Pokud potřebujete zákazníkovi zamezit opakované objednání zboží na vašem e-shopu, můžete tak provést pomocí funkce Zablokovaný. Zákazník přitom nemusí mít ani vytvořený zákaznický účet (u zákazníka typu Kontakt). Zablokují se veškeré objednávky pod daným emailem.

Postup v administraci

  1. V menu administrace zvolte sekci Zákazníci / Seznam zákazníků.
  2. Klikněte na daného zákazníka.
  3. Sjeďte do oddílu Rozšířené.
  4. Zaškrtněte položku Zablokovaný.
  5. Uložte.

Diskuse
Často se ptáte