Propojení se Zbozi.cz aktivujete v administraci v modulu Propojení / Seznam.cz.

Princip exportu produktů do srovnávačů najdete zde.

Zkopírujte URL adresu do rozhraní Zbozi.cz.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna