Data se exportují do CSV nebo XML v obecném formátu pro systém UPgates. U většiny exportů je nastavení, v něm je možné změnit chování exportu, např. omezit export na určité položky (aktivní / neaktivní atd.). Více informací najdete v průvodci Export dat z e-shopu.

Pokud vám nevyhovuje export XML a CSV, můžete využít API.

Produkty

Je možné export omezit na určité výrobcekategorie, aktivní nebo archivované, nebo na vybrané jazykové mutace

 • Malý exportXML nebo CSV, provádí se 1x 2 hodiny, exportuje se pouze kód produktu, dostupnost, sklad, ceny, příznak aktivní, příznak archivní, varianty
 • Plný exportXML nebo CSV, provádí se 1x 24 hodin, exportují se všechna data
 • Jednorázový export - je možno provádět v seznamu produktů, vyexportují se pouze vybrané produkty, XML nebo CSV

Kontakty

Export je možné omezit na kontakty konkrétního typu (kontakt, zákazník firma, zákazník osoba), které akceptují emailing, z konkrétních zákaznických skupin nebo ceníků.

 • Podle jazykové mutace - provádí se 1x 24 hodin, XML nebo CSV, exportují se všechna data podle nastavení
 • Jednorázový export - je možno provádět v seznamu zákazníků, vyexportují se pouze vybraní zákazníci, XML nebo CSV

Kategorie

Export je možné omezit na vybrané jazykové mutace, nebo kategorie z určité větve ve stromové struktuře.

 • Podle jazykové mutace - provádí se 1x 24 hodin, XML nebo CSV, exportujé se všechny kategorie ve zvolené jazykové mutaci
 • Plný export - provádí se 1x 24 hodin, XML nebo CSV, exportují se všechna data

Objednávky

 • Podle jazykové mutace - provádí se 1x 24 hodin, XML nebo CSV, exportujé se všechny kategorie ve zvolené jazykové mutaci
 • Za 24 hodin - provádí se 1x 5 minut, XML nebo CSV, exportuje pouze objednávky na posledních 24 hodin
 • Jednorázový export - je možno provádět v seznamu objednávek, vyexportují se pouze vybrané objednávky, XML nebo CSV

Texty

Export textů (články, aktuality) z e-shopu v obecné struktuře formátu XML dle dokumentace

 • Články - podle jazykové mutace - provádí se 1x 24 hodin, export všech článků ve zvolené jazykové mutaci
 • Články - provádí se 1x 24 hodin, export všech článků
 • Aktuality - provádí se 1x 24 hodin, export všech aktualit ve zvolené jazykové mutaci
 • Aktuality - podle jazykové mutace - provádí se 1x 24 hodin, export všech aktualit
 • Jednorázový export - je možno provádět v seznamu článků a novinek, vyexportují se pouze vybrané články nebo novinky

Průvodce: Export dat