Nový import

Otevře se průvodce nastavení nového importu.

 1. Jaká data máte k dispozici?

Vyberte z nabídky možností typ importu podle souboru, který máte k dispozici.

 1. Jak chcete data importovat?

 • Pouze nové položky - Založí nové položky, existující položky nechá beze změny.
 • Aktualizovat stávající - Aktualizuje existující položky. Nebude zakládat nové položky.
 • Vytvořit nové a aktualizovat stávající položky - Založí nové položky a aktualizuje existující položky.
 1. Jak často chcete importovat?

 • Jednorázově - Import dat se provede ihned a pouze jednorázově.
 • Pravidelně - Import dat bude probíhat pravidelně v časovém intervalu jednou za den. Importována budou všechna data.
 • Pravidelně - malý import (pouze import produktů) - Import dat bude probíhat pravidelně v časovém intervalu jednou za hodinu. Importovány budou pouze aktivace, archivace, lze vložit do košíku, ceny, varianty, dostupnosti, stav skladu, stitky, vlastní pole.
 1. Vyberte soubor / Vyplňte URL adresu

 • Na základě toho, zda jste zvolili jednorázový nebo pravidelný import se nabídnou možnosti nahrání zdrojů dat.
 • Soubor - Výběr souboru uloženého ve vašem PC.
 • URL adresa - Vložení externí URL adresy, na kterém se soubor nachází. Po zadání URL adresy musíte adresu potvrdit.

Seznam vytvořených importů

Cena - některé importy mohou být zpoplatněny, více informací o cenách najdete v ceníku.

Zpracováno - počty zpracovaných položek

Stav - Údaj o stavu importu
- Čeká - čeká na první import do času importu
- Běží - import se zpracovává
- OK - import byl zpracován
- Varování - import byl zpracován, ale během zpracování se vyskytly nějaké problémy (více informací najdete ve statistikách)
- Chyba - došlo k chybě ve zpracování (více informací najdete ve statistikách)

Statistiky importu

Seznam jednotlivých spuštění importu a jejich statistiky.

Konfigurace

Obecné

 • Aktivní - Povolit / dočasně zakázat daný import. Je možné rovněž aktivovat jednorázový import, který již proběhl.
 • URL adresa (zobrazuje se v závislosti na typu importu) - Zadání URL adresy ze které se bude stahovat soubor pro import.
 • Nahrát soubor (zobrazuje se v závislosti na typu importu) - Vložení souboru pro import.

CSV

Zobrazeno pouze v případě, že se jedná o import CSV.

 • Konfigurace CSV - výběr z konfigurací sloupců
 • Oddělovač - výběr oddělovače CSV
 • Přeskočit první řádek - přeskočí první řádek, zaškrtněte v případě pokud má CSV v záhlaví názvy sloupců

Zakládání položek

 • Zakládat nové položky - Nové položky v importu se založí / nezaloží v e-shopu.
 • Zakládat také položky bez kódu (zobrazuje se pokud je zakládat nové položky ANO) - Povolit / nepovolit vytváření položek, které nemají v importu definovaný kód. Položky bez kódu nebude možné v budoucnu aktualizovat. Místo toho se založí duplicitně další položka.
 • Nové položky zobrazovat (zobrazuje se pokud je zakládat nové položky ANO) - Vždy zakládat nové položky jako aktivní (zaškrtnuto zobrazit na webu) / neaktivní (odškrtnuto zobrazit na webu). Má nejvyšší prioritu.
 • Nové produkty do kategorie (zobrazuje se pokud je zakládat nové položky ANO) - Kód kategorie, do které se mají vložit nové produkty.

Aktualizace položek

 • Aktualizovat existující položky - Existující položky v e-shopu se upravují / neupravují informacema z importu.
 • Chybějící kategorie (zobrazuje se pokud je Aktualizovat existující položky ANO) - deaktivovat - označit jako neaktivní; odstranit; ignorova - neprovádět s nimi nic.
 • Označovat chybějící položky (zobrazuje se pokud je Aktualizovat existující položky ANO) - Položky, které se nevyskytují v importu se označí jako Chybí v importu. Je třeba mít definován kód položky.

Ostatní

Prefix před kódy - Kód položky se naimportuje s prefixem. V případě více importů se tím zabezpečí unikátnost kódů.

Nastavení dat

 • Sloupec nezpracovávat - Informace z importu bude ignorována.
 • Sloupec nový - Informace se přenáší pouze do nově vytvářených položek.
 • Sloupec úprava - Informace se přenáší pouze do již existujících položek.
 • Sloupec oba - Informace se přenáší jak do nově založených tak existujících položek.