Import dat

Do Upgates je aktuálně možné hromadně importovat pomocí XML nebo CSV souborů produkty, zákazníky, kategorie a objednávky.

Import má široké možnosti nastavení. Např. je možné určit, která data se budou jen zakládat, jen aktualizovat nebo obojí. K dispozici máte podrobné statistiky o stavu importu, počtu zpracovaných a nezpracovaných položek a mnoho dalšího.

Pokud vám nevyhovuje import XML a CSV a máte k dispozici programátora, můžete využít napojení na naše API. Více zde.

Časové intervaly

 • Jednorázově - Jednorázový import dat se provede pouze jednou a spustí se do 5 minut od jeho založení. Importuje se soubor z vašeho počítače. Importují se všechna data všech položek. Možno importovat položky u produktů, zákazníků, kategorií a objednávek. Provádí se zdarma.
 • Pravidelně jednou denně - tzv. Plný import. Provádí se jednou za 24 hodin ve 4:00 hod. Importuje se datový soubor z URL adresy a zpracovávají se všechna data položek. Možnost importovat položky u produktů, zákazníků a kategorií.
 • Pravidelně jednou za hodinu - tzv. Malý import. Import dat bude probíhat pravidelně v časovém intervalu jednou za hodinu. Přesný čas dalšího importu se zobrazí v administraci. Importuje se datový soubor z URL adresy a zpracovávají se pouze vybraná data dle dokumentace CSV a XML produktů.

Pravidelný import produktů je zpoplatněn dle aktuálního ceníku. Ve 30 denní testovací verzi jsou veškeré importy zdarma až do přechodu na placenou verzi.

Importy se spouští postupně dle času vytvoření daného importu v administraci e-shopu. Není možné spustit více importů současně v jednom cyklu.
Pro zajištění konzistentnosti dat se nejdříve spouští import kategorií, poté až import produktů. Časy spouštění konkrétních importů jsou uvedeny v administraci e-shopu (záleží na typu importu).

Datové soubory

   Ke správnému importování dat je potřeba si nejdříve zajistit podporovaný datový soubor ve formátu, který umí Upgates zpracovat. Maximální velikost importního souboru je 100 MB. Níže uvádíme, jaké máte možnosti:

   Vlastní (CSV soubor)

   V případě, že máte k dispozici CSV soubor s daty, je situace nejjednodušší. Jde o formát, který lze upravovat v programu MS Excel nebo podobných tabulkových editorech (např. LibreOffice Calc). 

   Postup úpravy CSV souboru je takový, že si jej vyexportujete např. v seznamu produktů (sekce Produkty / Seznam produktů - více zde), upravíte dle svých potřeb a následně naimportujete zpátky. Je třeba při tom dodržet správné kódování (více zde).

   Upgates navíc umožňuje CSV soubor transformovat pomocí modulu CSV konfigurace (více zde) do požadovaného formátu. Toto jednoduché uživatelsky přívětivé rozhraní umí spárovat jednotlivé sloupce v CSV s konkrétními poli v administraci e-shopu. Pomocí konfigurátoru lze provádět import produktů, zákazníků a kategorií.

   Systémové

   Výhodou systémových souborů je, že obsahují veškerá data, jaká lze do Upgates nahrát.

   Nevýhodou je, že soubory je třeba naprogramovat do požadovaného formátu dle dokumentace Upgates. S tím jsou spojené pořizovací náklady a může to být časově náročnější.

   1. Upgates - CSV - Import produktů, zákazníků, kategorií, objednávek (omezeně). Více v Dokumentace CSV
   2. Upgates - XML - Import produktů, zákazníků, kategorií. Více v Dokumentace XML

   Dále lze využít napojení na naše API. Více v Dokumentace API.

   Více o datových souborech CSV najdete v nápovědě zde.

   Srovnávače

   Výhodou je, že většina e-shopů a dodavatelů je má k dispozici. Obsahují ta nejdůležitější data pro základní přenos dat o produktech. Nevýhodou je, že neobsahují veškerá dostupná data a dále pomocí nich nenahrajete kategorie, zákazníky, objednávky atd.

   1. Zbozi.cz - Pouze import produktů.
   2. Heureka - Pouze import produktů.
   3. Google Nákupy - Pouze import produktů.

   Informační systémy

   Jedná se o komplexní řešení obsahující napojení systému Upgates na konkrétní službu třetích stran.

   1. Pohoda - Import produktů a kategorií.
   2. Money S3 - Import produktů.
   3. Další propojení na informační systémy dle nabídky našich hotových Propojení. Podrobné informace o možnostech importu naleznete v detailu jednotlivých služeb. Více zde.

   Ostatní

   1. Mergado - Import produktů. Více zde.
   2. VCard - Import zákazníků.
   3. Shoptet XML - Import produktů, kategorií, zákazníků. Více zde.
   4. Rocketoo XML - Import produktů, kategorií, zákazníků. Více zde.
   5. Webareal XML - Import produktů, kategorií, zákazníků. Více zde.
   6. Eshop-rychle XML - Import produktů, kategorií, zákazníků. Více zde.
   7. ByznysWeb XML - Import produktů, kategorií, zákazníků. Více zde.

   Nemáte podporovaný datový soubor?

   Speciální služby pro zpracování dat

   V nabídce Doplňky / Seznam doplňků naleznete sekci Zpracování dat, kde uvádíme vybrané služby zabývající se úpravami dodavatelských souborů do podporovaného formátu. Tento formát můžete poté bez dalších úprav importovat do svého e-shopu. Podrobnosti naleznete v detailu jednotlivých služeb. Více zde.

   Spolupráce s agenturou na Marketplace 

   Na našem nabídkovém portále Marketplace můžete poptat služby externích partnerů a odborníků na úpravy datových souborů. Ti nabídnou buď jednorázové individuální přeformátování souboru nebo vám umožní dlouhodobé pravidelné importy za měsíční poplatek. Více zde.

   Máte vlastního programátora? 

   Pokud máte k dispozici vlastního nebo externího programátora, můžete využít jeho služeb k transformaci dodavatelského souboru do podporovaného formátu. 

   Kontaktujte technickou podporu

   Pokud ve výše zmíněných situacích nastane technický problém, kvůli kterého by se vám napojení feedu dodavatele nepodařilo uskutečnit, kontaktujte technickou podporu Upgates. Více zde.

   Vytvoření importu

   Import se vytváří v průvodci importem, který vás v několika krocích provede nastavením datového souboru do Upgates.

   Postup v administraci

   1. V menu administrace zvolte sekci:
    • Pro import objednávek Objednávky / Import.
    • Pro import produktů Produkty / Import.
    • Pro import kategorií Kategorie / Import.
    • Pro import zákazníků Zákazníci / Import.
   2. Pro náši nápovědu jsme si vybrali import produktů. Klikněte na tlačítko "+ Nový".
   3. Otevře se stránka průvodce importem

   Průvodce importem se skládá z následujících kroků:

   1. Jaká data máte k dispozici?

   Vyberte, jaký datový soubor máte k dispozici. Např. feed Heureka. Více o datových souborech v nápovědě zde.

   Poslední z nabídky možností je Jiné. Vyberte ji, pokud nemáte k dispozici žádný podporovaný formát. Průvodce vám nabídne možnosti, jak dále postupovat. Vše dle nápovědy zde.

   2. Jak chcete data importovat?

   Výběr provádíte na základě předchozího kroku.

   • Průvodce nabízí možnost importovat data jen tehdy, když se vytváří nová položka.
   • Další možností je aktualizovat data jen do stávajících položek. Data se pouze aktualizují. Nové položky se nezakládají.
   • Poslední možností je kombinace obou předchozích. Tzn. jak zakládat tak aktualizovat položky.

   3. Jak často data importovat?

   Výběr provádíte na základě předchozího kroku.

   • Jednorázově - Pokud máte datový soubor pro jednorázový import, např. umístěný v počítači. K importu dat dojde nejpozději do 10 minut od založení jednorázového importu.
   • Pravidelně - Pokud máte datový soubor uložený na URL adrese nebo FTP e-shopu, může si jej import stahovat automaticky pravidelně v určitý časový okamžik. V tom případě se můžete rozhodnout, zda chcete import provádět
    • Jednou za 24 hodin - Lze importovat všechna dostupná data.
    • Jednou za hodinu - Lze importovat vybraná data u produktů. Jedná se o tzv. Malý import. Jaká data umožňuje načíst Malý import v dokumentaci produktů CSV nebo XML

   Více o časových intervalech importu v nápovědě zde.

   4. Vyberte soubor / Vyplňte adresu

   Výběr provádíte na základě předchozího kroku.

   • Vložte datový soubor umístěný na disku vašeho počítače (jednorázový import).
   • Nebo zadejte adresu, na které je umístěný datový soubor (možnost pravidelného importu).
    • Vyplňte URL adresu souboru umístěného kdekoliv na internetu. URL adresu lze zadat v běžném formátu nebo formátu s parametry, které umožní se např. přihlásit k souboru:
     • Obecné schéma: schema://username:password@server/path?param=1
      schema: ftp, ftps, http, https,
      username: uživatelské jméno,
      password: heslo,
      server: doména nabo IP adresa,
      path: cesta. Za otazníkem mohou být dodatečné parametry.
    • Nebo vepište název souboru umístěného na FTP pro importy. Více zde.

   Klikněte na tlačítko Vytvořit import.

   Pokud jako zdroj dat pro import vložíte komprimovaný archiv formátu ZIP, systém jej automaticky rozbalí. Poté se systém pokusí naimportovat první soubor z tohoto archivu, který splňuje obecné požadavky pro import.

   Seznam vytvořených importů

   V tabulce vytvořených importů se zobrazují probíhající, aktivní nebo již uzavřené importy. Máte možnost se prokliknout na jejich statistiky (více zde) a také na zmíněné nastavení importu.

   Zopakování dokončeného importu

   U dokončených jednorázových importů se nabídne možnost zopakování daného importu pomocí tlačítka Spustit ihned.

   K dispozici jsou dvě možnosti opakovaného spuštění:

   • Zopakovat se stejným souborem: import se aktivuje pro nejbližší čas spuštění s původním souborem, který již byl zpracován.
   • Zopakovat s novým souborem: otevře se dialogové okno pro výběr nového importního souboru. Po jeho nahrání do systému se import nastaví na nejbližší čas spuštění.

   Detailní nastavení vytvořeného importu

   Po vytvoření importu se otevře vyskakovací okno s podrobným nastavením importu. Okno lze zobrazit také pomocí ikonky  v seznamu vytvořených importů.

   Ve výchozím stavu je nastaven dle průvodce importem, ale doporučujeme si každé jednotlivé nastavení pozorně projít. Import přepisuje vaše data na ostrém e-shopu, proto je třeba předejít nezvratných chybám. Více informací o nastavení importu dat najdete v nápovědě zde.

   Zakládání položek

   Upgates umožňuje pomocí importu zakládat nové položky. Tuto možnost si nastavujete již v Průvodci vytvořením importu v kroku 2. Jak chcete data importovat. Vyberete způsoby umožňující Zakládání nových položek (více zde). Následně si konfiguraci detailně doladíte v nastavení vytvořeného importu - viz. níže si vysvětlíme na importu produktů.

   Postup v administraci

   1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
   2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci (více zde). Na řádku klikněte na ikonku 
   3. Otevře se vyskakovací okno.
   4. Najeďte do oddílu Zakládání položek.
   5. Ověřte, že v poli Zakládat nové položky vybrána možnost Ano. 
   6. V nabídce polí vyplňte možnosti zakládání nových položek dle nápovědy v tipech 
   7. Klikněte na Uložit.

   V případě, že chcete u položek importovat jen vybraná data, přejděte do nápovědy o nastavení zpracování dat v importu. Více zde.

   Aktualizace položek

   Upgates umožňuje pomocí importu aktualizovat již založené položky. Tuto možnost si nastavujete již Průvodci vytvořením importu v kroku 2. Jak chcete data importovat. Vyberete způsoby umožňující Aktualizaci stávajících položek (více zde). Následně si konfiguraci detailně doladíte v nastavení vytvořeného importu - viz. níže si vysvětlíme na importu produktů.

   U každého obrázku nebo souboru staženém přes import se eviduje URL adresa, ze které obrázek nebo soubor pochází (ze které ji import stáhl). Při importu obrázků nebo souborů import nestahuje obrázky nebo soubory, jejich stejná URL adresa je již v databázi uložená. Pokud chceme, aby se obrázek aktualizoval importem, je potřeba mu změnit URL adresu. To lze udělat velmi jednoduše např. přidáním parametru s časovou značkou (timestamp) nebo i jiným parametrem, který se při změně obrázku také změní. Taková URL adresa by vypadala např. https://domena-s-obrazky.com/files/01.jpg?1662700226.

   Postup v administraci

   1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
   2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci. Více zde. Na řádku klikněte na ikonku 
   3. Otevře se vyskakovací okno.
   4. Najeďte do oddílu Aktualizace položek.
   5. Ověřte, že v poli Aktualizovat existující položky vybrána možnost Ano. 
   6. V nabídce polí vyplňte možnosti zpracování položek dle nápovědy v tipech 
   7. Klikněte na Uložit.

   Jakým způsobem se produkty párují tak, aby se importem data správně aktualizovala najdete v další nápovědě.

   V případě, že chcete u položek aktualizovat jen vybraná data, přejděte do nápovědy o nastavení zpracování dat v importu. Více zde.

   Chybějící položky v importu

   Funkce porovnává produkty, které mají nastavené vytvoření tímto importem, ale nyní v něm již neexistují. U chybějících položek si můžete nastavit provedení potřebných akcí (ignorovat, deaktivovat, archivovat atd.).

   Označení chybějících položek je možné automaticky používat pouze u pravidelných importů. V případě jednorázových importů je potřeba daný import opakovaně ručně spustit.

   Toto nastavení v importu není možné kombinovat s automatickou dostupností dle stavů zásob. Více zde.

   Ukázka nastavení v importu

   V nastavení daného importu vyberte u volby Označovat chybějící položky hodnotu Ano. Poté si nastavte, jak se mají zpracovávat všechny chybějící položky v tomto importu.

   Ukázka nastavení v produktu

   U produktu je potřeba nastavit import, který má s produktem pracovat jako s chybějícím.

   Nastavení provedete v detailu produktu, oddíl Import / export. Zde v poli Produkt vytvořen importem vyberte potřebný import.

   Možnosti zpracování chybějících položek se liší podle typu importu:

   • XML importy umožňují nastavit provedení souvisejících akcí pro chybějící produkty a chybějící varianty.
   • CSV importy umožňují nastavit provedení souvisejících akcí pouze pro chybějící produkty.

   V případě jednorázového importu porovnání importovaných dat není možné, protože k importu došlo pouze jednou. Po nastavení tohoto jednorázového importu je změnit v detailu konkrétních produktů otevírací menu Vloženo importem (v oddílu Rozšířené).

   Párování položek

   Na základě kódu (u produktu, varianty, kategorie, objednávky a u zákazníka na základě emailové adresy) se položky ve vašem datovém souboru párují s položkami uloženými v databázi e-shopu. Kód musí být unikátní. Díky tomu je možné data v jednotlivých položkách aktualizovat importem.

   Pokud u položky není vyplněný kód, import takovou položku neaktualizuje.

   Pokud importujete datové soubory od více dodavatelů, může nastat problém s duplicitou kódů. Různí dodavatelé totiž mohou mít shodou okolností stejnou logiku kódování. V Upgates lze tento problém vyřešit nastavením prefixu před kód, čímž se zajistí unikátnost kódu. Více viz. níže. 

   Další možnosti párování

   1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
   2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci (více zde). Na řádku klikněte na ikonku 
   3. Otevře se vyskakovací okno.
   4. Najeďte do oddílu Ostatní.

   Párování variant produktů

   Existují dva přístupy ohledně párování variant produktů. Více zde.

   Pokud neexistuje kód

   U importu feedu Heureka a Zbozi.cz je třeba si vybrat jinou párovací značku než je běžný kód produktu, protože tyto feedy ho jednoduše neobsahují. Upgates toto již ve výchozím stavu má vyřešeno, nicméně si můžete zvolit i jiné alternativní nastavení z výběru Značka pro kód.

   Heureka

   V importu Heuréky se vytvářejí skupiny produktů, které se do Upgates importují jako varianty podle společného ITEMGROUP_ID. Hodnota ITEMGROUP_ID se použije jako kód produktu, který má varianty, bez ohledu na odlišné nastavení v importu. Důvodem je párování souvisejících produktů podle Heureky. Tento způsob zpracování nelze změnit.

   Pokud produkt nemá varianty (nemá tag ITEMGROUP_ID), použije se jako kód produktu hodnota z ITEM_ID. Případně EAN podle nastavení v importu.

   Zpracování importovaných dat

   Upgates umožňuje detailně nastavit možnosti zpracování dat, které do systému importujete. Některá data chcete importovat jen jednou, když se položka zakládá, jiná zase pravidelně aktualizovat.

   Nápovědu si ukážeme na modulu Produkty.

   Postup v administraci

   1. V levém sloupci administrace přejděte do modulu Produkty / Import. Případně si vyberte jiný modul s možností importu a postupujte obdobným způsobem.
   2. Vyberte import ze seznamu vytvořených importů nebo založte nový v průvodci (více zde). Na řádku klikněte na ikonku 
   3. Otevře se vyskakovací okno.
   4. Najeďte do oddílu Nastavení dat.

   Na obrázku níže jsou znázorněny možnosti různých nastavení.

   1. Název produktu se importuje při zakládání položky a v dalších importech se také aktualizuje.
   2. EAN se importuje pouze při zakládání položky a v dalších importech se již neaktualizuje.
   3. Výrobce se v importu zcela ignoruje.
   4. Cena se při zakládání položky neimportuje. Jakmile si ji vyplníte (ručně v administraci), začne se pomocí importu aktualizovat.

   Úprava cen v importu

   Potřebujete snížit nebo zvýšit importované ceny produktů o určité procento?

   Příklad: Importujete ceny bez DPH a vy potřebuje ukládat do e-shopu ceny s DPH? Stačí si vložit procentuální sazbu DPH a o ni se ceny automaticky zvýší.
   Příklad: Další možností využití je, že v datovém souboru od dodavatele dostáváte ceny bez započtení vaší marže. Stačí si vložit procentuální výši marže a o ni se ceny zvýší.

   1. Postupujte dle návodu výše, ale místo oddílu Nastavení dat najeďte do oddílu Ostatní.
   2. Nastavte hodnotu pole Marže v procentech (pouze číslo).
   3. Uložte úpravy. 

   Statistiky importu

   Během a po zpracování importu máte k dispozici detailní informace o stavu importu, tj. počty zpracovaných a nezpracovaných položek, chyby, upozornění atd.

   Pokud má import k dispozici prázdný soubor (např. se vygeneruje soubor bez obsahu z externího systému), pak import projde s nulovými statistikami.

