Do UPgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, zákazníky, kategorie a objednávky. Více informací o možnostech importu najdete zde.

Import je zpoplatněn podle aktualního ceníku importů. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na ostrou verzi.

Data se importují v určitých časových intervalech, konkrétní časy se dozvíte v administraci daného importu.

Nový import

Vytvoření nového importu si předvedeme na produktech. Přejděte do  Produkty / Import. K vytvoření importu budete potřebovat buď URL adresu, na které se nachází soubor s daty, nebo soubor samotný, to záleží na tom, jaký typ importu máte k dispozici. Do URL adresy je možné zadávat buď HTTP(S) nebo FTP adresu ve standardním formátu.

Pro nahrání položek do e-shopu je k dispozici Průvodce importem. Zobrazí se po kliknu na tlačítko Nový

Jaká data máte k dispozici?

Systémové
 1. CSV - vlastní formát (upravíte pomocí CSV konfigurátoru).
 2. UPgates - CSV
 3. UPgates - XML
Srovnávače
 1. Feed Zbozi.cz
 2. Feed Heureka.cz
 3. Feed Google Nákupy
Informační systémy
 1. Pohoda
 2. Money S3

Ostatní

 1. Shoptet XML
 2. Rocketoo XML

  Jak chcete data importovat?

  • Pouze nové položky - Položky se importují pouze tehdy, pokud v e-shopu neexistují. Vytváří se tak pouze nové položky.
  • Aktualizovat stávající - Položky se pouze aktualizují, musí již existovat v e-shopu, párování dochází vždy dle kódů. Tento import nic nezakládá.
  • Vytvořit nové a aktualizovat - Položky se aktualizují a zároveň pokud neexistují, tak zakládají nové.

  Jak často chcete importovat?

  • Jednorázově - Import proběhne pouze jednou v daném čase.
  • Pravidelně - Import bude probíhat pravidelně, v daném čase.
  • Pravidelně - malý import (pouze u produktů) - Import malý aktualizující pouze sklady, ceny a dostupnost, bude probíhat pravidelně v daném čase.

  Vyberte soubor / Vyplňte URL adresu

  Posledním krokem v průvodci je vybrání souboru s daty (pro jednorázový import) nebo vyplnění URL adresy s daty (pro pravidelný import). Celý import potvrdíte tlačítkem Vytvořit import

  Nastavení importů

  Po vytvoření importu proveďte jeho nastavení. V podstatě se jedná o upřesnění, jaká data a jakým způsobem chcete do administrace nahrát.

  Nastavení najdete v seznamu importů pod ikonkou . Možnosti nastavení se liší podle typu importu, více informací najdete v kontextové nápovědě.

  Statistiky importu

  Během a po zpracování importu máte k dispozici detailní informace o stavu importu, tj. počty zpracovaných a nezpracovaných položek, chyby, upozornění atd.

  Stavy importu:

  • -- - import čeká na zpracování
  • OK - import proběhl v pořádku a bez chyb
  • Varování - import proběhl, ale během importu došlo k problémovým událostem, např. došlo místo na disku, nestáhl se obrázek atd.
  • Beží - import se právě zpracovává
  • Chyba - import skončil chybou a pravděpodobně se vůbec neprovedl, nebo se provedl pouze částečně. V detailním přehledu najdete více informací, pokud došlo k neznámé chybě, kontaktujte technickou podporu.

  Systémový import UPgates

  Výhodou je, že tento import obsahuje veškerá data, jaká lze do UPgates naimportovat.

  Nevýhodou je, že XML soubor si musíte nechat naprogramovat, a s tím jsou spojeny případné náklady na pořízení.

  CSV soubor si můžete sami vyrobit v programu MS Excel. XLS soubor s tabulkou uložíte do CSV formátu.

  Produkty

  Kategorie

  Zákazníci

  Import od dodavatelů

  Pokud máte k dispozici jiný XML nebo CSV soubor, než jsou výše uvedené, např. data jste získali od dodavatele nebo z externího programu, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit na obecný formát UPgates. Více informací najdete zde.

  Propojení na externí služby

  UPgates je propojen s různými externími službami (ekonomické a podnikové systémy ERP), ze kterých probíhá automatický import dat. Zde najdete jejich seznam.

  Pomocí CSV a XML importů (viz. výše) a API lze UPgates propojit téměř s jakoukoli externí službou, která není standardně v nabídce již hotovoých propojení. Takové propojení si můžete uděla sami s pomocí vlastních programátorů. Jak na to? Informace najdete zde. 

  Cena za import / export dat

  Měsíční platbu za modul Export / import, která je nad rámec měsíčního pronájmu najdete v ceníku importů.

  Diskuse