Jak nastavit Google Search Console a co zde hledat?

Každý majitel e-shopu dělá všechno pro to, aby byl jeho internetový projekt zkrátka vidět. K tomu může využívat nepřeberné množství různých způsobů a nástrojů. Jde o PPC reklamu, emailing, zbožové srovnávače nebo třeba affiliate marketing. Nad těmito kanály však ční snaha o získání lukrativních pozic ve vyhledávačích. Ne nadarmo se optimalizaci pro vyhledávače (SEO) věnuje značná část úspěšných e-shopů. A právě ke zmapování toho, jak si váš e-shop nejen v organickém vyhledávání vede, slouží nástroj Google Search Console.

Co je to Google Search Console

Google Search Console (GSC) patří do široké palety bezplatných a volně dostupných nástrojů od společnosti Google. GSC poskytuje vhled do toho, jak se vám z hlediska veřejně známých měřítek internetových vyhledávačů daří a v jaké kondici jsou vaše stránky. 

Google Search Console není na internetu žádným nováčkem. Příběh tohoto nástroje se začal psát před více než 15 lety. Až do roku 2015 však nesl název Google Webmaster Tools. V průběhu let se kromě jména měnily i funkce a vzhled. Primární účel však zůstává stejný. Lepší orientace ve vyhledávací džungli jménem Google. 

S čím může Google Search Console pomoct?

Už jsme to tady zmínili. Pojďme si ale všechny přínosy GSC vyjmenovat konkrétně. Google Search Console vám pomůže ve dvou základních ohledech. Tím prvním je přehled nad výkonem vašich stránek v organickém vyhledávání. Dozvíte se, kolikrát se vaše stránky ve vyhledávání objevily a kolik uživatelů na ně kliklo. Zjistíte také průměrnou pozici a míru prokliku. Velmi zajímavá je také analýza, skrze jaké vyhledávací výrazy a na které stránky se obyvatelé dostali. Můžete zde také zjistit, zda jsou vaše stránky schopny zobrazovat takzvané rozšířené výsledky, které jsou pro uživatele podstatně atraktivnější. 

Druhou oblastí je pak kondice vašich stránek. Můžete získat přehled o tom, jak nejznámější vyhledávač indexuje vaše stránky, jak dobře se načítají a zda s nimi nejsou potíže, které by vyhledávání, načítání a prohlížení stránek mohlo komplikovat. 

Všechny tyto údaje vám pomohou vylepšovat svůj e-shop nejen v měřítkách nejrozšířenějšího internetového vyhledávače. Aby vám neunikala podstatná data, rozhodně doporučujeme mít službu v rámci Google Search Console založenou a pro vlastní přehled ji alespoň čas od času kontrolovat. 

Jak založit účet 

Pokud už máte službu Google Search Console založenou a spuštěnou, můžete přeskočit rovnou k jejím funkcím

Vytvoření účtu v Google Search Console se neobejde bez hlavního účtu u Googlu, se kterým vstupujete do mailu, Google Ads nebo Google Analytics. Předpokládejme tedy, že tento účet už máte založený. 

Při  vytváření nové služby v Google Search Console je důležité především ověření vašich webových stránek. 

V Google Search Console začněte volbou + přidat službu

Zde vyberte možnost Předpona URL adresy 

Ani Google Search Console se zcela neobejde bez propojení s vaším e-shopem. Vyřešit to však lze poměrně jednoduše, a to napojením vašeho současného účtu v Google Analytics. Dalšími možnostmi je ověření skrze HTML soubor, který vložíte do svého webu, nebo vložením značky HTML. Nejjednodušším způsobem je ovšem už zmíněné ověření skrze Google Analytics.

Novinkou je pak ověření celé domény, které je potřeba provést přidáním DNS záznamu u vašeho poskytovatele domény. Je na vás, který způsob zvolíte. Zda jednoduché ověření předpony domény přes Google Analytics nebo ověření kompletní domény přidáním DNS záznamu. 

Jaké údaje tady najdeme

Nyní už můžeme přejít ke konkrétnímu obsahu služby Google Search Console. Níže najdete stručný přehled základních funkcí v GSC společně s průvodcem, jak poznatky z nich co nejefektivněji využít. 

Kontrola URL adresy

Po úspěšném založení služby v rámci Google Search Console můžeme přikročit k přezkoumání tohoto nástroje. Přímo před vámi se v rámci Přehledu objeví metriky, které vás budou pravděpodobně zajímat nejvíce. Pravý sloupec pak nabízí výpis všech dostupných funkcí. 

Hned pod základním přehledem najdete sekci Kontrola adresy URL. Ta vás odkáže do vyhledávacího pole, do kterého můžete zadat konkrétní adresu. Zde si můžete ověřit, zda je URL z pohledu nejdůležitějšího internetového vyhledávače v pořádku. Pokud Google stránku neindexuje, nebo jste provedli změny, o kterých chcete dát vyhledávači ihned vědět, můžete zde požádat i indexování. Tímto krokem urychlíte propsání změn u robotů od Googlu. 

Můžete zde také přehledně zkontrolovat, jak Google konkrétní stránku vidí, a to především z pohledu různých rozšiřujících elementů, které mohou vyhledávací výsledky obohatit. Můžete zde také zkontrolovat, že daná stránka je vhodná také pro zobrazování na mobilních obrazovkách. 

Výkon

Níže najdete metriky, které se věnují sledování výkonu vašich stránek ve vyhledávání. Dostanete se zde na celkovou statistiku, která vám ukáže, jak si v této oblasti vedete. Získáte zde totiž velmi přesný přehled o tom, kolikrát se vaše stránky objevily ve vyhledávání a kolik uživatelů se skrze vyhledávač prokliklo na váš web. Dozvíte se také průměrnou míru prokliku a průměrnou pozici. Můžete zde také sledovat, jak se tyto metriky v čase vyvíjejí. 

O něco níž můžete statistiky vstupů na vaši stránku kontrolovat podrobněji. Najdete zde totiž kompletní přehled vyhledávacích dotazů, ze kterých se uživatelé dostali na váš web včetně míry prokliku a vaší pozice. Jde o ideální způsob, jak prozkoumat, které výrazy jsou hojně vyhledávané, avšak vaše pozice zde třeba není taková, jak byste si představovali. Právě na těchto klíčových slovech pak můžete v rámci svého obsahu zapracovat. Kromě samotné pozice se zaměřte také na metriku CTR. Nejde o nic jiného než podíl celkových zobrazení a prokliků. Uvidíte tak přesné vyhledávací dotazy, na které se váš web zobrazuje, avšak míra prokliku není tak vysoká, jak by mohla být. 

Další záložka ukrývá metriky, které se zabývají stránkami. Princip je totožný jako u vyhledávacích dotazů s tím rozdílem, že se zde dozvíte, na jaké konkrétní stránky Google uživatelům zobrazuje. Také zde uvidíte u položek Prokliky, Zobrazení, CTR a Pozici

Stejným způsobem můžete prozkoumávat také zobrazení a přístupy podle Zemí a Zařízení a podle konkrétního data

Za pozornost však ještě stojí záložka Vzhled vyhledávání, protože zde nemusí být na první pohled zřejmé, co vlastně ukazuje. Jedná se o filtraci výsledků podle typů stránky. Rozlišuje zde tedy běžné stránky, produkty, videa, pracovní inzeráty a podobně. 

Zatímco předchozí sekce se věnovala čistě výsledkům ve vyhledávání, níže dostanete šanci prozkoumat speciální kanál Googlu s názvem Objevit. Jedná se o vlákno personifikovaného obsahu, které Google servíruje především uživatelům operačního systému Android. Pokud se na vašem webu objeví zajímavý článek, je možné, že jej Google zařadí do svého výběru zpráv. Jedná se však o zajímavý doplněk, který může nárazově přinést zajímavé a relevantní návštěvníky. 

Tolik k analýzám vyhledávání, další částí GSC už se věnují technikáliím vašeho webu. Pojďme si je tedy postupně projít.

Stránky

V rámci voleb souvisejících s indexací najdete záložky Stránky, Stránky s videi, Soubory Sitemap a Odebrání

Stránky a Stránky s videi vám poskytnou přehled o tom, kolik stránek vašeho webu Google indexuje. U těch, které neindexovány nejsou, se můžete dozvědět nejčastější důvody, proč se tak nestalo. Mezi nejběžnější důvody patří existující přesměrování, takzvaná chyba 404, kdy stránka neexistuje, nebo je indexace blokován souborem robots.txt. Vyskytnout se to může třeba v případě, kdy používáte kotvy. Ty mají své unikátní URL adresy, avšak Google je samostatně neindexuje. Každý problém si můžete rozkliknout a prozkoumat konkrétní stránky, kterých se týká. 

Soubory Sitemap: jedná se o datový soubor, který internetovému vyhledávači usnadňuje orientaci na vašem webu a objevování nových stránek. Soubor sitemap je automatickou součástí e-shopového systému Upgates. Do služby Google Search Console je však potřeba přidat jej ručně. Stačí za nabízenou adresu vašeho e-shopu dopsat “/sitemap.xml. Po přidání souboru hned uvidíte, zda operace byla úspěšná. Se zpožděním pak uvidíte také počet stránek, které díky sitemap roboti Googlu objevili.

Je sitemap nutná?

Teď přichází vhodný čas odpovědět si na otázku, zda je sitemap pro správné zobrazování stránek na Googlu nutná. Není. Google tvrdí, že pokud je struktura webu logická a jednotlivé stránky na sebe logicky odkazují, dokáží roboti objevit naprostou většinu stránek. Přesto však doporučujeme sitemap na svém webu využívat. Google pomůže například při mapování webu s velkým počtem stránek, nebo stránek, které nejsou vzájemně provázány odkazy (toto nebývá problém e-shopů s dobře zpracovanou strukturou kategorií).

