Do UPgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, kontakty (zákazníky) a kategorie, objednávky. Více informací o možnostech importu najdete zde.

Import je zpoplatněn podle aktualního ceníku importů. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na ostrou verzi.

Data se importují v určitých časových intervalech, konkrétní časy se dozvíte v kontextové nápovědě nebo u daného importu.

Vytvoření importu

Importy si můžete vytvořit pomocí průvodce, nebo ručně na Nastavení / Import/Export / Import po kliknutí na tlačítko . K vytvoření importu budete potřebovat bud URL adresu na které se nachází soubor s daty, nebo soubor samotný, to záleží na tom, jaký typ importu si vyberete. Do URL adresy je možné zadávat buď HTTP(S) nebo FTP adresu ve standardním formátu.

Nastavení importů

Po vytvoření importu doporučujeme projít nastavení importu, aby nedošlo vlivem nesprávného nastavení k přepsání dat na eshopu.

Nastavení importu najdete v seznamu importů pod ikonkou . Možnosti nastavení importu se liší podle typu importu, více informací najdete v kontextové nápovědě.

Statistiky importu

Po zpracování importu máte k dispozici detailní informace o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek, chybách, upozorněních atd.

Stavy importu:

  • -- - import čeká na zpracování
  • OK - import proběhl v pořádku a bez chyb
  • Varování - import proběhl, ale během importu došlo k problémovým událostem, např. došlo místo na disku, nestáhl se obrázek atd.
  • Beží - import se právě zpracovává
  • Chyba - import skončil chybou a pravděpodobně se vůbec neprovedl, nebo se provedl pouze částečně. V detailním přehledu najdete více informací, pokud došlo k neznámé chybě, kontaktujte technickou podporu.

Import dle UPgates předpisu

Výhodou je, že tento import obsahuje veškerá data, jaká lze do UPgates naimportovat.

Nevýhodou je, že XML soubor si musíte nechat naprogramovat, a s tím jsou spojeny případné náklady na pořízení. CSV si můžete sami zpracovat v programu Excel. Tabulku následně uložíte do CSV formátu.

Produkty

Kategorie

Zákazníci

Import od dodavatelů

Pokud máte k dispozici jiný XML nebo CSV soubor, než jsou výše uvedené, např. data jste získali od dodavatele nebo z externího programu, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit na obecný formát UPgates. Převod importu provádíme jako placenou službu, proto v případě vašeho zájmu kontaktujte naši zákaznickou podporu s požadavkem na kalkulaci. Do přílohy nezapomeňte připojit vzorové soubory XML nebo CSV pro prověření.

Import XML zbožových srovnávačů

Pokud máte k dispozici XML soubor zbožových srovnávačů, např. Zbozi.cz, Heureka.cz nebo Google nákupy. I tyto je možné do systému nahrát a založit tak pomocí XML produkty.

Speciální napojení

UPgates je napojen na systémy, ze kterých probíhá automatický import produktů. Zde najdete jejich přehled.

Diskuse