Možnost importu adres pro přesměrování pomocí CSV souboru a to i hromadně. Všechna nově importovaná přesměrování budou založena jako nová, nic se nepřepíše.

Odkazy je třeba psát v relativním tvaru (tzn. "/stránka" více o absolutním a relativním tvaru najdete zde

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Marketing / Přesměrování.
  2. Klikněte na tlačítko Import.
  3. Vyplňte požadované údaje.
  4. Vložte CSV soubor.
  5. Uložte.

Struktura CSV pro přesměrování

/stara-url-adresa-bez-domeny; /nova-url-adresa-bez-domeny; kod-presmerovani

URL adresy zapisujete bez hlavní domény v relativním tvaru (pouze relativní část včetně prvního lomítka). Konkrétní zápis pro přesměrování 301 tedy může vypadat takto:

/koupelny-a-loznice; /nove-koupelny-a-loznice; 301

Dokumentace CSV - přesměrování

Dokumentaci najdete zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna