Tento článek byl vytvořen před více jak 2 roky a může obsahovat zastaralé informace.

Do UPgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, zákazníky, kategorie a objednávky. Import má široké možnosti nastavení, např. je možné určit, která data se budou zakládat nebo aktualizovat. K dispozici jsou i podrobné statistiky o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek a mnoho dalších.

Data se importují v určitých časových intervalech, konkrétní časy se dozvíte v administraci daného importu.

Import je zpoplatněn podle aktualního ceníku importů. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na ostrou verzi.

Pokud vám nevyhovuje import XML a CSV, můžete využít API

Formáty dat

  • Podporované - Níže v článku najdete postup importu podporovaných formátů souborů, na které je systém připraven. 
  • Nepodporované formáty - Pokud máte k dispozici jiný XML nebo CSV soubor, než jsou níže uvedené, např. data od dodavatele nebo nepodporovaného externího programu, je třeba takováto data nejdříve přizpůsobit na podporovaný formát. 
  • API - Možnost napojit se na API UPgates. 

      Diskuse
      Často se ptáte