V administraci máte možnost generovat jednotlivé dokumenty k objednávce. Každý dokument musí být navázán na objednávku. Generování můžete dělat ručně u každé objednávky nebo je vytvářet automaticky podle návodu. Aby se vám zde zobrazovaly k vygenerování jiné dokumenty (např. proforma), je třeba si je nejdříve vytvořit. Po založení nové šablony se dokumenty zobrazí i zde v oddílu Dokumenty jednotlivých objednávek. 

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Seznam objednávek.
  2. Klikněte na požadovanou objednávku.
  3. Sjeďte níže do oddílu Dokumenty.
  4. Klikněte na tlačítko přidat daný dokument.
  5. Vyplňte potřebné údaje.
  6. Klikněte generovat.

Často se ptáte

Je možné přes API vygenerovat nebo upravit fakturu při objednávce?

Generovat ani upravovat fakturu přes API nelze. Možnosti API naleznete v dokumentaci https://www.upgates.cz/api-v2.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna