Do UPgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, zákazníky, kategorie a objednávky. Import má široké možnosti nastavení, např. je možné určit, která data se budou zakládat nebo aktualizovat. K dispozici jsou i podrobné statistiky o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek a mnoho dalších.

Data se importují v určitých časových intervalech, konkrétní časy se dozvíte v administraci daného importu.

Import je zpoplatněn podle aktualního ceníku importů. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na ostrou verzi.

Pokud vám nevyhovuje import XML a CSV, můžete využít API. Více zde >

Formáty dat

 • Podporované - Níže v článku najdete postup importu podporovaných formátů souborů, na které je systém připraven. Viz. níže.
 • Nepodporované formáty - Pokud máte k dispozici jiný XML nebo CSV soubor, než jsou níže uvedené, např. data od dodavatele nebo nepodporovaného externího programu, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit na podporovaný formát. Viz. níže.
 • API - Možnost napojit se na API UPgates. Více zde >

Podporované formáty

Systémové

Výhodou je, že tento import obsahuje veškerá data, jaká lze do UPgates naimportovat. Nevýhodou je, že XML soubor si musíte nechat naprogramovat vlastními silami, a s tím jsou spojeny případné náklady na pořízení.

 1. CSV - vlastní formát - Import produktů, zákazníků, kategorií.
 2. UPgates - CSV - Import produktů, zákazníků, kategorií, objednávek (pouze jednorázový import, aktualizace objednávek, aktualizovat je možné pouze stav, příznak zaplaceno, sledovací kód objednávky, příznak zaplaceno, více možností najdete pomocí API). Dokumentaci najdete zde >
 3. UPgates - XML - Import produktů, zákazníků, kategorií. Dokumentaci najdete zde >

Srovnávače

 1. Zbozi.cz - Import produktů.
 2. Heureka - Import produktů.
 3. Google Nákupy - Import produktů.

Informační systémy

 1. Pohoda - Import produktů a kategorií.
 2. Money S3 - Import produktů.

Ostatní

 1. Mergado - Import produktů.
 2. VCard - Import zákazníků.
 3. Shoptet XML - Import produktů, kategorií, zákazníků.
 4. Rocketoo XML - Import produktů, kategorií, zákazníků.
 5. Webareal XML - Import produktů, kategorií, zákazníků.
 6. Eshop-rychle XML - Import produktů, kategorií, zákazníků.

Nepodporované formáty

XML nebo CSV soubory neodpovídající struktuře podporovaných formátů je třeba transformovat. Máte na výběr z těchto možností:

CSV - vlastní formát

V případě CSV souborů je situace jednodušší. Jde o formát, který lze upravovat v MS Excel nebo podobných tabulkových editorech. Lze tedy soubor upravit do některého z podporovaných formátů. To může být ale někdy příliš komplikované a hlavně opakovat tuto úpravu každý den? UPgates proto umožňuje CSV soubor transformovat pomocí modulu CSV konfigurace (Produkty / Import, tlačítko CSV konfigurace). Toto jednoduché rozhraní umožňuje spárovat jednotlivé sloupce CSV souboru s konkrétními poli v administraci e-shopu.

Pomocí externí služby v Propojení

Nabídku nástrojů, které vám pomohou transformovat váš dodavatelský feed na některý z podoporovaných formátů najdete v Propojení >

Pomocí partnera z Marketplace 

Na našem nabídkovém portále Marketplace můžete poptat služby externích partnerů a odborníků na úpravy datových souborů. Ti nabídnou buď jednorázové individuální přeformátování souboru nebo vám umožní dlouhodobé pravidelné importy za měsíční poplatek. Více najdete zde >

Máte vlastního programátora 

Pokud máte k dispozici vlastního nebo externího programátora, můžete využít k transformaci dodavatelského souboru do podporovaného formátu jeho služeb. Viz. informace výše.

Kontaktujte technickou podporu

Pokud ve výše zmíněných situacích nastane nějaký problém nebo by se vám napojení feedu dodavatele nepodařilo uskutečnit, kontaktujte technickou podporu UPgates.

  Typy importů

  • Jednorázový import - Jednorázový import dat se provede pouze jednou. Importuje se soubor z vašeho počítače. Importují se všechna data všech položek. Možno importovat položky u produktů, zákazníků, kategorií a objednávek.
  • Malý import - Provádí se jednou za 2 hodiny. Importuje soubor s položkami z URL adresy. Importují se pouze cenová a skladová data u produktů. Viz. dokumentace CSV a XML.
  • Plný import - provádí se jednou za 24 hodin. Importuje se soubor s položkami z URL adresy. Importují se všechna data položky. Možnost importovat položky u produktů, zákazníků a kategorií.

  Nový import

  Vytvoření nového importu si předvedeme na produktech. Přejděte do  Produkty / Import. K vytvoření importu budete potřebovat buď URL adresu, na které se nachází soubor s daty, nebo soubor samotný, to záleží na tom, jaký typ importu máte k dispozici. Do URL adresy je možné zadávat buď HTTP(S) nebo FTP adresu ve standardním formátu.

  Pro nahrání položek do e-shopu je k dispozici Průvodce importem. Zobrazí se po kliknu na tlačítko Nový

  Jaká data máte k dispozici?

  Seznam možností najdete v kapitole Podporované formáty viz. výše.

   Jak chcete data importovat?

   • Pouze nové položky - Položky se importují pouze tehdy, pokud v e-shopu neexistují. Vytváří se tak pouze nové položky.
   • Aktualizovat stávající - Položky se pouze aktualizují, musí již existovat v e-shopu, párování dochází vždy dle kódů. Tento import nic nezakládá.
   • Vytvořit nové a aktualizovat - Položky se aktualizují a zároveň pokud neexistují, tak zakládají nové.

   Jak často chcete importovat?

   • Jednorázově - Import proběhne pouze jednou v daném čase.
   • Pravidelně - Import bude probíhat pravidelně, v daném čase.
   • Pravidelně - malý import (pouze u produktů) - Import malý aktualizující pouze sklady, ceny a dostupnost, bude probíhat pravidelně v daném čase.

   Vyberte soubor / Vyplňte URL adresu

   Posledním krokem v průvodci je vybrání souboru s daty (pro jednorázový import) nebo vyplnění URL adresy s daty (pro pravidelný import). Celý import potvrdíte tlačítkem Vytvořit import

   Nastavení importů

   Po vytvoření importu proveďte jeho nastavení. V podstatě se jedná o upřesnění, jaká data a jakým způsobem chcete do administrace nahrát.

   Nastavení najdete v seznamu importů pod ikonkou . Možnosti nastavení se liší podle typu importu, více informací najdete v kontextové nápovědě.

   Statistiky importu

   Během a po zpracování importu máte k dispozici detailní informace o stavu importu, tj. počty zpracovaných a nezpracovaných položek, chyby, upozornění atd.

   Stavy importu:

   • -- - import čeká na zpracování
   • OK - import proběhl v pořádku a bez chyb
   • Varování - import proběhl, ale během importu došlo k problémovým událostem, např. došlo místo na disku, nestáhl se obrázek atd.
   • Beží - import se právě zpracovává
   • Chyba - import skončil chybou a pravděpodobně se vůbec neprovedl, nebo se provedl pouze částečně. V detailním přehledu najdete více informací, pokud došlo k neznámé chybě, kontaktujte technickou podporu.

   Hotová propojení

   UPgates je propojen s různými externími službami (ekonomické a podnikové systémy ERP), do kterých probíhá automatický import dat. Zde najdete jejich seznam >

   Vytvoření vlastního propojení

   UPgates poskytuje řadu možností jak získat data z e-shopu a importovat je z vašeho systému. Více zde >

   Diskuse