Globální slevy

Nastavení slev nebo příplatků vztahujících se na celý e-shop nebo konkrétní kategorie menu. Pomocí příplatku (záporná hodnota) lze globálně nastavit cenový rabat. Hodnota může být pouze číselná bez desetinných míst.

Nastavení slev

Slevy v administraci udávejte jako číselnou hodnotou, která reflektuje výši slevy v procentech.

Globální slevu nastavíte v  Marketing / Globální slevy

Nastavení globálních slev v administraci UPgates

Diskuse