Heatmap

Heatmapa, neboli teplotní mapa, je grafické zobrazení dat, které pomocí barev vyjadřuje množství nebo intenzitu určitého jevu na určitém místě. V kontextu webové analytiky a UX designu se heatmapy používají k vizualizaci chování uživatelů na webových stránkách.

Existují různé druhy heatmap:

  1. Klikací heatmapy (click heatmaps): Tyto mapy ukazují, kde na stránce uživatelé klikají, ať už na odkazy, tlačítka, obrázky nebo jiné interaktivní prvky. Pomáhají pochopit, které prvky stránky přitahují nejvíce pozornosti a interakcí.

  2. Pohledové heatmapy (eye-tracking heatmaps): Tyto mapy ukazují, kam se uživatelé dívají při prohlížení stránky. Mohou poskytnout užitečné informace o tom, které části stránky přitahují nejvíce vizuální pozornosti.

  3. Heatmapy posunu (scroll heatmaps): Tyto mapy zobrazují, jak daleko uživatelé posunují stránku dolů. Můžou napomoci pochopit, kolik obsahu na stránce uživatelé skutečně vidí a jakou část stránky nejčastěji opomíjejí.

Heatmapy jsou nástrojem, který poskytuje vizuální pochopení toho, jak se uživatelé chovají na webu. Mohou odhalit problémy s navigací, designem nebo obsahem stránky a poskytnout cenné informace pro její optimalizaci a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Další článek
HTTP