Jak provést SEO audit e-shopu

V současné vysoké konkurenci, které musí majitelé e-shopů čelit, je velice důležité zajistit, aby se váš e-shop zobrazoval na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání, čímž se zvyšuje jeho viditelnost pro online publikum a generuje se více organické návštěvnosti. K tomu slouží SEO – optimalizace pro vyhledávače, která se postará o to, aby jej vyhledávače považovaly za dostatečně relevantní odpověď na vyhledávací dotazy uživatelů. Předtím, než se ale pustíte do optimalizace svého e-shopu, měli byste nejprve zjistit, jak na tom váš e-shop aktuálně je, a to pomocí SEO auditu. 

Co je to SEO audit a proč se bez něj váš e-shop neobejde?

SEO audit je komplexní analýza webu, která hodnotí jeho technické a obsahové aspekty z hlediska SEO. Cílem auditu je identifikovat oblasti, které je nutné zlepšit, aby se dosáhlo lepších pozic ve výsledcích vyhledávání. SEO je totiž poměrně komplexní a složitý proces, a pokud nebudete vědět, jak na tom aktuálně jste, snadno se může stát, že se pokusíte optimalizovat oblasti, které to tolik nepotřebují a naopak opomenete ty, kde jsou kritické problémy. Identifikace a vyřešení problémů se SEO tak může vést k vyššímu umístění ve výsledcích vyhledávání, čímž se zvýší viditelnost a generuje se více organické návštěvnosti, což znamená více potenciálních zákazníků, kteří navštíví váš e-shop a mohou něco koupit.

Jak provést SEO audit e-shopu?

Existuje několik kroků, které je při provádění SEO auditu e-shopu nutné provést:

 • Shromážděte data: Shromáždění dat je prvním krokem při optimalizaci vašeho e-shopu a jeho výkonu ve vyhledávačích. Tento proces zahrnuje sběr a analýzu různých informací, včetně klíčových slov, pozic ve výsledcích vyhledávání, profilu zpětných odkazů a technických aspektů vašeho webu. Analyzování těchto údajů vám pomůže lépe porozumět, jakých výsledků váš e-shop dosahuje ve vyhledávačích a kde můžete provést změny nebo optimalizace pro zlepšení viditelnosti a dosažení lepších výsledků ve výsledcích vyhledávání.
 • Analyzujte data: Jakmile shromáždíte data, je nutné je analyzovat a identifikovat oblasti, které je nutné zlepšit. To zahrnuje analýzu klíčových slov, profilu zpětných odkazů a technických aspektů webu.
 • Implementujte zjištěné poznatky: Opravte všechny zjištěné problémy webu a zaměřte pozornost na oblasti, kde můžete dosáhnout zlepšení. 

Nástroje pro SEO audit e-shopu:

Abyste mohli SEO audit e-shopu provést, budete potřebovat vhodné nástroje, které vám práci značně zjednoduší. Mezi nejoblíbenější patří:

 • Google Search Console: Nabízí přehled o výkonu vašeho webu ve vyhledávači Google.
 • Ahrefs: Poskytuje informace o profilu zpětných odkazů vašeho webu a o klíčových slovech, na které se váš web zobrazuje.
 • SEMrush: Nabízí širokou škálu nástrojů pro SEO, včetně analýzy klíčových slov, analýzy konkurence a auditu webu.
 • Screaming Frog SEO Spider: Pomáhá identifikovat technické problémy na vašem webu.

Na jaké oblasti se během SEO auditu zaměřit?

Existují tři skupiny faktorů, které bychom měli během SEO auditu důkladně analyzovat. Technické SEO faktory, obsahové faktory a nakonec off-page faktory. Pojďme se na jednotlivé skupiny podívat podrobněji:

Technické SEO faktory

 • Indexovatelnost: Ujistěte se, že váš web je indexovatelný vyhledávacími nástroji. Indexovatelnost webu je základním krokem pro zajištění jeho viditelnosti ve výsledcích vyhledávání. Je důležité zajistit, aby vyhledávací nástroje, jako je Google, mohly procházet a indexovat obsah vašich stránek. To znamená, že by vaše stránky měly být přístupné pro vyhledávací roboty a měly by být navrženy tak, aby bylo snadné pro ně procházet a interpretovat obsah. To zahrnuje správné nastavení souboru robots.txt, který říká vyhledávacím robotům, které stránky mají procházet a které nikoli, a také použití správných meta značek, jako je například meta robots, která dává pokyny robotům, jak mají vaše stránky indexovat. 
 • Mobilní optimalizace: Váš e-shop by měl být responzivní a optimalizovaný pro mobilní zařízení. Vzhledem k rostoucímu počtu uživatelů, kteří nakupují prostřednictvím svých mobilních zařízení, je nezbytné, aby váš e-shop poskytoval na mobilu plynulý a příjemný zážitek. To znamená, že by měl být responzivní, tzn že se automaticky přizpůsobí různým velikostem obrazovek a zařízením, a to bez ohledu na to, zda se jedná o smartphone, tablet nebo laptop. Důraz by měl být kladen nejen na vizuální aspekt, ale také na uživatelskou přívětivost, například snadnou navigaci a jednoduchý proces nákupu. Mobilní optimalizace je v současnosti důležitým prvkem, na jehož základě Google hodnotí kvalitu stránek.
 • Rychlost načítání: Ujistěte se, že se váš e-shop načítá rychle. Rychlost načítání webu je klíčovým faktorem ovlivňujícím uživatelský zážitek a úspěch e-shopu. Pomalé načítání stránek může vést k frustraci uživatelů a zvýšené míře odchodu ze stránky. Proto je důležité, aby váš e-shop měl co nejrychlejší načítání. Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit rychlost načítání, jako je optimalizace obrázků, minimalizace kódů, použití cache a správné nastavení serveru. Provádění pravidelných testů rychlosti načítání a identifikace oblastí, které mohou být optimalizovány, je klíčové pro udržení rychlosti načítání na co nejnižší úrovni.
 • Struktura webu: Váš e-shop by měl mít jasnou a logickou strukturu.
  Jasná a logická struktura webu je klíčová pro snadnou navigaci pro uživatele i vyhledávací roboty. Váš e-shop by měl mít hierarchickou strukturu, která jim usnadní procházení a vyhledávání produktů. To zahrnuje kategorizaci produktů do logických skupin a vytvoření jednoznačných navigačních prvků, jako jsou menu a odkazy. Kvalitní struktura webu také pomáhá vyhledávacím robotům porozumět obsahu vašeho e-shopu a indexovat ho správně ve výsledcích vyhledávání. 
 • Sitemap: Sitemap je seznam všech stránek na vašem webu, který pomáhá vyhledávacím robotům efektivně procházet a indexovat obsah. Sitemapa umožňuje vyhledávacím robotům lépe porozumět struktuře vašeho webu a zjistit, které stránky mají být indexovány. To může vést k rychlejší indexaci nových stránek a zlepšit viditelnost vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání. Důležité je pravidelně aktualizovat sitemapy, zejména pokud přidáváte nové produkty nebo upravujete strukturu webu. Tím zajistíte, že vyhledávací roboti budou vždy informováni o aktuálním stavu vašeho e-shopu a budou moci indexovat relevantní obsah.
 • Strukturovaná data: Zkontrolujte a implementujte strukturovaná data, aby váš e-shop získal ve výsledcích vyhledávání bohaté úryvky. Implementace strukturovaných dat je důležitá pro zlepšení viditelnosti e-shopu ve výsledcích vyhledávání. Strukturovaná data pomáhají vyhledávacím robotům lépe porozumět obsahu vašeho webu a zobrazit ve výsledcích vyhledávání tzv „bohaté úryvky“ (rich snippets), které dramaticky zvyšují míru prokliku. Vytvoření strukturovaných dat znamená označení důležitých informací, jako jsou recenze produktů, hodnocení, ceny a dostupnost, pomocí speciálních značek Schema.org. Tyto údaje pak mohou být zobrazeny ve výsledcích vyhledávání ve formě bohatých úryvků, které poskytují uživatelům přehledné informace o vašich produktech nebo službách. Tím se zlepšuje pravděpodobnost, že uživatelé kliknou na váš e-shop.

Obsahové SEO faktory:

