Import dat

Do UPgates je možné importovat buď XML nebo CSV v předepsaných fomátech pro systém UPgates. Importovat je možné produkty, kontakty, kategorie, objednávky. Pokud máte k dispozici data v jiné než předepsané struktuře, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit do požadované struktury dle obecného předpisu. Pokud si s tímto nevíte rady, kontaktujte technickou podporu. Po tomto přizpůsobení jsme schopni naimportovat téměř jakýkoliv formát XML nebo CSV, jedná se o placenou službu, která se individuálně kalkuluje dle rozsahu prací.

Import si můžete vytvořit v administraci pomocí průvodce v Nastavení / Import/Export / Průvodce, nebo ručně na Nastavení / Import/Export / Import. Import má široké možnosti nastavení, např. je možné určit která data se budou zakládat nebo aktualizovat. Nastavení je možné upravovat po jeho vytvoření. K dispozici jsou i podrobné statistiky o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek a mnoho dalších. Více informací najdete v průvodci Import dat do eshopu

Import je zpoplatněn podle aktualního ceníku importů. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na ostrou verzi.

Pokud vám nevyhovuje import XML a CSV, můžete využít API.

Produkty

Kontakty

  • Jednorázové importy (CSV, UPgates, VCard) - provádí se jednorázově ihned, importuje nahraný soubor XMLCSV nebo VCard souboru z vašeho počítače
  • Plné importy (CSVUPgatesVCard) - provádí se 1x 24 hodin, importuje soubor XMLCSV nebo VCard z URL adresy

Kategorie

  • Jednorázové importy (CSV, UPgates) - provádí se jednorázově ihned, importuje nahraný soubor XMLCSV z vašeho počítače
  • Plné importy (CSVUPgates) - provádí se 1x 24 hodin, importuje nahraný soubor XMLCSV z URL adresy

Objednávky

  • Jednorázový import (UPgates) - importuje pouze CSV soubor z vašeho počítače, pouze aktualizace objednávek, aktualizovat je možné pouze stav, příznak zaplaceno, sledovací kód objednávky, příznak zaplaceno. Pokud chcete objenávky vytvářet, nebo aktualizovat i jiná data než tato, použijte API na objednávky