Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Do UPgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, zákazníky, kategorie a objednávky.

Import má široké možnosti nastavení. Např. je možné určit, která data se budou jen zakládat, jen aktualizovat nebo obojí. K dispozici máte podrobné statistiky o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek a mnoho dalšího.

Pokud vám nevyhovuje import XML a CSV a máte k dispozici programátora, můžete využít napojení na naše API. Více zde.

Časové intervaly

 • Jednorázově - Jednorázový import dat se provede pouze jednou, spuštění do 10 minut od založení. Importuje se soubor z vašeho počítače. Importují se všechna data všech položek. Možno importovat položky u produktů, zákazníků, kategorií a objednávek. Provádí se zdarma.
 • Pravidelně jednou denně - provádí se jednou za 24 hodin ve 4:00 hod. Importuje se datový soubor z URL adresy. Importují se všechna data položky. Možnost importovat položky u produktů, zákazníků a kategorií.
 • Pravidelně jednou za hodinu - tzv. Malý import. Import dat bude probíhat pravidelně v časovém intervalu jednou za hodinu. Přesný čas dalšího importu se zobrazí v administraci. Importuje se datový soubor z URL adresy. Importovány jsou pouze vybraná data dle dokumentace CSV a XML produktů.

Pravidelný import produktů je zpoplatněn dle aktuálního ceníku. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na placenou verzi.

Datové soubory

 • Podporované - Jsou to datové soubory, na které je systém připraven. Validní soubor lze nahrát do UPgates a vše by se mělo nahrát.
 • Nepodporované formáty - Pokud máte k dispozici jiný než podporovaný XML nebo CSV soubor, např. data od dodavatele nebo nepodporovaného externího programu, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit na podporovaný formát.
 • API - Možnost napojit se na API UPgates. Více zde.

   Diskuse
   Často se ptáte

   Nepomohla Vám tato nápověda?

   Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

   UPgates poradna