Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Do UPgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, zákazníky, kategorie a objednávky.

Import má široké možnosti nastavení. Např. je možné určit, která data se budou jen zakládat, jen aktualizovat nebo obojí. K dispozici máte podrobné statistiky o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek a mnoho dalšího.

Pokud vám nevyhovuje import XML a CSV a máte k dispozici programátora, můžete využít napojení na naše API. Více zde.

Časové intervaly

 • Jednorázově - Jednorázový import dat se provede pouze jednou a spustí se do 10 minut od jeho založení. Importuje se soubor z vašeho počítače. Importují se všechna data všech položek. Možno importovat položky u produktů, zákazníků, kategorií a objednávek. Provádí se zdarma.
 • Pravidelně jednou denně - provádí se jednou za 24 hodin ve 4:00 hod. Importuje se datový soubor z URL adresy. Importují se všechna data položky. Možnost importovat položky u produktů, zákazníků a kategorií.
 • Pravidelně jednou za hodinu - tzv. Malý import. Import dat bude probíhat pravidelně v časovém intervalu jednou za hodinu. Přesný čas dalšího importu se zobrazí v administraci. Importuje se datový soubor z URL adresy. Importovány jsou pouze vybraná data dle dokumentace CSV a XML produktů.

Pravidelný import produktů je zpoplatněn dle aktuálního ceníku. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na placenou verzi.

Importy se spouštění postupně dle času vytvoření. Není možné spusit více importů současně v jednom cyklu.  

Datové soubory

 • Podporované - Jsou to datové soubory, na které je systém připraven. Validní soubor lze nahrát do UPgates a vše by se mělo nahrát. Více zde.
 • Nepodporované formáty - Pokud máte k dispozici jiný než podporovaný XML nebo CSV soubor, např. data od dodavatele nebo nepodporovaného externího programu, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit na podporovaný formát. Více zde.
 • API - Možnost napojit se na API UPgates. Více zde.

   Nepomohla Vám tato nápověda?

   Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

   UPgates poradna