nakonec změny uložte a pokračujte do dalšího kroku.

2. Šablona

V tomto kroku je třeba nastavit emailingovou šablonu. Jedná se o graficky upravenou šablonu ve formátu HTML. V UPgates máte k dispozici přednastavenou Výchozí šablona, která je přizpůsobná pro mobily a tablety.

Po načtení šablony si ji můžete upravit, aby vyhovovala potřebám konkrétní kampaně. Zcela novou šablonu si založíte a nastavíte v modulu Nastavení / Zákazníci / Emailingové šablony.

Úprava emailingové šablony

Úprava emailingové šablony se provádí podobně jako úprava dokumentu. Také používáte editor textů, také musíte dát pozor, abyste nezměnili značky (proměnné) ve složených závorkách.

Pokud do těla zprávy vložíte značku {$products}, systém místo ní vygeneruje seznam produktů, který si nastavíte v dalším kroku konceptu Produkty (viz. dále). Vzhled tohoto seznamu produktu, respektive jedné jeho položky, si nastavíte v poli Vzhled produktu.

Dalšími zajímavými značkami jsou v úvodu zmíněné:

  • {$customer_salutation} - do emailu se vloží oslovení zákazníka (např. Vážený pane),
  • {$customer_declension} - vloží se skloňování jména zákazníka.

Obě tyto hodnoty je možné vyplnit v detailu kontaktu nebo v záložce Kontakty konceptu kampaně.

3. Produkty

V třetím kroku konceptu emailingové kampaně si nastavíte seznam produktů, který se zobrazí v těle emailu na místě značky {$products}. Pokud vaše šablona tuto značku neobsahuje, můžete tento krok vynechat.

4 Sumarizace

V posledním kroku si zkontrolujete hotovou kampaň připravenou k odeslání.

Jsou zde informace kolik emailů se právě chystáte poslat a kolik z nich je placených. Cenu za každý odeslaný email nad rámec vašeho tarifu najdete v ceníku na stránkách zde.

Pokud máte všechny údaje zkontrolovány, potvrďte odeslání kampaně tlačítkem Uložit. Rozesílka může trvat až několik hodin podle toho kolik kontaktů zahrnuje. K odesílání dochází dávkově tak, aby byla zajištěna ochrana proti spamu.

Historie kampaní

V seznamu kampaní se můžete prokliknout na detail konkrétní kampaně.

Zobrazí se statistiky o počtu odeslaných a otevřený emailů. Dále počet emailů, na jejichž základě došlo k objednávce.

K nahlédnutí máte údaje, které se odeslaly v hlavičce zprávy, seznam produktů a odkazů obsažených v těle zprávy. Dále soupis kontaktů včetně možnosti prohlédnout si vzhled zaslaného emailu (ikona lupy).

Vracející se emaily

Pokud emailová schránka již neexistuje nebo uživatel zadal špatnou emailovou adresu, je možné, že se vám budou emaily vracet s chybovou hláškou "Mail delivery failed". Při větším objemu zaslaných emailů se vám takto mohou vrátit stovky emailů, které zahltí vaší emailovou schránku. Jak tomu předejít si ukážeme.

V administraci pod Nastavení / Hlavní v oddílu Komunikace si nastavíte Vyřadit z emailingu po X nepřečtených, čímž předejte nechtěným vracejícím se emailům.

 

Diskuse