Řazení produktů v seznamech produktů kategorií typu "Stránka s produkty" globálně nastavíte v

Nastavení / Hlavní / Produkty

Produkty můžete řadit dle vybraných kritérií. Určíte si zde také počet produktů zobrazovaných na jedné stránce.

Nastavení výchozího řazení produktů v administraci e-shopu UPgates

V případě výběru výchozího řazení "Doporučené" se budou nově přidané produkty v kategorii typu "Stránka s produkty" automaticky řadit jako první zobrazované. Toto řazení produktů můžete přímo v konkrétních kategoriích nebo podkategoriích upravit ručně. A to v sekci produkty, kde můžete jednotlivé produkty kategorie v seznamu přemisťovat.

Obsah / Kategorie / Produkty

Řazení produktů v kategorii

Diskuse