Imprese

Imprese, nebo také zobrazení, je termín používaný v digitálním marketingu a online reklamě, který označuje počet, kolikrát byla reklama zobrazena na uživatelově obrazovce.

Představte si, že máte bannerovou reklamu na webové stránce. Pokaždé, když je tato stránka načtena a vaše reklama je zobrazena, to se považuje za jednu impresi.

Impresi je důležité odlišit od kliknutí. Kliknutí označuje, když uživatel aktivně interaguje s vaší reklamou (například kliknutím na odkaz nebo tlačítko), zatímco impresi jednoduše označuje, že vaše reklama byla zobrazena.

Impresi jsou často používány k měření úspěšnosti online reklamních kampaní. Počet impresí může poskytnout užitečné informace o dosahu vaší kampaně a její viditelnosti. Například, pokud má vaše kampaň velký počet impresí, ale nízký počet kliknutí, může to naznačovat, že vaše reklama není dostatečně atraktivní nebo relevantní pro vaši cílovou skupinu.

Je také důležité poznamenat, že ne všechny impresi jsou stejné. Například, pokud je vaše reklama zobrazena na spodní části webové stránky a uživatel stránku nikdy nescrolluje dolů, aby ji viděl, stále se to považuje za impresi, i když uživatel ve skutečnosti vaši reklamu nikdy neviděl. Z tohoto důvodu je někdy užitečné sledovat také tzv. viewable impressions, což jsou impresi, kdy byla vaše reklama skutečně viděna uživatelem.

Další článek
IP adresa