Možnost Obrázek v popředí snímku je možné nastavit pouze u hlavního banneru (banner1) na hlavní stránce e-shopu. 

Obrázek, který vkládáte do snímku v detailu banneru se zobrazí v samostatné vrstvě vedle textového obsahu. Viz náhled.

Rozměry banneru

 • Šířka banneru se přizpůsobí na celou plochu snímku.
 • Výška banneru je dynamická. Odvíjí se od výšky textového obsahu uvnitř banneru, výšky obrázku v popředí a nastavení minimální výšky banneru v modulu Designer. Více zde.

Obrázek v popředí

Do tohoto banneru vkládáte obrázek nebo video . Zobrazí se vedle textového obsahu uvnitř snímku. V mobilních zařízeních se obrázek zobrazí pod textovým obsahem. V případě nutnosti se proporcionálně zmenší na základě šířky snímku.

Texty by neměly být součástí obrázku.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Obsah / Bannery.
 2. Vyberte banner1 - Hlavní banner.
 3. Přejděte do oddílu Hlavní.
 4. Zapněte Rozvržení ve snímku na možnost Obrázek na pozadí.
 5. Zároveň se zobrazí informační pole, ve kterém se dozvíte doporučené rozměry obrázku v banneru. 
 6. Přidejte snímky do banneru (obrázek, textový obsah). Více zde.
 7. Provedené změny Uložte
 8. Pro další nastavení snímků banneru přejděte do sekce Grafika / Designer.
 9. Klikněte na ikonu v hlavním banneru pro výběr Rozložení. Univerzální postup dle nápovědy zde.
 10. Vyberte rozložení banneru č. 3 až 6. Pouze ty umožňují nastavení obrázku v popředí. 
 11. Klikněte na ikonku  v hlavním banneru pro nastavení Vzhledu. Na obrázku níže vidíte v levé části formátovací možnosti sekce Banner - hlavní. Šipky dále ukazují na podsekci snímku 1 a jeho obrázek. Vzhled snímků ovlivňuje řada dalších nastavení v modulu Designer, jako např. motiv, písmo, zarovnání atd. Univerzální postup dle nápovědy zde.
 12. Provedené změny Uložte.

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna