Pole dodavatelé se zobrazuje v rámci administrace u všech produktů. Z pohledu zákazníka však není tato informace viditelná, není možné podle ní zboží filtrovat. Je určena pouze pro interní informaci a přehled vás jako správce, abyste měli stále přehled o dodavateli daného produktu. Pole je nepovinné.

Dodavatelé se nejdříve vytvoří a poté se přiřazují k produktům. 

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna