Pokud potřebujete zákazníkovi zamezit opakované objednání na vašem e-shopu, můžete tak provést pomocí funkce Zablokovaný. Zákazník přitom nemusí mít ani vytvořený zákaznický účet (u zákazníka typu Kontakt). Zablokují se veškeré objednávky pod daným emailem.

Kromě této možnosti můžete ověřovat IP adresu zákazníka, která se zapíše při založení jeho profilu. Profil se zakládá při první objednávce nebo při založení účtu zákazníka.

Postup zablokování zákazníka

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Klikněte na daného zákazníka.
  3. Sjeďte do oddílu Rozšířené.
  4. Zaškrtněte položku Zablokovaný.
  5. Uložte.

Poznámka k zákazníkovi

Po identifikaci problémového zákazníka si můžete zapsat informormace do poznámky. Více zde.

IP adresa zákazníka

Zablokovali jste účet zákazníka dle postupu výše, nicméně zákazník objednal znovu, ale pod jinou emailovou adresou. Tzn. založil se mu nový profil. Jak ale poznat, že se jedná o stejného zákazníka? Na internetu je to obtížné. Jediná cesta, která navíc není 100%, je pomocí IP adresy zákazníka. Více zde.

Nepomohla Vám tato nápověda?

Požádejte o radu zkušené eshopery v UPgates poradně.

UPgates poradna