 • Výzkum klíčových slov: Průzkum klíčových slov je základním krokem každého SEO auditu. Pomáhá identifikovat slova a fráze, které potenciální zákazníci používají při hledání produktů nebo služeb, které nabízíte. Existuje několik nástrojů, jako je Google Keyword Planner, SEMrush nebo Ahrefs, které vám mohou pomoci tento průzkum provést. Klíčovým cílem je najít klíčová slova s dostatečným objemem vyhledávání, ale zároveň s nízkou konkurencí. Kromě toho je důležité zohlednit také relevanci klíčových slov pro vaši cílovou skupinu a obsah vašeho e-shopu. Po identifikaci klíčových slov můžete vytvořit kvalitní a užitečný obsah, který je optimalizován pro tato klíčová slova, což pomůže zlepšit pozici vašeho e-shopu ve výsledcích vyhledávání a přilákat relevantní návštěvníky na váš web.
 • Kontrola obsahu produktů: Zkontrolujte, zda mají produkty ve vašem e-shopu obsáhlé a unikátní popisky. Každý produkt ve vašem e-shopu by měl disponovat unikátním popiskem, který pečlivě a podrobně popisuje jeho vlastnosti, funkce a přínosy pro zákazníka. Unikátní popisek pomáhá nejen zlepšit pozici produktu ve výsledcích vyhledávání, ale také poskytuje uživatelům potřebné informace pro rozhodnutí o nákupu. Důkladný popisek může potenciálním zákazníkům lépe přiblížit produkt a zvýšit pravděpodobnost jeho zakoupení. Zahrnutí klíčových slov do popisků je samozřejmě také důležité pro SEO. Rozhodně se vyhněte popiskům, které vám dodá například výrobce produktu. Stejné budou pravděpodobně použity na desítkách jiných shopů, čímž vzniká duplicita, kterou vyhledávače penalizují.
 • Optimalizace metadat: Zkontrolujte, zdali všechny stránky vašeho e-shopu mají unikátní meta popisek a titulek. Optimalizace metadat, jako jsou meta titulky a meta popisy, je důležitá součást SEO strategie pro váš e-shop. Meta titulky by měly obsahovat relevantní klíčová slova, která přesně popisují obsah dané stránky. Tím zajistíte, že vyhledávací nástroje správně interpretují obsah stránky a zařadí ji do relevantních výsledků vyhledávání. Meta popisy by měly být lákavé a přesvědčivé, aby uživatele motivovaly k prokliku na váš e-shop. Zobrazují se totiž ve výsledcích vyhledávání a zvyšují pravděpodobnost, že si uživatelé vyberou právě váš e-shop. Optimalizace metadat je tak důležitým krokem při zvyšování organického provozu na vašem e-shopu a zlepšování jeho viditelnosti ve vyhledávacích výsledcích.
 • Optimalizace obrázků: Optimalizace obrázků na vašem e-shopu je klíčovým prvkem pro zlepšení uživatelské zkušenosti a optimalizaci výkonu vašeho webu. Zmenšení velikosti obrázků a jejich optimalizace pro rychlé načítání pomáhá snížit dobu načítání stránky, což je zásadní faktor pro udržení pozornosti návštěvníků a zlepšení konverzí. Dále je důležité zkontrolovat, zda máte správně nastaveny alt tagy k obrázkům a v případě, že někde chybí, je doplnit, což pomáhá vyhledávačům lépe porozumět obsahu obrázků a zlepšuje tak SEO vašeho e-shopu.

Off-page SEO faktory:

Off-page SEO faktory hrají klíčovou roli v tom, jak dobře se váš web umístí ve výsledcích vyhledávání. Jedním z nejdůležitějších off-page faktorů je získávání zpětných odkazů z relevantních a důvěryhodných webů. Tyto zpětné odkazy jsou jakýmsi „doporučením“ vašeho webu v očích vyhledávačů. Čím více kvalitních odkazů směřuje na váš web, tím vyšší je pravděpodobnost, že vyhledávače budou vnímat váš obsah jako autoritativní a hodnotný pro uživatele. Přitom je však důležité, aby tyto odkazy byly získány organicky, tj. pocházely ze stránek, které se samy rozhodly váš obsah odkázat, a ne z manipulativních či neetických praktik. Takový přístup k získávání zpětných odkazů může pomoci zvýšit váš organický dosah a posílit vaši pozici ve výsledcích vyhledávání.

 • Vyhodnocení autority: Čím více renomovaných a relevantních webových stránek odkazuje na váš obsah, tím vyšší je pravděpodobně autorita vašeho webu.
 • Kontrola důvěryhodnosti: Pokud na váš obsah odkazují autoritativní a důvěryhodné webové stránky, zvyšuje to důvěryhodnost vašeho vlastního webu, což může pozitivně ovlivnit vaše úsilí o SEO.
 • Toxické nebo spamové zpětné odkazy: Jedná se o odkazy z nekvalitních, irelevantních nebo spamem naplněných webových stránek, které mohou poškodit vaše úsilí o SEO a vést k sankcím ze strany vyhledávačů.
 • Udržování zdravého profilu zpětných odkazů: Cílem auditu off-Page SEO je zajistit, aby váš profil zpětných odkazů zůstal zdravý. To znamená pravidelně vyhodnocovat zpětné odkazy, vyřazovat škodlivé a aktivně vyhledávat kvalitní a relevantní zpětné odkazy, které posílí vaši SEO a online reputaci.
 • Průběžná strategie zpětných odkazů: Průběžné sledování a správa profilu zpětných odkazů je zásadní pro udržení a zlepšení autority vašich webových stránek a výkonnosti SEO.

Několik vět na závěr:

SEO audit je nepostradatelným nástrojem při budování silné online přítomnosti pro váš e-shop. Pravidelné provádění těchto auditů a následné odstranění zjištěných problémů jsou klíčové pro zlepšení vašich pozic ve výsledcích vyhledávání, což přináší zvýšený tok organické návštěvnosti na váš web. Díky kvalitnímu SEO auditu dokážete identifikovat oblasti, ve kterých je možné zlepšit technické i obsahové aspekty vašeho webu, což vede k efektivnějšímu přilákání cílového publika. To v konečném důsledku přispívá k vyššímu konverznímu poměru a zlepšení výkonnosti vašeho e-shopu. Výsledky SEO auditů jsou tak důležitým vodítkem při optimalizaci vaší online strategie a dosahování obchodních cílů prostřednictvím digitálního marketingu.

Článek připravila digitální agentura SEO Consult, která realizuje SEOPPC reklamue-mailingsprávu sociálních sítí, správu zbožových vyhledávačůobsahový marketing.

Další článek
Jak nastavit Google Search Console a co zde hledat?