UPgates umožňuje export Faktur, Dobropisů a Účtenek. Tzn. pouze dokumentů, které se generují do PDF formátu. Postup v administraci viz. níže.

HTML soubory Objednávek a vlastních dokumentů exportovat aktuálně nelze. Lze pouze exportovat data objednávek do formátu XML nebo CSV. Více viz. nápověda jednorázový a pravidelný export dat.

Postup v administraci

 1. V menu administrace zvolte sekci Objednávky / Faktury a dobropisy případně Účtenky.
 2. Proveďte hromadnou operaci dle nápovědy.
 3. Pod tabulkou zvolte možnost Vybrané položky: "Exportovat pdf (zip)".
 4. Zvolte zda, chcete dokumenty exportovat do jednoho PDF souboru pro hromadný tisk nebo chcete, aby byl každý dokument ve zvláštním PDF souboru.
 5. Klikněte Export.

  Export je náročný na zatížení serveru, proto můžete najednout zaškrtnout pouze 50 položek. Po jejich vygenerování můžete operaci opakovat.

  Nepomohla Vám tato nápověda?

  Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

  UPgates poradna