V případě, že byste potřebovali realizovat inventurní soupis zboží k určitému dni spolu s cenovým ohodnocením vašich zásob, je možné to udělat následovně.

Postup v administraci

  1. Zvolte sekci Produkty / Seznam produktů.
  2. Kliněte na tlačítko FILTR.
  3. Do polí Datum vypňte požadované období.

  1. Označte produkty, které mají být v seznamu zahrnuty.
  2. Pod seznamem zvolte možnost hromadnou možnost provedení - Export (ihned).
  3. Zvolte možnost formátu CSV.

  1. Vygenerovaný soubor otevřete v excelu.
  2. Základními operacemi proveďte součet požadovaných polí, sloupců.