Sitemap tedy není jednoznačně nutná pro zobrazování v organickém vyhledávání. Vždy je ale dobré ji využívat. 

Odebrání: může nastat situace, kdy si nebudete přát, aby už Google určité stránky nezobrazoval. Právě k vytvoření žádostí o odebrání z vyhledávání můžete požádat prostřednictvím volby Odebrání

Kvalita

Následuje výběr metrik sdružený pod názvem Kvalita. Jedná se o přehled, ve kterém se dozvíte, jakým dojmem (alespoň tedy z poslední robotů Google) stránky působí. Jde tedy o soubor technických parametrů, na základě kterých Google hodnotí kvalitu stránky. Kvalitu nástroje od Googlu měří zvlášť pro mobilní zobrazení a počítač. 

Core web vitals

Zavedením metriky Core Web Vitals způsobil Google v komunitě provozovatelů webů pořádný rozruch. Ti totiž začali horlivě usilovat o to, aby stránky v rámci Core Web Vitals dosahovaly co nejlepších výsledků. O co vlastně jde? 

Jedná se o sadu metrik, pomocí které Google hodnotí kvalitu stránek z pohledu uživatelské přívětivosti. 

Základem Core Web Vitals je trojice faktorů. Jedná se o:

Rychlost načítání (Largest Contentful Paint - LCP)

Metriku, která vyhodnocuje rychlost načítání obsahu. Ukazuje, jak dlouho webové stránce trvá načtení největšího (nejviditelnějšího) obsahu na webu. Právě rychlost načítání je jak v měřítkách hodnotících algoritmů, tak z pohledu reálných uživatelů velmi důležitou metrikou. Sami nejspíše dobře víte, že velmi pomalé načítání stránek vás nejspíš odradí. Čím svižněji pracují, tím lépe se vám na nic pohybuje. A jak už tušíte, spokojený uživatel, který na svižných stránkách najde přesně to, co potřebuje, se může snáze proměnit v zákazníka. 

Interaktivita webu (First Input Delay - FID)

Také metrika FID se věnuje rychlosti webu, avšak z jiného pohledu. Hodnotí totiž časovou prodlevu mezi akcí uživatele a odpovědí webu. Jde o situaci, kdy po kliku (například “Do košíku”, “Odeslat” a podobně) následuje drobná prodleva, než web akci skutečně vykoná. Právě její “snesitelnost” z pohledu užívání webu hodnotí metrika FID. 

Stabilita prvků na stránce (Cumulative Layout Shift CLS)

V tomto případě jde o takzvaný kumulativní posun layoutu. Zní to odborně, ale tuto situaci si nejspíše dokáže vybavit většina z nás. CLS totiž poměřuje, do jaké míry se vám webové stránky mění pod rukama. Typicky například chcete kliknout na tlačítko. V tom okamžiku se ale načte opožděná reklama. Tlačítko uskočí a vy omylem kliknete na reklamu. Uživatelský zážitek z webu je prakticky zničen. Právě přítomnost tohoto nešvaru hodnotí metrika CLS. Cílem tvůrce stránek je navrhnout prvky webu tak, aby se při načítání v co nejmenší míře posunovaly. 

V rámci Core Web Vitals vám Google poskytne zvlášť pro mobil a počítač detailní přehled o tom, jak si vaše stránky v této metrice vedou včetně konkrétních problémů a tipů, co zlepšit. Konkrétní postupy, jak zlepšit postavení vašich stránek z pohledu Core Web Vitals si probereme v některém z dalších článků. 

Nákupy

V této sekci se budou pohybovat především e-shopy. Ty zde totiž mohou kontrolovat, jak si na stránkách vedou produkty. Především pak to, zda se vaše produkty splňují kritéria pro zobrazování v rozšířených výsledcích. 

Vylepšení

Další prvky vaší stránky můžete zkoumat pod sekcí vylepšení. Zde se zobrazují položky, které Google nalezl na vašich stránkách. Opět jde o další podklady, které může vyhledávač použít pro zobrazování rozšířených výsledků. Obsah této záložky se liší podle toho, které konkrétní položky vyhledávač na vašem webu našel. Může jít třeba o: 

  • Loga
  • Videa
  • Produkty
  • Pracovní nabídky
  • Recenze
  • Sekce nejčastějších otázek 
  • Události
  • A podobně. 

V každé dostupné sekci najdete přehled dotčených stránek z dané kategorie, které buďto splňují, nebo nesplňují kritéria. 

Odkazy

Velmi užitečný je také přehled odkazů. Uvidíte zde totiž přehled o tom, kolik externích stránek odkazuje na váš e-shop. Můžete získat zajímavý přehled o vašich zpětných odkazech. Uvidíte zde také nejčastěji odkazující weby a nejčastěji používaný odkazový “anchor” text. 

Po rozkliknutí nejčastějších cílových stránek externích odkazů. Dozvíte se jak přesný počet odkazů, tak také počet odkazujících webů. Nesoulad bude způsoben tím, že některé weby na vás mohou odkazovat na větším počtu stránek. Další článek
Co je to SEO?