1) Základní rozhrání 

Video návod základního rozhrání modulu Designer v administraci e-shopu UPgates. Jak přepnete zobrazení modulu (mobil, tablet, desktop), vytvoříte zálohu nebo využijete kontextovou nápovědu či náhled testovací verze? Vše se dozvíte ve videu!

2) Základní přednastavení grafiky a téma

V první řadě si vyberete z přednastavených grafik e-shopu, kterých máte k dispozici 6. U každé z nich můžete aplikovat jedno ze dvanácti témat. To vám dává celkem 72 kombinací a různých podob šablony!

3) Vložení loga a faviconu

Snadné vložení loga a faviconu ve všech klasických formátech - jpg., png. a gif.

Logo by mělo být na průhledném pozadí a oříznuté tak, aby neobsahovalo žádné prázdné okraje.

Favicon je malá ikonka v záložce prohlížeče. Obrázek by měl být na průhledném pozadí bez okrajů s rozměry čtverce.

4) Nastavení barev 

Máte možnost výběru základní a doplňkové barvy pro vaši grafiku. Výběr z palety barev je takřka neomezený.

Pokud se vám barvy budou zdát křiklavé a rušivé, můžete využít funkce šedých odstínů.

5) Písmo

Při nastavování písma si můžete vybrat z desítek stylů základního písma a nadpisů. Měnit můžete také velikost textu a nadpisů. Ale i výšku řádků!

6) Zarovnání obsahu kontejnerů

Výchozí zarovnání obsahu a kontejnerů je nastaveno na střed. Máte ale možnost zarovnání vlevo. Zarovnání kontejnerů se u některých rozložení e-shopu nijak neprojevuje.

7) Ohraničení

V záložce Ohraničení si můžete vybrat styl zaoblení bannerů a obrázků. Ale také tloušťku, ztmavení a styl čar oddělujících jednotlivé sekce v kontejnerech.

8) Další funkce

Zde můžete nastavit zhuštění obsahu, které určí velikost mezer mezi kontejnery. Svůj e-shop tak budete mít vzdušnější anebo naopak na stránkách ušetříte místo. 

Kategorie další funkce vám umožní přidat některým prvkům grafiku stínu. Tlačítkům můžete přidat nebo odebrat plasticitu.

9) Rozložení

V oddíle šablony a záložce rozložení si můžete vybrat ze 4 rozložení stránek vašeho e-shopu. Rozhodnout se můžete pro verzi s okolím stránky. Rozložení přes celou šíři stránky nebo třeba rozložení s levým menu.

Pokračovat na 2. část

Diskuse