Globální slevy

Nastavení slev nebo příplatků vztahujících se na celý e-shop nebo konkrétní kategorie menu. Pomocí příplatku (záporná hodnota) lze globálně nastavit cenový rabat. Hodnota může být pouze číselná bez desetinných míst.