Favicon je malá ikonka, která se zobrazuje v záložce prohlížeče a slouží k rychlému přehledu v otevřených nebo oblíbených záložkách prohlížeče. Tato ikonka má velikost 16 x 16px a obvykle zobrazuje zjednodušenou verzi loga. Doporučujeme tedy mít favicon velmi jednoduchý a dobře identifikovatelný, aby při takovém zmenšení byl dobře rozpoznatelný.

Nahrajte ze svého počítače obrázek ideálně čtvercový ve formátu .png s průhledným pozadím o libovolných rozměrech. Systém jej následně automaticky zmenší na požadované velikosti a uloží do formátu .ico, ve které se zobrazí zákazníkům.

Formát .ico obsahuje širokou řadu dalších velikostí, které jsou vhodné pro nejrůznější typy prohlížečů. Např. icony v mobilních prohlížečích mají větší rozměry než uvedených 16 x 16px. Favicon lze v UPgates generovat pouze z formátů typu .png, .jpg a .gif. Ostatní jsou nepodporované.

Postup nastavení favicon

  1. V menu administrace zvolte sekci Nastavení / Základní / Nastavení obchodu.
  2. V oddílu Logo a favicon klikněte na Faviconu.
  3. Nahrajte a vložte obrázek pomocí správce souborů.
  4. Uložte.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna