Pokud jsou ve vaší grafice provedeny nějaké individuální úpravy, např. proběhly úpravy v editoru kódu nebo vám grafiku vytvořili specialisté z nabídkového portálu Marketplace, zároveň  se vám tímto deaktivuje modul designer. Mohlo by se totiž stát, že následnou úpravou by designer provedené individuální změny přemazal.

Individuální úpravy lze tedy začít provádět, až když máte kompletně nastavenou grafiku v modulu designer. Do té doby je zbytečné kontaktovat kodéra nebo zákaznickou podporu UPgates s požadavky na individuální úpravy.

Za individuální úpravu se nepovažují změny provedené v souboru custom.scss. Soubor najdete v editoru kódu a je určen pro vkládání vlastních stylopisů ve formátu CSS nebo Sass. V tomto případě není třeba odstavovat modul designer.

Diskuse