V případě, že chcete změnit ceny u více prodávaných položek, není třeba to dělat ručně pro každý produkt zvlášť. Novou cenu produktům je tedy možné nastavit pro všechny stejnou volbou (=) a zadáním číselné hodnoty. Hromadné úpravy cen se však upravují předevím pomocí základních operátorů jako jsou plus (+), mínus (-), násobení (*), dělení (/). Tímto způsobem jste schopni namísto nastavení stejné pevné ceny pro všechny spravované produkty udělat změnu dynamicky např. přirážku o 30% ( * 1,30 ), slevu o 500 Kč ( - 500 ) a podobně. V takovém případě bude konečná cena každého produktu jiná. Aktuální cena se upraví dle tohoto vzorce a se spočítá nová. Ceny lze spravovat pro každý ceník odděleně.

Kromě cen je možné upravovat také například slevy a akční ceny produktů.

Postup v administraci

1. Proveďte základní nastavení hromadných úprav produktů a poté pokračujte v postupu níže.

  1. V nově zobrazené nabídce svislého menu zvolte Cenotvorba
  2. Zvolte, zda se mají ceny upravit pro všechny varianty
  3. Změňte výchozí cenu podle vašich potřeb
  4. Uložte provedené změny

Diskuse
Často se ptáte

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna