HTTP

HTTP, což je zkratka pro Hypertext Transfer Protocol, je systém pravidel pro přenos souborů (text, grafické obrázky, zvuk, video a další multimediální soubory) na World Wide Web. Když se na internetu otevře webová stránka, prohlížeč zasílá HTTP požadavek na server webu, na kterém je stránka uložena.

HTTP je protokol bezestavový, což znamená, že server nepamatuje žádné informace o uživateli mezi dvěma požadavky. Každý požadavek se tak považuje za nezávislý na předchozích interakcích. To má za následek rychlý přenos informací, ale neumožňuje nám uchovávat informace o uživateli mezi jednotlivými požadavky bez použití dalších technologií, jako jsou HTTP cookies.

HTTP zasílá požadavky prostřednictvím jednoho z následujících čtyř metod: GET, POST, PUT nebo DELETE. GET se používá pro získání informací, POST pro odeslání informací, PUT pro aktualizaci informací a DELETE pro smazání informací.

V současnosti je nejběžnější verze protokolu HTTP/1.1, ale je již k dispozici také novější verze HTTP/2, která přináší rychlejší přenos dat a lepší správu připojení.

Důležitou součástí moderního webu je také HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), což je rozšíření HTTP s bezpečnostní vrstvou, která šifruje data přenášená mezi prohlížečem a serverem. HTTPS se dnes většinou používá pro všechny webové stránky, kde je manipulace s citlivými daty, například pro webové obchody nebo bankovnictví.

Vzhledem k tomu, že HTTP je základem jakéhokoli webového prohlížení, je důležité pro všechny, kteří se zabývají vývojem webových aplikací, aby rozuměli tomu, jak HTTP funguje.

Další článek
HTML