Filtrační stránky

Filtry vytvářejí takzvané filtrační stránky. Jsou to stránky, které mají vlastní URL adresu, jsou uvedeny v mapě stránek, indexují je vyhledávače a obsahují klíčová slova z daného filtru. Tyto stránky slouží pro rozšíření přirozených výsledků vyhledávání o přídavná klíčová slova obsahující různé modifikace hlavního klíčového slova (tzv. long tail). Pokud je nebudete chtít využívat, můžete zakázat jejich indexaci. Filtrační stránka obsahuje:

  • Nadpis stránky,
  • text stránky,
  • META titulek,
  • META popisek <description>,
  • META klíčová slova <keywords>,
  • povolení / zakázání indexace.