V případě, že chcete změnit ceny u více prodávaných položek, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť.

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení hromadných úprav produktů a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V nově zobrazené nabídce svislého menu zvolte Cenotvorba
  2. Zvolte, zda se mají ceny upravit pro všechny varianty
  3. Změnte výchozí cenu podle vašich potřeb
  4. Uložte provedené změny