   Stavy importu

   U každého vytvořeného importu máte možnost sledovat aktuální stav průběhu daného cyklu importu. Jaké jsou možnosti stavů najdete v tipu po najetí na ikonku

   • Čeká - import čeká na spuštění v nejbližším čase.
   • Běží - import se zpracovává.
   • OK - import byl zpracován.
   • Varování - import byl zpracován, ale během zpracování se vyskytly nějaké problémy (více informací najdete ve statistikách).
   • Chyba - u importu došlo k chybě ve zpracování.

   Postup v administraci

   1. V menu administrace zvolte modul:
    • Pro import objednávek Objednávky / Import.
    • Pro import produktů Produkty / Import.
    • Pro import kategorií Kategorie / Import.
    • Pro import zákazníků Zákazníci / Import.
   2. Klikněte na ikonku na řádku importu. Otevře se vyskakovací okno s informacemi o nejnovějším průběhu importu.
   3. V otevíracím menu Datum si můžete zvolit u pravidelných importů některý z dřívějších datumů.
   4. Některé hodnoty ve statistice obsahují dodatečné informace (např. Aktualizované položky). Pro jejich zobrazení klikněte na tlačítko Více.
   5. Dodatečné informace se zobrazí v novém vyskakovacím okně.

   Informace o importovaném produktu

   U produktu, který byl založen pomocí importu najdete v jeho detailu podrobné informace o tom, kdy a jakým importem byl založen a aktualizován.

   • Přejděte do detailu konkrétního produktu.
   • Ujistěte se, že jste v záložce Popis.
   • Přejděte do oddílu Import / Export.
   • Zobrazí se pouze, pokud je produkt založený nějakým importem.

   Převedení nového řádku v popisu položky

   U dlouhého popisu (produktu, článku atd.) si lze v nastavení importu zaškrtnout možnost Převést nový řádek na <br>. Tímto krokem dojde během importu k úpravě textu v dlouhém popisu položky a přidání tagů <br>.

   V některých případech ale může tato funkce vést k nechtěným změnám ve formátování popisu. Pokud se po dokončení importu nezobrazuje popis ve správném tvaru, ověřte si data v importním souboru.

   Jestli má původní text správné formátování, vypněte si funkci Převést nový řádek na <br>. Po opětovném importu uvidíte dlouhý popis v neupraveném tvaru.

   Zobrazení importovaných dat

   Pro kontrolu dat po importu si můžete v seznamu položek vyfiltrovat všechny položky založené konkrétním importem. K tomuto účelu slouží rozšířený filtr Import / Vytvořeno. Více zde.

   Validace XML importu pomocí XSD

   Naše XML dokumentace obsahují ve své úvodní části Základní pravidla ke stažení XSD soubor, pomocí kterého si lze otestovat strukturu vašeho importního XML. Použít lze libovolný XML validátor, např. online službu www.freeformatter.com. Během kontroly pomocí tohoto validátoru postupujte následovně:

   1. Vložte kód XML souboru pro import, případně jej nahrajte ze svého zařízení.
   2. Vložte kód patřičného XSD souboru, případně jej nahrajte ze svého zařízení.
   3. Po kliknutí na tlačítko Validate XML dojde k validaci.
   4. Obdržíte zprávu o výsledku kontroly: buď potvrzení o správnosti testovaného XML, anebo výpis konkrétní chyby v zadaném XML - tu opravíte pomocí naší XML dokumentace.

   Na této stránce

   Další zdroje informací

   Facebook Forum

   Výměna zkušeností, rady a tipy mezi provozovateli e-shopů na systému Upgates.

   Přejít do fóra

   Akademie

   Získejte znalosti od našich specialistů na marketing, obchod, právo a podnikání.

   Přejít do akademie

   Novinky z Blogu

   Co nového jsme pro vás připravili nebo chystáme najdete na blogu.

   Přejít do blogu

   Nepodařilo se Vám najít tu správnou odpověď?

   Kontaktujte naši technickou podporu, která je tu pro vás od pondělí do pátku 8:00 až 16:00 hod.

   Zákaznická podpora